Home Prawo Czy mając kredyt we frankach w dawnym BGŻ S.A. można pozwać bank?

Czy mając kredyt we frankach w dawnym BGŻ S.A. można pozwać bank?

dodał Bankingo

Wiele osób, które zaciągnęły kredyt frankowy w dawnym Banku BGŻ (obecnie wchodzącym w skład BNP Paribas), zastanawia się, czy mają podstawy, aby pozwać bank lub unieważnić zawartą umowę kredytową. Temat pozwów przeciwko bankom związany jest ze skomplikowaną naturą kredytów denominowanych w CHF, gdzie spłata odbywa się w złotówkach, ale kwota kredytu jest uzależniona od kursu waluty obcej. To rodzi liczne kontrowersje i pytania o legalność niektórych zapisów umownych, które mogą być uznane za klauzule abuzywne.

W artykule przybliżymy nie tylko problematykę kredytów frankowych i możliwości pozywania banków, ale również zastanowimy się nad korzyściami i ryzykami wynikającymi z decyzji o podjęciu kroków prawnych. Ponadto, dowiemy się więcej o ugodach proponowanych przez BNP Paribas, które mogą być alternatywą dla długotrwałego procesu sądowego. Czy warto iść na ugodę, czy raczej stawić czoła bankowi w sądzie? Zapraszam do dalszej części artykułu, aby znaleźć odpowiedzi na te palące pytania.

Aspekty prawne i argumenty za pozwaniem banku

Decyzja o unieważnieniu umowy kredytowej denominowanej w CHF może być podjęta na podstawie ustalenia, że umowa taka zawiera elementy nieważności. Kluczowym argumentem może być tu niezgodność umowy z prawem polskim, co ma miejsce, gdy umowa zgłoszona jako walutowa jest de facto kredytem denominowanym. W takim przypadku spłata kredytu następuje w złotówkach mimo, że kwota kredytu wyrażona jest w walucie obcej. Wynika to z faktu, że umowy nie spełniają kryteriów kredytu walutowego, co można wykazać analizując regulaminy BGŻ obowiązujące w okresie zawarcia umowy.

Kolejnym punktem zaczepienia dla pozwu są klauzule abuzywne, które mogły być wpisane do umów kredytowych. Wynika to z zapisów, które przerzucają ryzyko kursowe wyłącznie na kredytobiorcę, co jest niezgodne z zasadą równości stron. Przykładowo, klauzula determinująca spłatę kredytu i odsetek w złotych przy zmiennym kursie walutowym może być uznana za abuzywną. Takie klauzule, wpływając na znaczące zwiększenie kosztu kredytu, powodują asymetrię w obowiązkach stron, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i może być podstawą do uznania umowy za nieważną.

Historia i zmiany w podejściu BNP Paribas

Bank BNP Paribas, który przejął zobowiązania BGŻ S.A., początkowo stosował strategię obrony tych umów jako stricte walutowych. Jednak w świetle rosnącej liczby pozwów i krytyki ze strony klientów oraz orzecznictwa, bank zaczął zmieniać podejście, oferując ugody, które miały na celu uniknięcie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych.

Ugody oferowane przez BNP Paribas

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE często wpływają znacząco na politykę banków w Europie. Wyrok TSUE z czerwca 2023, który skupiał się na praktykach kredytowych, spowodował, że BNP Paribas zdecydował się na zaoferowanie bardziej korzystnych warunków ugód dla posiadaczy kredytów w CHF. To zjawisko wskazuje na możliwość wywarcia presji na banki, by uznawały swoje nieprawidłowości i proponowały konsumentom rozwiązania.

Decydując się na ugodę, kredytobiorca zwykle otrzymuje znaczną redukcję długu i odsetek, a także unika ryzyka niepewnego wyniku procesu sądowego i związanych z nim kosztów. Jednakże, ugoda może także oznaczać rezygnację z możliwości dochodzenia dalszych roszczeń w przyszłości oraz de facto akceptację części warunków nałożonych przez bank.

Podjęcie decyzji między ugodą a procesem sądowym powinno być podyktowane analizą indywidualnej sytuacji kredytowej, potencjalnych korzyści i ryzyk. Pozew sądowy może zapewnić pełne unieważnienie umowy i zwrot wszystkich wpłaconych środków, ale jest związany z długim czasem oczekiwania i niepewnością co do wyniku. Ugoda natomiast oferuje szybkie i pewne rozwiązanie, ale może być mniej korzystna finansowo w długiej perspektywie. Wybór odpowiedniej drogi powinien być dokonany z pomocą doświadczonego doradcy prawnego, co zabezpieczy interesy kredytobiorcy.

Jak radzić sobie z kredytem CHF?

Posiadanie kredytu wiązanego z frankiem szwajcarskim może być dla wielu stresującym doświadczeniem, zwłaszcza gdy kurs waluty ulega znacznym wahaniom. W tym artykule przedstawiamy kilka sposobów na to, jak można uporać się z takim kredytem, wykorzystując oferty ugód oraz pomoc specjalistów.

Jeśli Twoim dylematem jest decyzja, czy skorzystać z oferty ugody zaproponowanej przez bank, czy też pozwać go w celu unieważnienia umowy, kluczowe będzie dokładne zrozumienie wszystkich za i przeciw każdej z opcji. Propozycje ugód mogą wydawać się na pierwszy rzut oka atrakcyjne, szczególnie jeśli obiecują znaczne obniżki salda kredytu czy zmniejszenie rat. Jednakże, bez szczegółowej analizy dokonanej przez doświadczonego prawnika, trudno jest ocenić faktyczną korzyść takiej ugody.

Profesjonalista może pomóć Ci ocenić:

– Jaki jest rzeczywisty koszt ugody w perspektywie długoterminowej.

– Jak ugoda wpłynie na pozostały okres kredytowania.

– Czy warunki ugody nie zawierają dodatkowych haczyków, np. zobowiązań, które mogą negatywnie wpłynąć na Twoją sytuację finansową w przyszłości.

Ważne jest, aby przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji skonsultować się z prawnikiem, który przeprowadzi dokładną analizę treści ugody, oceni ryzyko prawne związane z jej przyjęciem, a także porówna korzyści ugody z korzyściami wynikającymi z ewentualnego procesu sądowego.

Kontakt z kancelarią specjalizującą się w kredytach CHF

W przypadku, gdy zdecydujesz się na działania prawne przeciwko bankowi, kluczowe będzie znalezienie odpowiedniej kancelarii, która specjalizuje się w sprawach związanych z kredytami CHF. Dobra kancelaria może zaoferować Ci nie tylko profesjonalne doradztwo prawne, ale także wsparcie na każdym etapie procesu sądowego.

Kancelaria prawna, którea posiada doświadczenie w udanych sprawach dotyczących kredytów frankowych, może zapewnić odpowiednią rejestrację Twojej sprawy oraz jej profesjonalne przygotowanie, co znacznie zwiększa szanse na pomyślne rozstrzygnięcie. Wybierając kancelarię, warto zwrócić uwagę na:

– Doświadczenie w sprawach frankowych.

– Skuteczność poprzednich spraw kredytowych.

– Opinie i referencje od innych klientów.

Porozmawiaj z prawnikami, zadaj pytania dotyczące Twojej indywidualnej sytuacji, a także dowiedz się więcej o możliwych kosztach związanych z procesem sądowym. Współpraca z doświadczonymi specjalistami zwiększy Twoje szanse na uwolnienie się od niekorzystnego kredytu CHF oraz na uzyskanie korzystnego rozwiązania Twojej sytuacji finansowej.

Podsumowanie

Podjęcie decyzji o pozwaniu banku BNP Paribas (dawny BGŻ S.A.) w związku z kredytem we frankach szwajcarskich to ważny krok, który wymaga przemyślanej analizy i rozważenia wszystkich dostępnych opcji. Kluczowe jest zrozumienie, że umowy kredytu denominowanego, mimo bycia wyrażonymi w CHF, nie są kredytami walutowymi, co daje pewne podstawy do argumentacji prawnej. Badanie klauzul abuzywnych, zarówno indywidualnie jak i z pomocą specjalistów, otwiera drogę do możliwych działań prawnych przeciwko instytucji finansowej.

Decyzja o podjęciu sporu sądowego czy zaakceptowaniu ugody oferowanej przez bank powinna być podjęta po konsultacji z doświadczonym prawnikiem, który pomoże ocenić wszystkie za i przeciw. Pamiętaj, że nawet jeśli ugody stają się coraz bardziej atrakcyjne, to nie zawsze mogą być najlepszym wyjściem w długoterminowej perspektywie. Warto więc rozważyć wszystkie dostępne opcje, zanim zdecydujesz się na jedną z nich.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie