Home Felietony Kredyt we frankach – o tym musisz wiedzieć!

Kredyt we frankach – o tym musisz wiedzieć!

dodał Bankingo

W 2024 roku już chyba każdy w Polsce słyszał o kredytach hipotecznych we frankach szwajcarskich, które przez lata były popularnym produktem finansowym w Polsce a teraz w związku z nimi toczy się już przeszło 180.000 spraw sądowych. W latach 2002-2010 wielu Polaków zdecydowało się zaciągnąć taki kredyt, kierując się niższym oprocentowaniem i większą dostępną kwotą w porównaniu do kredytów złotowych. Banki reklamowały kredyty we frankach jako tańsze w spłacie, co przekonało wielu, że jest to korzystniejsza opcja. Niemniej jednak, zaciągnięcie kredytu w obcej walucie wiąże się z dużym ryzykiem walutowym, czego wiele osób nie było w pełni świadomych.

Z biegiem czasu kurs franka szwajcarskiego wzrósł, co dla posiadaczy kredytów we frankach oznaczało znacznie wyższe raty. Wzrost zadłużenia stał się faktem, czego wynikiem jest obecna walka wielu kredytobiorców o sprawiedliwe rozwiązania, w tym o unieważnienie umów frankowych czy przewalutowanie kredytów. Co więcej, spory z bankami często kończą się drogą sądową, gdzie w ostatnich latach można zaobserwować wiele sukcesów po stronie kredytobiorców.

Kredyt denominowany vs indeksowany

 

Kredyty we frankach mogliśmy podzielić na dwie główne kategorie: denominowane i indeksowane. W przypadku kredytów denominowanych, kwota była ustalana we frankach szwajcarskich, co stwarzało ryzyko otrzymania przez kredytobiorcę niższej kwoty niż oczekiwana w przypadku zmiany kursu waluty. Przy kredytach indeksowanych kwota kredytu była określana w złotowych, lecz następnie przeliczana na franki, co również mogło doprowadzić do zwiększenia zadłużenia przy wzroście wartości franka. Oba typy kredytów niosły za sobą ryzyko walutowe, które nie zawsze było w pełni zrozumiałe dla kredytobiorców w momencie zawierania umowy.

Zmagania kredytobiorców z bankami często przenoszą się na salę sądową, gdzie wielu z nich odnosi sukcesy, doprowadzając do korzystnych orzeczeń o nieważności umów kredytowych. To otwiera drogę do unieważnienia umowy frankowej, co jest powszechnie uznawane za najkorzystniejsze rozwiązanie dla kredytobiorców. Warto jednak zaznaczyć, że każda sytuacja jest indywidualna i decyzja o podjęciu kroków prawnych powinna być dobrze przemyślana i oparta o fachową analizę oraz poradę prawną.

Rozważając dalsze kroki, wiele osób zastanawia się, czy warto przewalutować kredyt we frankach na złotówki, co jest jedną z możliwych ścieżek rozwiązania problemu. Choć przewalutowanie może wydawać się atrakcyjne, istnieją również inne metody walki z „frankowym problemem”, takie jak unieważnienie umowy kredytowej. Wybór odpowiedniej ścieżki działania jest kluczowy i powinien być dokładnie przemyślany.

 

Historia i podstawowe informacje o kredycie we frankach

 

Wprowadzenie kredytów we frankach szwajcarskich na polski rynek finansowy między 2002 a 2010 rokiem stanowiło znaczący trend. Tego typu produkty finansowe zyskały popularność z uwagi na niższe oprocentowanie w porównaniu do kredytów zaciąganych w złotówkach, co teoretycznie miało zmniejszać obciążenia miesięczne kredytobiorców. Jednakże, nie każdy był w pełni świadomy związanego z tym ryzyka walutowego. W rezultacie, wiele osób zaciągających kredyty w tej obcej walucie musiało mierzyć się z gwałtownie rosnącymi ratami w związku z wzrostem wartości franka względem polskiego złotego.

 

Dlaczego kredyt we frankach był popularny?

 

Zainteresowanie kredytami we frankach szwajcarskich wynikało z kilku czynników. Po pierwsze, banki promowały tego typu kredyty jako produkt finansowy o niższym oprocentowaniu niż kredyty w złotówkach, co miało przekładać się na niższe miesięczne raty. Po drugie, oferowały one większą zdolność kredytową, co oznaczało możliwość uzyskania wyższej kwoty finansowania – czynnik szczególnie przyciągający dla osób planujących zakup nieruchomości.

 

Różnice pomiędzy kredytem denominowanym a indeksowanym

 

Odróżnienie pomiędzy kredytem denominowanym a indeksowanym jest kluczowe dla zrozumienia mechanizmów rządzących oboma typami produktów. Kredyt denominowany opierał się na kwocie ustalonej we frankach szwajcarskich, jednakże wypłacane środki oraz raty kredytu były przeliczane na złotówki według bieżącego kursu walutowego, co generowało niepewność co do ostatecznej kwoty zarówno wypłacanej, jak i spłacanej. Z kolei kredyt indeksowany, mimo że nominalnie był wyrażony w złotówkach, to jego wartość była przeliczana na franki dla potrzeb określenia wysokości wypłaty i rat, co również wprowadzało ryzyko związane z fluctuacją kursu walutowego.

 

Rosnące obciążenia dla kredytobiorców

 

Wzrost wartości franka szwajcarskiego w stosunku do złotego spowodował, że posiadacze kredytów we frankach zobaczyli drastyczny wzrost wysokości wymaganych rat, prowadząc do znacznego zwiększenia ich zadłużenia. To skomplikowało sytuację finansową wielu gospodarstw domowych i spowodowało, że spora liczba kredytobiorców zaczęła szukać możliwości wyjścia z tej trudnej sytuacji, w tym przez drogę sądową.

 

Wsparcie dla frankowiczów

 

Istnieją różne formy wsparcia dla osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich, i aktualnie poszukują sposobów na zmniejszenie związanych z tym obciążeń.

Wybór odpowiedniej kancelarii prawnej specjalizującej się w problematyce kredytów frankowych może mieć decydujące znaczenie dla powodzenia sprawy sądowej. Warto korzystać z narzędzi takich jak porównywarki, które pomagają porównać oferty i wybrać tę, która najlepiej odpowiada potrzebom i oczekiwaniom danego kredytobiorcy.

Kredytobiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą również skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który oferuje tymczasowe wsparcie w spłacie zobowiązań. Choć początkowo skierowany głównie do frankowiczów, obecnie jego zasięg został rozszerzony również na kredytobiorców złotowych.

 

Kiedy warto złożyć pozew?

 

Decyzja o złożeniu pozwu przeciwko bankowi powinna być poprzedzona dokładną analizą umowy kredytowej pod kątem obecności klauzul niedozwolonych. Nie jest to decyzja łatwa i wymaga rozważenia wielu czynników, jednak dla wielu posiadaczy kredytów we frankach, dochodzenie swych praw przed sądem może stanowić szansę na znaczącą poprawę ich sytuacji finansowej.

 

Narzędzia wspierające kredytobiorców

 

W walce o sprawiedliwość i lepsze jutro dla osób obciążonych kredytem we frankach, na rynku dostępne są narzędzia, które nie tylko ułatwiają zrozumienie sytuacji kredytowej, ale również pomagają w podjęciu decyzji o dalszych krokach prawnych lub finansowych. Poniżej przedstawiamy szczegóły dwóch przydatnych narzędzi.

 

Kalkulator frankowicza – jak z niego korzystać?

 

Kalkulator frankowicza to narzędzie, dzięki któremu osoby posiadające kredyt we frankach mogą szybko oszacować potencjalne korzyści płynące z podjęcia działań prawnych przeciwko bankowi. Wystarczy podać kilka kluczowych danych z umowy kredytowej, takich jak nazwa banku, data zawarcia umowy, kwota kredytu, liczba wypłaconych transz, marża banku, liczba opłaconych rat kredytowych oraz informacja o stanie bieżącej spłaty kredytu. W oparciu o te dane algorytm kalkulatora przedstawi szacunkową kwotę, którą można odzyskać poprzez proces sądowy związany z odfrankowieniem lub unieważnieniem kredytu. To świetny sposób, aby na wstępie zorientować się w możliwym zakresie korzyści finansowych.

 

Porównywarka kancelarii na to musisz szczególnie uważać

 

Porównywarka kancelarii frankowych, choć przedstawiana jako innowacyjna porównywarka ofert kancelarii i firm specjalizujących się w sprawach kredytów denominowanych i indeksowanych we frankach, skrywa potencjalne zagrożenia, na które użytkownicy powinni być szczególnie czujni. Korzystając z tej aplikacji, możesz zwarzyć się z ryzykiem wyboru oferty, która niekoniecznie jest najbardziej korzystna lub adekwatna do Twojej sytuacji prawnej. Wprowadzenie kodu pocztowego oraz istotnych informacji z umowy kredytowej może wydawać się prostym sposobem na porównanie ponad 120 ofert pomocy prawnej, ale pamiętaj, że nie zawsze ilość przekłada się na jakość.

Aplikacja ta, mimo obietnicy łatwego i szybkiego sposobu na znalezienie odpowiedniego wsparcia prawnego, może skłaniać do pochopnych decyzji. Wskazane przez nią kancelarie, choć gotowe podjąć się prowadzenia danej sprawy, mogą proponować warunki finansowe, które nie są w pełni transparentne lub korzystne dla kredytobiorców. Rynkowa konkurencja i różnorodność ofert z pewnością mogą przytłaczać, jednak kluczowe jest dokładne zrozumienie każdej propozycji, a nie tylko powierzchowne porównanie.

Podczas szukania wsparcia prawnego w sprawach kredytów denominowanych i indeksowanych we frankach, niezmiernie ważne jest, aby nie opierać decyzji wyłącznie na szybkich porównaniach internetowych. Indywidualne konsultacje z prawnikami, dokładne zrozumienie proponowanych warunków współpracy i świadome odróżnienie między specjalistami a firmami, które mogą wykorzystywać trudną sytuację kredytobiorców, jest kluczowe. Zanim zdecydujesz się na współpracę, poświęć czas na gruntowne zrozumienie swoich opcji i nie daj się zwieść obietnicom szybkich rozwiązań, które mogą okazać się krótkowzroczne.

 

Możliwe rozwiązania problemu frankowego

Man in Blue and Brown Plaid Dress Shirt Touching His Hair

Kredyt we frankach dla wielu osób stał się przysłowiowym kamieniem u szyi. Na szczęście istnieją możliwości, które mogą pomóc w wyjściu z tej trudnej sytuacji finansowej. Oto dwa z najczęściej wybieranych rozwiązań:

 

Unieważnienie umowy kredytowej

 

Unieważnienie umowy kredytowej to proces, który może doprowadzić do tego, że umowa zostanie uznana za nieważną, co w praktyce oznacza, jakby nigdy nie została zawarta. Podstawą do takiego orzeczenia są przede wszystkim klauzule niedozwolone znajdujące się w umowie. W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy, konieczne jest rozliczenie się pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, co może przynieść znaczną ulgę finansową dla drugiej strony. Jest to zazwyczaj najbardziej pożądane wyjście dla osób z kredytem we frankach, bowiem prowadzi do rozwiązania problemu na korzyść konsumenta.

 

Przewalutowanie kredytu – czy się opłaca?

 

Przewalutowanie kredytu na złote może wydawać się atrakcyjnym wyjściem z opresji frankowej, jednak decyzja o przewalutowaniu powinna zostać poprzedzona dokładną analizą i kalkulacją możliwych skutków. Przewalutowanie polega na zamianie pozostałej do spłaty kwoty z franków na złotówki według aktualnego kursu, co może być korzystne w sytuacji znacznego osłabienia franka, lecz istnieje również ryzyko wzrostu zadłużenia w przypadku ponownego umocnienia tej waluty. Zanim podjęta zostanie decyzja o przewalutowaniu, warto jest rozważyć inne dostępne opcje, takie jak unieważnienie umowy kredytowej, które może przynieść długoterminowe korzyści, a nie tylko chwilową ulgę finansową.

 

Podsumowanie

 

Decyzja o zaciągnięciu kredytu we frankach szwajcarskich, dla wielu osób, okazała się nie tylko życiowym wyzwaniem, ale przede wszystkim problemem finansowym, który rozrastał się wraz ze wzrostem kursu waluty. Mimo początkowej atrakcyjności tych kredytów ze względu na niższe oprocentowanie i większą zdolność kredytową, niespodziewane wahania kursu CHF spowodowały zdecydowane zwiększenie wysokości rat, a tym samym zadłużenia kredytobiorców.

 

Nie do przecenienia jest fakt, że sądy w Polsce, niejednokrotnie przychylają się do argumentacji kredytobiorców, wydając wyroki unieważniające umowy kredytowe ze względu na zawarte w nich klauzule abuzywne. To otwiera drogę do rozwiązania problemu frankowiczów, którzy decydując się na drogę sądową, mogą liczyć nie tyle na odfrankowienie kredytu, co na unieważnienie całej umowy, co jest rozwiązaniem najkorzystniejszym.

 

Ważne jest, aby każdy, kto rozważa podjęcie kroków prawnych, dokładnie przeanalizował swoją sytuację, zwłaszcza w świetle najnowszych orzeczeń TSUE, które mogą mieć znaczący wpływ na dalsze losy spraw frankowych. Korzystając z narzędzi takich jak kalkulator frankowicza, możliwe jest uzyskanie wstępnej oceny potencjalnych korzyści płynących z unieważnienia umowy czy odfrankowienia kredytu.

 

W tej skomplikowanej sytuacji wielu kredytobiorców zastanawia się także nad przewalutowaniem swojego kredytu. Jest to decyzja, która wymaga głębokiego przemyślenia i najlepiej, aby była skonsultowana z profesjonalnym doradcą lub prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych. Ważne jest, aby pamiętać, że przewalutowanie może nie być optymalnym rozwiązaniem, szczególnie gdy sądowe unieważnienie umowy daje szansę na znacznie większą korzyść finansową.

 

Ostatecznie, dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej z powodu kredytu we frankach, istnieje szereg możliwych dróg działania. Od przewalutowania, przez odfrankowienie, aż po unieważnienie umowy. Każdy przypadek jest indywidualny i warto zasięgnąć porady prawnej, aby wybrać najlepszą ścieżkę postępowania. Pomocne mogą okazać się także narzędzia takie jak porównywarki ofert kancelarii prawnych specjalizujących się w sprawach frankowych, co ułatwi podjęcie decyzji o ewentualnym pozwie sądowym i wyborze odpowiedniego pełnomocnika.

 

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 

Kredyt we frankach to temat, który nadal budzi wiele pytań i wątpliwości. Starając się odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się z nich, przygotowaliśmy krótkie FAQ, które pomoże rozwiać Twoje wątpliwości.

 

Kredyt we frankach – ile jeszcze do spłaty?

 

W przypadku kredytu we frankach, ze względu na zmienne kursy walut, trudno jest ścisłe określenie, ile dokładnie pozostało do spłaty. Warto jednak korzystać z narzędzi takich jak kalkulator frankowicza, który pomoże Ci oszacować aktualne zadłużenie oraz potencjalne korzyści z unieważnienia umowy lub jej odfrankowienia.

 

Co robić posiadając kredyt we frankach?

 

Jeśli posiadasz kredyt frankowy, warto rozważyć kilka opcji. Możesz zawalczyć o odfrankowienie kredytu lub jego unieważnienie na drodze sądowej. Oba te rozwiązania mają na celu zmniejszenie Twojego zadłużenia oraz zmierzenie się z konsekwencjami niekorzystnych klauzul umownych. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków, konieczna może okazać się konsultacja z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w kredytach frankowych.

 

Kiedy najlepiej złożyć pozew?

 

Decyzję o złożeniu pozwu przeciwko bankowi można podjąć zarówno w czasie trwania umowy kredytowej, jak i po jej zakończeniu. Kluczowe znaczenie ma tu obecność w umowie klauzul niedozwolonych, które mogą stanowić podstawę do odfrankowienia kredytu lub jego unieważnienia. Warto jednak pamiętać, że sukces w takiej sprawie często zależy od właściwego przygotowania się do procesu oraz wyboru kompetentnego pełnomocnika.

 

Czy warto przewalutować kredyt?

 

Decyzja o przewalutowaniu kredytu we frankach na złotówki powinna być dokładnie przemyślana. W niektórych przypadkach może to faktycznie przynieść ulgę kredytobiorcy, ale nie zawsze jest to najkorzystniejsze rozwiązanie. Alternatywą może być walka o unieważnienie umowy kredytowej lub jej odfrankowienie, co w perspektywie może okazać się bardziej korzystne finansowo.

 

Pamiętaj, że każda decyzja dotycząca kredytu we frankach powinna być poprzedzona szczegółową analizą i, jeśli to możliwe, konsultacją z ekspertem. Tylko tak można uniknąć pułapek i znaleźć najlepsze dla siebie wyjście z trudnej sytuacji finansowej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie