Home Prawo Wniosek o zabezpieczenie kredytu frankowego – Jak skutecznie chronić swoje roszczenia

Wniosek o zabezpieczenie kredytu frankowego – Jak skutecznie chronić swoje roszczenia

dodał Bankingo

Kredyty frankowe wciąż stanowią problem dla wielu osób, które zaciągnęły taką formę pożyczki. Sądowe orzecznictwo pokazuje, że frankowicze mają coraz większe szanse na wygraną w procesach przeciwko bankom, co pozwala im na pozbycie się kredytu raz na zawsze. Co więcej, istnieje możliwość wstrzymania płatności rat przez sąd już w trakcie trwania sprawy sądowej. Dzięki temu, frankowicze mogą przestać płacić raty kredytu już kilka miesięcy po złożeniu pozwu. W niniejszym artykule dowiesz się, na czym polega zabezpieczenie kredytu frankowego, jak złożyć wniosek o zabezpieczenie oraz jakie są skutki takiego zabezpieczenia.

Na czym polega zabezpieczenie kredytu frankowego?

Zabezpieczenie to instytucja prawa cywilnego, która daje możliwość udzielenia przez sąd zabezpieczenia roszczenia w trakcie postępowania sądowego. W przypadku kredytów frankowych, zabezpieczenie polega na wstrzymaniu płatności rat kredytowych na czas trwania postępowania sądowego. Co istotne, postanowienie sądu w sprawie udzielenia zabezpieczenia jest wykonane już od chwili jego wydania. Oznacza to, że kredytobiorca nie musi czekać na wyrok sądu, aby przestać płacić raty do banku.

Jak złożyć wniosek o zabezpieczenie kredytu?

Aby złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia, należy skierować go do sądu, w którym toczy się sprawa. Wniosek taki powinien być złożony na piśmie i zawierać wskazanie, w jaki sposób wnioskujemy o udzielenie zabezpieczenia, czyli w przypadku kredytów frankowych o wstrzymanie płatności rat kredytu. Ponadto, wniosek powinien zawierać uzasadnienie żądania w odpowiedni sposób. Aby sąd uwzględnił wniosek o udzielenie zabezpieczenia, konieczne jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz wykazanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Sąd uwzględniając wniosek o udzielenie zabezpieczenia przez wstrzymanie płatności rat kredytu, uznaje, że istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej zawartej między stronami. Dlatego też, w pierwszej kolejności należy skupić się na wskazaniu przesłanek i orzecznictwa przemawiającego za nieważnością umowy kredytu. Warto pamiętać, że nie istnieje jedno prawidłowe wzorcowe złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Każda sprawa jest inna i uzasadnienie wniosku powinno być dostosowane do konkretnej sytuacji.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia kredytu frankowego – wzór

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia w przypadku kredytu frankowego:

[date]Sąd [nazwa sądu][adres sądu]Sprawa: [numer sprawy]Wniosek o zabezpieczenie roszczenia kredytu frankowegoWnoszący: [imię i nazwisko/imię firmy, adres, numer PESEL/nip]W przypadku kredytu frankowego udzielonego przez [nazwa banku], wnoszę o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie płatności bieżących rat kredytu, na czas trwania postępowania sądowego.Uzasadnienie żądania:[Tutaj należy przedstawić argumenty i przesłanki, które przemawiają za nieważnością umowy kredytu, oraz wskazać fakt, że spłaciło się już przynajmniej nominalną wartość kapitału kredytu.]Proszę o rozpoznanie niniejszego wniosku i udzielenie zabezpieczenia roszczenia z tytułu kredytu frankowego.Z poważaniem,imię i nazwisko

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia powinien być złożony do sądu, w którym toczy się sprawa. Termin rozpoznania wniosku przez sąd może być różny, jednak zazwyczaj trwa to około miesiąca. W przypadku uwzględnienia wniosku, bank ma możliwość zaskarżenia postanowienia do sądu drugiej instancji. Należy jednak pamiętać, że zaskarżenie postanowienia przez bank nie wpływa na wykonalność postanowienia.

Skutki zabezpieczenia kredytu frankowego

Udzielenie zabezpieczenia w sprawie kredytu frankowego ma istotne skutki dla kredytobiorcy. Jednym z najważniejszych skutków jest brak konieczności płacenia rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego. Bank nie może wypowiedzieć umowy kredytu, ponieważ wstrzymanie płatności ma swoje podstawy w postanowieniu sądu. Dla wielu frankowiczów, którzy borykają się z stale rosnącymi ratami kredytowymi, takie zabezpieczenie stanowi ogromną ulgę.

Podsumowanie

Zabezpieczenie kredytu frankowego poprzez wstrzymanie płatności rat kredytowych na czas trwania postępowania sądowego daje kredytobiorcom możliwość ochrony swoich roszczeń wobec banków. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia należy skierować do sądu, w którym toczy się sprawa, i powinien zawierać uzasadnienie żądania oraz argumenty przemawiające za nieważnością umowy kredytu. Udzielenie zabezpieczenia pozwala frankowiczom przestać płacić raty kredytu, co stanowi ulgę dla wielu osób. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna, dlatego wniosek o zabezpieczenie powinien być dostosowany do konkretnej sytuacji.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie