Home Felietony Spłata kredytu w walucie obcej – czy taki kredyt można unieważnić w sądzie?

Spłata kredytu w walucie obcej – czy taki kredyt można unieważnić w sądzie?

dodał Bankingo

Kredyty powiązane z walutą obcą często wywołują obawy u kredytobiorców, którzy spłacają swoje zobowiązania w innej walucie. Często są przekonani, że taka forma spłaty kredytu utrudnia możliwość dochodzenia swoich praw. Jednakże, obecne orzecznictwo sądowe wskazuje na to, że taki sposób spłaty nie wpływa na wadliwość umowy kredytowej. Ponadto, spłata w walucie obcej może przynieść kredytobiorcy korzyści finansowe. W tym artykule omówimy, jakie są konsekwencje spłaty kredytu w walucie obcej oraz jakie korzyści może to przynieść kredytobiorcy.

Sposób wykonania umowy nie wpływa na jej wadliwość

Niewielka grupa kredytobiorców miała możliwość spłaty kredytu od samego początku w walucie obcej, takiej jak CHF, USD lub EUR. Niektóre banki umożliwiały dokonywanie spłaty w walucie obcej, co oznaczało wyeliminowanie z umowy mechanizmów przeliczeniowych. Jednak, obecne orzecznictwo sądowe jednoznacznie stwierdza, że taka forma spłaty nie świadczy o walutowym charakterze umowy i nie powoduje, że umowa jest pozbawiona klauzul abuzywnych.

Nie ma znaczenia, czy kredyt był indeksowany czy denominowany do waluty obcej – oba rodzaje kredytów mają wady polegające na przekroczeniu granic swobody umów, braku informacji o ryzyku związanym z umową oraz braku precyzyjnego określenia kwoty kredytu w walucie polskiego złotego.

 

Data Wydarzenie Wpływ na kredyty walutowe
3 października 2019 Wyrok TSUE C-260/18 Zwiększenie procentu wygranych spraw, wprowadzenie unieważnienia umowy

 

Unieważnienie umowy jako główna korzyść dla kredytobiorcy

Większość kredytobiorców, którzy podejmują walkę z bankiem, oczekuje unieważnienia umowy kredytowej. Jest to najbardziej kompleksowe rozwiązanie sporu kredytobiorcy z bankiem, które jednocześnie jest najbardziej dotkliwe dla banku. Unieważnienie umowy oznacza pozbycie się kredytu i poprawę sytuacji ekonomiczno-prawnej kredytobiorcy. Jest to najważniejsza korzyść dla kredytobiorcy i powinna być głównym celem pełnomocnika reprezentującego klienta.

Kredytobiorcy, którzy spłacają swoje zobowiązania w walucie obcej, zyskują także korzyści finansowe. Wzrost kursu waluty powoduje, że wartość roszczenia kredytobiorcy jest wyższa. Ponadto, spłata w walucie obcej pozwala na szybsze spłacanie kapitału w polskich złotych.

Oznacza to, że kredytobiorca może osiągnąć nadpłatę, którą bank musi zwrócić na jego rzecz. Dodatkowo, jeśli kredytobiorca samodzielnie nabywał walutę obcą do spłaty rat kredytowych, bank może być zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków w tej samej walucie. To oznacza, że kredytobiorca może domagać się zwrotu środków w walucie obcej, co może przynieść dodatkowe korzyści finansowe.

 

Rodzaj korzyści Opis
Finansowa Spłata kapitału w walucie obcej może być szybsza przy wzroście wartości waluty
Prawna Możliwość zwrotu środków w walucie, w której były spłacane

 

Wartość waluty obcej a korzyści dla kredytobiorcy

Wartość waluty obcej, zwłaszcza CHF, znacząco wzrosła w ciągu ostatnich lat. Dlatego też, gdy kredytobiorca otrzymuje zwrot środków w walucie obcej na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, może skorzystać z wyższej kaloryczności ekonomicznej tej waluty. Wartość waluty obcej może przewyższać wartość nabytej przez konsumenta waluty do spłaty zobowiązań. Warto zauważyć, że sądy mogą również zasądzić odsetki ustawowe w walucie obcej.

Wniosek

Spłata kredytu w walucie obcej, mimo obaw kredytobiorców, nie wpływa na wadliwość umowy. Obecne orzecznictwo sądowe jednoznacznie potwierdza, że taka forma spłaty nie oznacza braku klauzul abuzywnych. Ponadto, spłata w walucie obcej może przynieść kredytobiorcy korzyści finansowe, takie jak szybsza spłata kapitału i możliwość zwrotu otrzymanych środków w walucie obcej. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego pełnomocnika w przypadku kredytów powiązanych z walutą obcą, aby zapewnić optymalne rozwiązanie dla swoich praw.

 

Argument banku Stanowisko sądu
Możliwość spłaty w walucie wyklucza abuzywność Spłata w walucie nie wpływa na wadliwość zapisów
Umowa stricte walutowa Umowa zawiera klauzule abuzywne

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie