Home Wiadomości WALORYZACJA – co musisz wiedzieć o sporach dotyczących kredytów frankowych (WYROKI SĄDÓW)

WALORYZACJA – co musisz wiedzieć o sporach dotyczących kredytów frankowych (WYROKI SĄDÓW)

dodał Bankingo

Kredyty frankowe od lat stanowią temat kontrowersji i sporów w Polsce. Tysiące klientów banków walczy o unieważnienie umowy kredytowej i otrzymanie tzw. darmowego kredytu. Jednak ostatnie wyroki sądowe sprawiły, że banki zyskały przewagę w tych sporach. W tym artykule omówimy najnowsze wyroki sądowe dotyczące waloryzacji pożyczonego kapitału, perspektywy dalszych sporów oraz możliwe rozwiązania dla frankowiczów.Wyroki sądowe o waloryzację

W ostatnich miesiącach zapadły trzy korzystne dla banków wyroki sądowe dotyczące waloryzacji pożyczonego kapitału. Pierwszy z tych wyroków zapadł w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, gdzie sędzia uznał, że waloryzacja jest zasadna. Chociaż dokładne kwoty waloryzacji nie zostały jeszcze określone, wyrok ten wyznacza kierunek rozstrzygnięcia sprawy.

Kolejne dwa wyroki, również korzystne dla banków, zapadły w Sądzie Okręgowym w Gdańsku i w Sądzie Okręgowym w Elblągu. Sędzia z Elbląga uznał, że roszczenie banku o waloryzację kapitału jest zasadne ze względu na wysoką inflację. Według sędziego, klient powinien zwrócić bankowi kapitał zwaloryzowany o 34%. Te wyroki są jednak nieprawomocne i mogą zostać jeszcze rozpatrzone przez sądy drugiej instancji.

Nieoczekiwany zwrot w sprawach frankowych

Trzykrotne zwycięstwo banków w sądach pierwszej instancji daje im nadzieję na dalszą walkę i odstraszanie frankowiczów od pozywania banków. Wcześniej, w czerwcu tego roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok stwierdzający, że bankom nie przysługuje wynagrodzenie za darmowe korzystanie z kapitału. Jednak kwestia waloryzacji pozostaje niejasna.

Nie można jednak jeszcze mówić o fali pozwów o waloryzację ze strony banków, ponieważ na razie jest ich niewiele. Decyzje w tej sprawie mają podjąć banki, które obecnie przeprowadzają analizy dotyczące waloryzacji kapitału. Związek Banków Polskich (ZBP) uważa, że roszczenie o waloryzację nie zostało wyłączone przez TSUE, ponieważ nie jest to ani rekompensata, ani wynagrodzenie.

Alternatywne rozwiązania dla frankowiczów

W obliczu trudności w sporach sądowych, niektórzy frankowicze decydują się na negocjacje z bankami i zawierają ugody. Dotychczas około 70 000 takich ugód zostało podpisanych, a większość z nich dotyczy przewalutowania kredytu z franka na złotówki. Liderem w tej dziedzinie jest PKO BP, który ma ponad 50% udziału w liczbie zawartych ugód.

Jednak nadal ponad 130 000 spraw przeciwko bankom toczy się w sądach, z czego większość dotyczy unieważnienia umowy kredytowej. Warto zaznaczyć, że według szacunków banki mogłyby stracić około 100 miliardów złotych w przypadku uznania roszczeń o darmowe kredyty.

Orzecznictwo w sprawach frankowych

Orzecznictwo w sprawach dotyczących kredytów frankowych kształtuje się od wielu lat. Dotychczas większość banków przegrywała sprawy dotyczące wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Niektóre banki domagały się także waloryzacji kapitału od kredytobiorców. Jednak większość tych wyroków jest jeszcze nieprawomocna i może zostać odwołana.

Warto zauważyć, że stanowisko banków w sprawie waloryzacji jest błędnie interpretowane przez niektóre osoby. Bankom nie przysługuje żadna rekompensata przekraczająca udzielony kapitał powiększony o odsetki. Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do TSUE z pytaniem dotyczącym waloryzacji, co jest kolejnym krokiem w tej sprawie. Odpowiedzi TSUE na te pytania mogą zająć około 1,5 roku.

Perspektywy dla frankowiczów

Spory dotyczące kredytów frankowych to problem, który nie zostanie łatwo rozwiązany. Pomysł ustawowego uregulowania tej kwestii był rozważany, ale rząd nie podejmie takiego kroku przed jesiennymi wyborami. W związku z tym, niektóre osoby sugerują rozważenie kompromisowych rozwiązań, które pozwolą frankowiczom uwolnić się od kredytów walutowych.

Ministerstwo Finansów może przygotować ustawę, która ułatwi frankowiczom negocjacje z bankami i pozwoli na przewalutowanie kredytu na złotówki. Pozostawienie banków i klientów samym sobie w tej sprawie jest nieodpowiedzialne. Rozwiązanie problemu kredytów frankowych wymaga dalszych działań i solidnych rozwiązań.

Podsumowanie

Sporo dotyczące kredytów frankowych w Polsce to temat, który wciąż budzi kontrowersje i wywołuje wiele sporów. Ostatnie wyroki sądowe w sprawie waloryzacji pożyczonego kapitału przynoszą korzyść bankom, ale nie oznaczają jeszcze ostatecznego rozwiązania tej kwestii. Frankowicze nadal mają nadzieję na uzyskanie darmowego kredytu, a banki starają się bronić swoich interesów. Spory te będą trwały jeszcze przez wiele lat, a ostateczne rozstrzygnięcie może zależeć od decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W międzyczasie, niektórzy frankowicze decydują się na negocjacje i zawierają ugody z bankami. Jednak problem kredytów frankowych wciąż pozostaje aktualny i wymaga dalszych działań.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie