Home Prawo Spółka cicha w Polsce: Zasady funkcjonowania, założenie i opodatkowanie

Spółka cicha w Polsce: Zasady funkcjonowania, założenie i opodatkowanie

dodał Bankingo

Spółka cicha stanowi jedną z nietypowych form działalności gospodarczej dostępnych w Polsce. Mimo swojej nazwy, spółka cicha nie jest formalnie uregulowana prawnie, co oznacza, że nie istnieją specyficzne przepisy dotyczące jej funkcjonowania. Niemniej jednak, spółka cicha jest popularnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy poszukują inwestorów lub potrzebują dofinansowania, jednocześnie zachowując kontrolę nad swoją firmą.

Czym jest spółka cicha?

Spółka cicha jest formą współpracy pomiędzy co najmniej dwoma stronami, z których jedna jest przedsiębiorcą (wspólnikiem jawnym), a druga jest inwestorem (wspólnikiem cichym). Wspólnik cichy wnosi do spółki wkład majątkowy, który może przybierać formę pieniężną, rzeczową lub wkładu w postaci własnej pracy. W zamian za ten wkład, wspólnik cichy ma prawo do udziału w zyskach spółki, jednak nie bierze udziału w zarządzaniu ani nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Warto zaznaczyć, że spółka cicha nie posiada odrębnej osobowości prawnej i nie jest rejestrowana w żadnym rejestrze. Działalność spółki cichej prowadzona jest na rachunek wspólnika jawnego, który odpowiada za wszystkie zobowiązania spółki. Wspólnik cichy nie jest zobowiązany do rejestracji działalności gospodarczej ani do opłacania składek ubezpieczeniowych.

Jak założyć spółkę cichą?

Założenie spółki cichej jest stosunkowo prostym procesem. Pierwszym krokiem jest rejestracja działalności gospodarczej przez wspólnika jawnego, jeśli nie jest on już przedsiębiorcą. Następnie, wspólnicy muszą zawrzeć umowę spółki cichej, która określa prawa i obowiązki poszczególnych stron.

Umowa spółki cichej powinna zawierać kluczowe informacje, takie jak:

  1. Wkład wspólnika cichego: Umowa powinna precyzyjnie określić rodzaj i wartość wkładu wniesionego przez wspólnika cichego. Może to być wkład pieniężny, rzeczowy lub wkład w postaci własnej pracy.
  2. Podział zysków: Umowa powinna określić sposób podziału zysków pomiędzy wspólników. Może to być ustalony procentowy udział lub inna ustalona formuła.
  3. Odpowiedzialność wspólnika cichego: Umowa powinna wyraźnie określić, że wspólnik cichy nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki.
  4. Okres trwania umowy: Umowa powinna zawierać informację dotyczącą czasu trwania spółki cichej oraz warunki jej przedterminowego zakończenia.
  5. Inne postanowienia: W umowie można uwzględnić dodatkowe postanowienia dotyczące współpracy, np. zakaz konkurencji, postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów, czy sposób podejmowania decyzji w sprawach spółki.

Po zawarciu umowy, wspólnik cichy musi wnosić ustalone wkłady do spółki, a wspólnik jawnym rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki cichej.

Opodatkowanie spółki cichej

Opodatkowanie spółki cichej różni się w zależności od statusu prawno-podatkowego wspólników.

Wspólnik jawnego, który prowadzi działalność gospodarczą jako przedsiębiorca, podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Może wybrać opodatkowanie według skali podatkowej lub podatku liniowego.

Wspólnik cichy, który również jest przedsiębiorcą, opodatkowuje dochody związane ze spółką cichą wraz z innymi dochodami ze swojej działalności gospodarczej. Jeśli wspólnik cichy nie jest przedsiębiorcą, dochody związane ze spółką cichą traktowane są jako przychody z kapitałów pieniężnych i podlegają opodatkowaniu stawką podatku wynoszącą 19%.

Warto zaznaczyć, że przepisy podatkowe mogą ulegać zmianom, dlatego zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub prawnym w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących opodatkowania spółki cichej.

Podsumowanie

Spółka cicha stanowi nietypową formę działalności gospodarczej, która umożliwia współpracę pomiędzy przedsiębiorcami a inwestorami. Choć nie jest formalnie uregulowana prawnie, spółka cicha cieszy się popularnością ze względu na swoją elastyczność i możliwość pozyskania kapitału bez utraty kontroli nad firmą.

Założenie spółki cichej wymaga zawarcia umowy, w której określa się prawa i obowiązki wspólników oraz wniesienie wkładu przez wspólnika cichego. Opodatkowanie spółki cichej zależy od statusu prawno-podatkowego wspólników. Wspólnik jawnego podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach, natomiast wspólnik cichy opodatkowuje dochody związane ze spółką cichą wraz z innymi dochodami ze swojej działalności gospodarczej lub jako przychody z kapitałów pieniężnych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie