Home Felietony Spłacony kredyt we frankach co z nim najlepiej zrobić w 2024 roku?

Spłacony kredyt we frankach co z nim najlepiej zrobić w 2024 roku?

dodał Bankingo

Czy wiesz, że spłacenie kredytu we frankach to nie koniec Twoich możliwości w walce o sprawiedliwe rozliczenia z bankiem? Wiele osób, które już dawno pozbyły się tego obciążenia finansowego, wciąż ma szansę na odzyskanie znaczących sum pieniędzy. Historie tych, którzy zdecydowali się na walkę o swoje prawa, często kończą się dla nich bardzo korzystnie. Pomimo że banki niechętnie informują o takiej możliwości, prawnicy specjalizujący się w sprawach frankowych dysponują narzędziami, które mogą skutecznie przywrócić równowagę w relacjach z instytucjami finansowymi.

W Polsce udzielono około 750 tysięcy kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich, z czego ponad 400 tysięcy zostało już spłaconych. Mimo to, zaledwie 26 tysięcy z tych spłaconych kredytów zostało przedmiotem postępowań sądowych, co świadczy o tym, że wielu kredytobiorców nie zdaje sobie sprawy z możliwości dochodzenia swoich praw po spłacie kredytu.

Praktyczne aspekty dochodzenia swoich praw – kiedy i jak to zrobić

Dochodzenie swoich praw jest możliwe niezależnie od tego, ile czasu minęło od spłaty kredytu. Ważne jest, aby zrozumieć, że prawa mające na celu unieważnienie umowy kredytowej i odzyskanie nadpłaconych środków nie przedawniają się, dopóki kredytobiorca nie zostanie poinformowany o możliwych naruszeniach prawnych w swojej umowie. Proces dochodzenia praw rozpoczyna się od zgłoszenia swojej sprawy kancelarii specjalizującej się w obsłudze kredytów frankowych i od złożenia stosownego pełnomocnictwa prawnikowi.

Unieważnienie umowy kredytowej we frankach jest możliwe, gdy udowodnimy, że umowa zawierała klauzule niedozwolone lub była w inny sposób niezgodna z prawem. Po unieważnieniu umowy, kredytobiorcy przysługuje zwrot wszystkich nadpłaconych rat, wraz z odsetkami i innymi kosztami, które zostały nienależnie pobrane przez bank. Proces sądowy w tych sprawach często kończy się pozytywnie dla konsumentów, oferując zwrot niesłusznie pobranych środków.

Kluczowe aspekty finansowe

Aby obliczyć kwotę do odzyskania, konieczne jest zestawienie wszystkich wpłat dokonanych na rzecz banku w związku z kredytem, łącznie z kapitałem, odsetkami oraz dodatkowymi opłatami jak prowizje czy ubezpieczenia. Następnie, od sumy tych płatności należy odjąć kwotę pierwotnie wypłaconego kredytu. Różnica ta stanowi wartość nadpłaty, która podlega zwrotowi przez bank po unieważnieniu umowy.

Przykład: Klient wziął kredyt w wysokości 200 tysięcy złotych, a w sumie wpłacił do banku 400 tysięcy złotych. W przypadku unieważnienia umowy, klient ma prawo domagać się zwrotu nadwyżki, czyli 200 tysięcy złotych. Innym przykładem może być sytuacja, w której kredytobiorca wypłacił z banku 500 tysięcy złotych, a zwrócił 800 tysięcy złotych – w tej sytuacji jego roszczenie wynosi 300 tysięcy złotych.

Zrozumienie przebiegu procesu sądowego

Proces sądowy w sprawie unieważnienia umowy kredytowej we frankach rozpoczyna się od złożenia pozwu przeciwko bankowi. Kolejne etapy to m.in. wymiana pism procesowych, rozprawy, na których przedstawiane są argumenty obu stron, oraz ostateczne wydanie wyroku przez sąd. Warto zauważyć, że polskie sądy coraz częściej stają po stronie konsumentów w tego typu sprawach, co zwiększa szanse na pozytywne zakończenie procesu. W przypadku wygranej, sąd zobowiązuje bank do zwrotu wszystkich nadpłaconych środków.

Rozważenie ugody z bankiem – za i przeciw

Opcja ugody z bankiem jest dostępna, aczkolwiek nie jest zawsze rekomendowana przez prawników specjalizujących się w sprawach frankowych. Banki rzadko proponują frankowiczom korzystne ugody na etapie przedprocesowym i przedsądowym. Sytuacja może się zmieniać podczas rozprawy, lecz często te ugody nadal pozostają niekorzystne. Decyzja o podjęciu ugody powinna być dobrze przemyślana, gdyż może zakończyć sprawę sądową, ale jednocześnie nie przynieść oczekiwanych korzyści finansowych. Złożenie pozwu daje większą szansę na pełne zadośćuczynienie i należyta uwaga powinna być skierowana na wyszukiwanie wykwalifikowanej kancelarii, która podejmie się prowadzenia sprawy.

Podsumowanie

Podjęcie decyzji o działaniach prawnych po spłaceniu kredytu we frankach wymaga przemyślanej analizy i często współpracy z doświadczonym adwokatem. Konsument ma prawo do unieważnienia umowy i odzyskania nadpłaconych pieniędzy, niezależnie od upływu czasu od momentu spłaty. Spłacenie kredytu nie zamyka drogi do dochodzenia swoich praw, a właściwie otwiera nowe możliwości dla tych, którzy chcą walczyć o sprawiedliwość finansową. Należy odpowiednio rozważyć wszystkie za i przeciw, w tym potencjalne korzyści i ryzyko związane z procesem sądowym, a także możliwość ugody, która może okazać się mniej korzystna. Ważne jest, aby nie zwlekać z decyzją i działać, kiedy prawa konsumenta są ciągle aktualne i mogą być skutecznie dochodzone w sądzie.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie