Home Prawo Umowy zawarte na odległość w Polsce: Pełna ochrona konsumenta

Umowy zawarte na odległość w Polsce: Pełna ochrona konsumenta

dodał Bankingo

Umowy zawierane na odległość stanowią znaczącą część rynku w Polsce, osiągając nawet 50% wszystkich transakcji. Rozwój branży e-commerce i handlu elektronicznego przyczynił się do tego dynamicznego wzrostu. Umowy na odległość są zawierane za pomocą telefonu lub internetu i obejmują zakupy w sklepach internetowych, wykupienie wycieczek czy zamówienie usług telekomunikacyjnych. Prawo w Polsce zapewnia szczególną ochronę konsumentom w przypadku umów na odległość.

Konsument a umowa na odległość

Zanim przejdziemy do szczegółów, warto wyjaśnić, kim jest konsument zgodnie z polskim prawem. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje transakcji z przedsiębiorcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Ta definicja obejmuje zarówno osoby nieprowadzące własnej działalności, jak i właścicieli małych biznesów, gdy transakcja nie jest związana z ich działalnością gospodarczą.

Zawarcie umowy na odległość

Umowa zawarta na odległość to umowa zawierana w ramach zorganizowanego systemu, w którym strony nie są fizycznie obecne, a komunikacja odbywa się za pomocą różnych środków porozumiewania na odległość. Innymi słowy, umowa na odległość jest zawierana bez spotkania strony konsumenta z przedstawicielem drugiej strony transakcji.

Warto zauważyć, że umowa zawarta na odległość różni się od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorcy może dotyczyć sytuacji, gdy umowa zostaje zawarta przy fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest siedzibą przedsiębiorstwa, lub gdy umowa zostaje zawarta w lokalu przedsiębiorstwa bezpośrednio po wcześniejszym kontakcie z konsumentem w innym miejscu.

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od niej w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Ważne jest, aby pamiętać, że termin 14 dni nie obejmuje dnia zawarcia umowy ani dnia otrzymania towaru w przypadku zakupu. Na przykład, jeśli zamówiony towar dotrze do konsumenta 2 dni po zawarciu umowy, konsument ma 14 dni od dnia otrzymania towaru na odstąpienie od umowy.

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy. Jeśli przedsiębiorca nie spełnia tego obowiązku, prawo do odstąpienia od umowy wygasa po 12 miesiącach od upływu terminu 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić towar, a przedsiębiorca musi zwrócić zapłaconą kwotę wraz z kosztami dostawy.

Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy

Przedsiębiorca zawierający umowę na odległość musi spełnić szereg obowiązków informacyjnych wobec konsumenta. Przed zawarciem umowy, przedsiębiorca musi poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o kluczowych aspektach umowy, takich jak:

  • Główne cechy świadczenia
  • Dane identyfikujące przedsiębiorcę
  • Adres przedsiębiorstwa i dane kontaktowe
  • Cena i opłaty dodatkowe
  • Prawo odstąpienia od umowy
  • Procedura reklamacji
  • Gwarancja i usługi posprzedażowe
  • Sposób dostarczenia towaru
  • Sposób i termin zapłaty
  • Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

Przedsiębiorcy są również zobowiązani do dostarczenia informacji na trwałym nośniku, takim jak papier lub inny nośnik, na którym konsument może zapisać te informacje. Przekazanie dokumentu umowy lub potwierdzenia zawarcia umowy na papierze lub innym trwałym nośniku jest ważne dla utrzymania dowodu zawarcia umowy.

Podsumowanie

Umowy zawarte na odległość w Polsce cieszą się coraz większą popularnością ze względu na rozwój e-commerce i handlu elektronicznego. Prawo w Polsce zapewnia szczególną ochronę konsumentom, umożliwiając im odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Przedsiębiorcy mają obowiązek dostarczyć konsumentom jasne i zrozumiałe informacje dotyczące umowy na odległość. Dzięki transparentności i przestrzeganiu przepisów, umowy na odległość stają się bezpiecznym i wygodnym sposobem dokonywania transakcji dla konsumentów w Polsce.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie