Home Wiadomości Sąd Apelacyjny we Wrocławiu i wyroki za kredyty we frankach

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu i wyroki za kredyty we frankach

dodał Bankingo

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu odegrał znaczącą rolę w rozpatrywaniu apelacji od wyroków frankowych, pochodzących z wielu sądów okręgowych w regionie, w tym z Wrocławia, Legnicy, Świdnicy, Jeleniej Góry i Opola. Kluczowy w tych procesach jest I Wydział Cywilny Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który stanowi nadrzędną instancję dla tych przypadków.

Anulowanie Kredytów Frankowych i Wpływ na Wyroki Sądu

Znacznym zainteresowaniem sądów jest rozpatrywanie apelacji od wyroków dotyczących unieważnienia umów kredytu frankowego. Wiele z tych spraw kończy się korzystnym dla kredytobiorców frankowych wynikiem, co skutkuje coraz większą liczbą wyroków stwierdzających nieważność umowy kredytu frankowego.

Ostateczne rozstrzygnięcie sądu zależy od analizy wielu dowodów, zarówno dokumentów, jak i zeznań stron. W procesie frankowym kluczowe jest zidentyfikowanie niedozwolonych klauzul w umowie kredytu oraz udowodnienie, że po ich usunięciu, umowa nie będzie mogła istnieć. Kredytobiorcy mają ważną rolę do odegrania podczas przesłuchania i powinni dobrze przygotować się do możliwych pytań, które mogą paść na rozprawie frankowej.

Skutki Nieważności Kredytu Frankowego i Korzyści dla Kredytobiorców

Stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego ma daleko idące konsekwencje. Uznana za nieważną umowa traktowana jest jako nigdy nie zawarta, co oznacza, że frankowicze mogą oczekiwać zwrotu wszystkich wpłat związanych z umową kredytową, a jedynym obowiązkiem jest przelanie kwoty wypłaconego kapitału kredytu do banku. W obliczu gwałtownego wzrostu zadłużenia frankowiczów na przestrzeni lat, taki scenariusz jest ekonomicznie korzystny dla kredytobiorców.

Szybkie Prawomocne wygrane Frankowiczów we Wrocławiu

Cieszące się coraz większym zainteresowaniem sprawy frankowiczów przynoszą optymistyczne rezultaty dla kredytobiorców, a ich potwierdzeniem są ostatnie wygrane w sądach, jak na przykład te we Wrocławiu. Wielu frankowiczów, dzięki wsparciu kancelarii frankowych, odniosło sukces w sporach z bankami.

Konkretnym przykładem jest tu sprawa o sygnaturze akt I ACa 742/22, prowadzona przeciwko mBankowi, gdzie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, w składzie SSA Aleksandry Marszałek, prawomocnie unieważnił umowę kredytu frankowego. Wyrok ten przyniósł Klientowi korzyść finansową w postaci 251.028,95 zł oraz 18.654,87 CHF, a także kosztów procesu w II instancji w wysokości 8.100,00 zł.

Ciekawostką jest fakt, że sprawa była nietypowa, gdyż kredyt zaciągnięty przez powoda został przez niego całkowicie spłacony, jeszcze przed datą wniesienia powództwa. W efekcie procesu, który trwał zaledwie 34 miesiące, Klient odzyskał nadpłaconą kwotę kredytu, a bank zobowiązany został do jej zwrotu. Daje to zdecydowany sygnał frankowiczom, że z odpowiednim wsparciem prawnym, mogą skutecznie podjąć walkę z bankami, aby dochodzić swoich praw.

Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jeden, ważny wyrok dla frankowiczów, który zaszedł w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. W sprawie o sygnaturze akt I ACa 1031/22, prowadzonej przeciwko PEKAO S.A., następcy prawnym banku BPH, Sąd w składzie SSA Pawła Pszczołowskiego oddalił apelację banku od wyroku sądu I instancji.  Całe postępowanie trwało 35 miesięcy.

Ważnym aspektem tej sprawy było ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego, co jest kluczowe w przypadku wielu spraw frankowiczów. Zgodnie z art. 189 k.p.c., powód ma prawo żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, jeżeli ma w tym interes prawny. Przyjmuje się powszechnie, że interes prawny istnieje, gdy zachodzi niepewność stanu prawnego lub prawa, powodująca potrzebę ochrony prawnej.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu z dnia 23 marca 2023r., w sprawie o sygnaturze akt I C 219/20, ustalił nieważność umowy i zasądził na rzecz Klientów całość kosztów postępowania. Sąd Apelacyjny podzielił ten pogląd, co oznacza, że bank będzie musiał zwrócić Klientom kwotę ponad 320 tys. zł. Tym samym zysk dla Kredytobiorców wyniósł kwotę 325 tys. zł.

Takie przykłady , pokazują, że Sąd Apelacyjny wydaje wyroki w sprawach frankowiczów coraz sprawniej.

Optymistyczne Perspektywy dla Frankowiczów

W ostatnich latach obserwujemy rosnącą liczbę wyroków w sprawach frankowych, z wyraźnym trendem ku korzyści kredytobiorców. Statystyki pokazują, że znaczna większość tych postępowań kończy się sukcesem dla frankowiczów. Jednak mimo tych optymistycznych tendencji, warto pamiętać, że procesy sądowe mogą trwać długo – od roku do kilku lat.

W kontekście tych wniosków, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu odgrywa ważną rolę w kształtowaniu przyszłości kredytów frankowych. Z uwagi na rosnące szanse na unieważnienie umów kredytu frankowego, frankowicze powinni śledzić praktykę Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, aby skutecznie nawigować w trudnych sprawach frankowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie