Home Wiadomości Ugoda z bankiem za kredyt we frankach, ugoda sądowa czy proces – co najbardziej się opłaca?

Ugoda z bankiem za kredyt we frankach, ugoda sądowa czy proces – co najbardziej się opłaca?

dodał Andrzej Kozlowski

Kredyty frankowe od wielu lat są problemem dla osób, które je zaciągnęły. Ostatnio coraz więcej kredytobiorców decyduje się na drogę sądową, aby unieważnić umowę lub odfrankować kredyt. Czy jednak ugoda z bankiem może być korzystnym rozwiązaniem? W tym artykule dowiesz się, dlaczego banki proponują ugody, na czym polegają takie porozumienia i czy warto z nich skorzystać.

Ugoda z bankiem kredyt frankowy – dlaczego banki zaczęły proponować ugody?

Kredyty frankowe od lat budzą kontrowersje nie tylko wśród kredytobiorców, ale także wśród instytucji finansowych. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła nawet działania mające na celu rozwiązanie problemu kredytów frankowych poprzez wprowadzenie programu ugód. Początkowo tylko niektóre banki zastosowały się do zaleceń KNF i zaczęły oferować ugody. Obecnie jednak praktycznie wszystkie banki proponują takie porozumienia.

Banki prowadzą nawet agresywne kampanie, w których starają się przekonać frankowiczów, że ugoda z bankiem zawsze jest bardziej korzystna niż droga sądowa. Oferują atrakcyjne warunki, które mają zapewnić kredytobiorcom spokój i komfort. Jednak czy banki mają rację, dążąc do zawarcia ugody z jak największą liczbą frankowiczów? Czy ugoda z bankiem to naprawdę korzystne rozwiązanie?

Ugody frankowe – na czym polegają?

Ugoda frankowa polega na tym, że kredyt jest nadal spłacany, ale na innych zasadach. Banki oferują ugody, które zakładają przewalutowanie kredytu we frankach na kredyt złotówkowy. Saldo zadłużenia jest przeliczane zgodnie ze stawką WIBOR, która jest wyższa niż stawka LIBOR, obowiązująca podczas zawierania umów kredytów frankowych. Jest to zamierzone działanie banków, które chcą zaproponować rozwiązanie, które teoretycznie zapewni frankowiczom spokój i komfort, ale tak naprawdę służy innemu celowi – zablokowaniu możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Warto jednak pamiętać, że ugoda z bankiem nie zawsze jest korzystna dla frankowicza. Przewalutowanie kredytu na złotówkowy może skutkować wyższymi ratami, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecny wysoki poziom stóp procentowych. Dodatkowo banki mogą pomijać już zrealizowane przez kredytobiorcę wpłaty i przewalutowywać tylko pozostały kapitał do spłaty, co może prowadzić do niekorzystnych rozliczeń dla frankowicza. Banki proponują ugody na etapie przed sądowym i również wówczas gdy dostaną już pozew i trwa sprawa w sądzie. Z informacji przedstawianych przez kancelarie frankowe wynika, że ugody sądowe są znacznie korzystniejsze dla frankowiczów. 

Tabela 1: Porównanie ugod pozasądowych i sądowych

Kryterium Ugoda pozasądowa Ugoda sądowa
Korzyści finansowe Zazwyczaj niższe niż w przypadku ugody sądowej Znacznie wyższe korzyści finansowe
Czas trwania procesu Może być krótsza Zwykle szybsza niż długi proces sądowy
Podatek Brak podatku przy spełnieniu warunków Brak podatku
Wpływ na przyszłe roszczenia Zamyka drogę do sądowych roszczeń Pozostawia otwartą możliwość roszczeń
Przewalutowanie kredytu Na niekorzystnych warunkach Warunki ustalane sądowo, zwykle korzystniejsze
Koszty kancelaryjne Znacznie niższe niż w przypadku dłuższego procesu

 

Ugoda z bankiem czy warto?

Decyzja o zawarciu ugody z bankiem zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Warto wziąć pod uwagę, że ugoda z bankiem może być korzystna jeśli zostanie zawarta przed sądem. W takiej sytuacji kredytobiorca ma pewność, że warunki ugody są sprawiedliwe i nie naraża się na niekorzystne rozwiązanie, jakim jest ugoda pozasądowa.

Jednak trzeba być świadomym, że kredyt we frankach jest dla banku bardzo opłacalny, dlatego banki starają się przekonać kredytobiorców do zawarcia ugody. Warto więc przemyśleć, czy ugoda z bankiem jest najlepszym rozwiązaniem, czy może lepiej skorzystać z pomocy specjalistycznej kancelarii frankowej.

Tabela 2: Porównanie podejścia banków i kancelarii frankowych

Kryterium Banki Kancelarie frankowe
Cel Zawarcie ugody na korzystnych dla siebie warunkach Pomoc w uzyskaniu korzystniejszych warunków ugody
Strategia Agresywne kampanie zachęcające do ugody Reprezentacja w sądzie i dążenie do ugody sądowej
Efekt dla frankowicza Zazwyczaj mniej korzystny niż droga sądowa Zwykle korzystniejszy wynik finansowy
Czas trwania procesu Szybsze osiągnięcie ugody sądowej

Zawarcie ugody z bankiem w sprawie kredytu frankowego nie zawsze wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku. Jednak korzyści finansowe wynikające z takiej ugody są zwykle mniejsze w porównaniu do korzyści uzyskiwanych w wyniku unieważnienia umowy lub zawarcia ugody sądowej.

Ważne jest jednak zwrócenie uwagi na to, że korzyści finansowe nie są jedynym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy decyzji o zawarciu ugody z bankiem. Ważne są również inne aspekty, takie jak czas trwania procesu i dodatkowe koszty postępowania sądowego. Dlatego przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych.

Które banki zawierają ugody z frankowiczami?

Większość banków, które udzielały kredytów frankowych, obecnie proponuje ugody z kredytobiorcami. Jednak warto zauważyć, że nie wszystkie banki mają dobre statystyki zawartych ugód. Jednym z najczęściej zawierających ugody banków jest PKO BP SA. Bank ten zawarł ponad 20 000 ugód z frankowiczami. Dobrymi statystykami może pochwalić się również Bank Millennium, który podpisał około 15 000 ugód. Wiele innych banków zawiera ugody na mniejszą skalę.

Niemniej jednak, w ostatnim czasie obserwuje się mniejsze zainteresowanie kredytobiorców zawieraniem ugód z bankami. Wpływ na to ma wysoki poziom stóp procentowych kredytów złotowych oraz wysoki odsetek wygranych przez frankowiczów w sprawach sądowych. Statystyki wskazują, że większość kredytobiorców frankowych uważa zawarcie ugody z bankiem za nieopłacalne.

Podsumowanie

Decyzja o zawarciu ugody z bankiem w sprawie kredytu frankowego jest indywidualna i zależy od wielu czynników. Ugoda może być korzystna jeśli zostanie zawarta przed sądem i uwzględni interesy kredytobiorcy. Należy jednak pamiętać, że ugoda z bankiem nie zawsze jest korzystna finansowo i może prowadzić do niekorzystnych rozliczeń dla frankowicza. Warto zatem skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych i dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne opcje przed podjęciem decyzji.

Tabela 3: Argumenty „za” i „przeciw” ugody pozasądowej z bankiem

Argumenty „za” Argumenty „przeciw”
Szybkość rozwiązania Niższe korzyści finansowe niż w sądzie
Teoretyczny spokój i komfort Zamyka drogę do dalszych roszczeń
Ugoda na niekorzystnych warunkach
Banki zyskują na zawarciu takiej ugody

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie