Home Wiadomości Umowy o kredyty we frankach banku BNP Paribas są uznawane przez sądy za wadliwe

Umowy o kredyty we frankach banku BNP Paribas są uznawane przez sądy za wadliwe

dodał Bankingo

Umowy francuskiego banku BNP Paribas związane z kredytami denominowanymi w walucie franka szwajcarskiego (CHF) zostały uznane za nielegalne przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Decyzja ta ma ogromne znaczenie dla konsumentów, którzy mogą teraz dochodzić swoich praw w sądzie i unieważnić wadliwe umowy.

Liczba spraw francuskich w sądach

Liczba spraw dotyczących kredytów w CHF rozpatrywanych przez sądy okręgowe w Polsce jest alarmująca. Na koniec czerwca 2023 roku toczyło się ponad 116 tysięcy takich spraw, a eksperci przewidują, że do końca 2023 roku liczba ta może sięgnąć nawet 150 tysięcy. To oznacza, że coraz więcej osób decyduje się na kwestionowanie wadliwych umów francuskich i dochodzenie swoich praw w sądzie.

Wzorce umowne banku BNP Paribas

Umowy francuskiego banku BNP Paribas były konstruowane w podobny sposób, co umowy innych banków oferujących kredyty w CHF. Jednakże niektóre banki lepiej się zabezpieczyły, a inne gorzej. W przypadku BNP Paribas, umowy tego banku były uznawane za praktycznie niemożliwe do unieważnienia przez długi czas. Jednak obecnie sądy oraz UOKiK potwierdzają wadliwość umów tego banku.

Decyzja UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na mocy decyzji nr DOZIK-14/2020 z września 2020 roku uznał za niedozwolone wzorce umowne banku BNP Paribas dotyczące mechanizmów przeliczeniowych, w tym sposobu wyliczania kursów w tabelach banku. Jest to kolejny dowód na to, że umowy tego banku są nielegalne i mogą być unieważnione w sądzie.

Skutki decyzji UOKiK

Decyzja UOKiK ma charakter precedensowy, co oznacza, że sądy w indywidualnych sprawach związanych z umowami francuskimi są związane tym faktem i zobowiązane są uznać umowy za bezskuteczne wobec konsumenta. Jest to ogromnie istotne w sporach konsumentów z bankiem dotyczących umów kredytowych w CHF.

Wyroki sądowe przeciwko BNP Paribas

Wiele osób, które zawarły umowę kredytu denominowanego w walucie CHF z bankiem BNP Paribas, odniosło sukces w sądzie i odzyskało znaczne kwoty pieniędzy. Wyroki sądowe coraz częściej stwierdzają nieważność umów tego banku.

Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż obrona praw swoich klientów i odniesienie sukcesu w sądzie. Taki sukces to chociażby sprawa, któratoczyła się pod sygn. akt I ACa 898/22. Tym razem kredytobiorcy odnieśli sukces przeciwko bankowi BGŻ, obecnie BNP Paribas. Wydarzenie to stało się tematem szerokiego echa wśród osób zainteresowanych rynkiem finansowym i sprawami sądowymi.

Sprawa kredytowa, która toczyła się w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, miała swoje początki już wcześniej, w Sądzie Okręgowym w Świdnicy. Główną osią sporu było unieważnienie umowy kredytu budowlanego w walucie wymienialnej. Strona pozwana, czyli BGŻ BNP Paribas, nie zgodziła się z werdyktem i złożyła apelację, mając nadzieję na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie.

Kluczowe argumenty skierowane przez bank koncentrowały się na kwestionowaniu decyzji sądu pierwszej instancji, zwłaszcza w zakresie informacji przekazanych klientowi przed podpisaniem umowy kredytowej. Głównym zarzutem było to, że klienci nie zostali odpowiednio poinformowani o ryzykach związanych z zaciągnięciem kredytu waloryzowanego do waluty obcej. Mimo to, Sąd Apelacyjny w pełni poparł decyzję sądu niższej instancji, podkreślając, że nawet jeśli klient podpisał oświadczenie o świadomości ryzyka walutowego, nie oznacza to, że faktycznie posiadał taką wiedzę.

Jednym z bardziej interesujących aspektów tej sprawy było tempo postępowania. W obu instancjach, całe postępowanie trwało nieco ponad rok, co jest rzadkością w polskim systemie sądownictwa. Co więcej, postępowanie w II instancji zostało zakończone po zaledwie 7 miesiącach, co świadczy o efektywności i determinacji strony powodowej.

Rezultat tej sprawy to nie tylko sukces dla kredytobiorców, ale również przestroga dla banków i innych instytucji finansowych. Od teraz mogą one zastanowić się dwa razy, zanim podejmą działania, które mogą być niekorzystne dla ich klientów. Ostateczna korzyść dla klientów wynosiła około 507 tys. zł, co jest znaczącą sumą, biorąc pod uwagę, że przez lata regularnie spłacali swoje zobowiązania. Kluczową rolę w tej sprawie odegrał adw. Paweł Borowski, którego determinacja i profesjonalizm przyczyniły się do odniesienia tak wielkiego sukcesu.

Ostatecznie, ta sprawa to dowód na to, że z determinacją i właściwą strategią można stawić czoła nawet największym instytucjom finansowym i odnieść sukces w sądzie.

Rola doświadczonej kancelarii prawnej

Wiele osób odniosło sukces w sprawach przeciwko BNP Paribas dzięki wsparciu doświadczonej kancelarii prawnej. Warto skorzystać z pomocy takiej kancelarii, która skutecznie argumentuje interesy kredytobiorcy w sądzie.

Podsumowanie

Decyzja UOKiK i wyroki sądowe przeciwko BNP Paribas potwierdzają wadliwość umów francuskich. Konsumentom, którzy zawarli takie umowy, przysługuje możliwość unieważnienia umów i odzyskania swoich pieniędzy. Warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej, która pomoże w dochodzeniu swoich praw w sądzie i uwolnieniu od fikcyjnego salda w CHF.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie