Home Edukacja Nieważność umowy kredytu frankowego – co dalej?

Nieważność umowy kredytu frankowego – co dalej?

dodał Bankingo

Decyzja o zaskarżeniu umowy kredytu frankowego do sądu to jedno. Ale co dzieje się, gdy wyrok jest na naszą korzyść i umowa zostaje uznana za nieważną? Właśnie na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w tym artykule, pokazując, jakie kroki podejmować po wygranej sprawie frankowej.

Prawomocność wyroku

Najpierw warto zrozumieć, co oznacza prawomocność wyroku. Prawomocny wyrok to taki, od którego nie przysługuje już żaden zwyczajny środek odwoławczy, czyli albo nie został on zaskarżony w wyznaczonym terminie, albo został utrzymany przez sąd wyższej instancji. Wyrok taki jest wiążący nie tylko dla stron postępowania, ale także dla innych sądów i organów.

Rozliczenie z bankiem

Gdy wyrok staje się prawomocny, nadszedł czas na rozliczenie z bankiem. Jeśli umowa kredytu została unieważniona, oznacza to, że zobowiązanie kredytowe przestaje istnieć. Nie ma już obowiązku spłacania rat kredytowych. W związku z tym, bank powinien zwrócić kredytobiorcy wszystkie dotychczas wpłacone środki, a kredytobiorca powinien zwrócić bankowi udostępniony kapitał.

Potrącenie i zarzut zatrzymania

W praktyce może jednak wystąpić sytuacja, w której bank podnosi tzw. zarzut zatrzymania, co oznacza, że może wstrzymać się ze zwrotem środków do czasu, gdy kredytobiorca zwróci mu udostępniony kapitał. W takim przypadku warto skorzystać z instytucji potrącenia, co oznacza, że strony wzajemnie umarzają sobie należności do wysokości roszczenia o niższej wartości.

Wykreślenie hipoteki

Po prawomocnym unieważnieniu umowy kredytu, hipoteka nadal jest zarejestrowana w księdze wieczystej. Aby usunąć hipotekę, konieczne jest złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki w sądzie rejestrowym. W praktyce proces ten może trwać nawet kilka miesięcy.

Wykreślenie z BIG i BIK

Wygrana w sprawie frankowej powinna skutkować również wykreśleniem danych kredytobiorcy z Biura Informacji Kredytowej (BIK). Bank powinien w tym zakresie złożyć odpowiedni wniosek.

Co jeśli bank nie chce się rozliczyć?

Jeżeli bank nie zdecyduje się na dobrowolne wykonanie obowiązku wynikającego z prawomocnego wyroku, istnieje możliwość zaangażowania komornika. Po uzyskaniu wyroku z klauzulą wykonalności, kredytobiorca może złożyć wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko bankowi.

Podsumowanie

Powyższe informacje powinny dać kredytobiorcom wyobrażenie o tym, jakie czynności czekają ich po wygranej sprawie frankowej. Mimo że proces ten może być skomplikowany i wymagać podjęcia wielu działań, jest to droga do uwolnienia się od toksycznego kredytu frankowego. Warto jednak pamiętać, że każda sprawa jest inna i może wymagać indywidualnego podejścia. Dlatego też, warto skonsultować się z ekspertem w tej dziedzinie, który pomoże nam podjąć odpowiednie kroki i dobrze przeprowadzić proces rozliczenia z bankiem.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie