Home Wiadomości Wniosek o wykreślenie hipoteki po kredycie we frankach

Wniosek o wykreślenie hipoteki po kredycie we frankach

dodał Bankingo

Kiedy decydujesz się na podpisanie umowy o kredyt hipoteczny, wiesz, że jest to związane z wpisaniem hipoteki banku do Księgi Wieczystej finansowanej nieruchomości. Jest to standardowa procedura, zarówno dla tradycyjnych kredytów, jak i dla tych denominowanych w frankach szwajcarskich. Hipoteka, którą bank umieszcza w Księdze Wieczystej, zwykle przekracza kwotę kapitału, który bank Ci udzielił. Jest to zapewnienie, że bank odzyska nie tylko kapitał kredytu, ale także odsetki i inne opłaty. Trudno jest dla kredytobiorców zorientować się, jakie jest ich aktualne zadłużenie, dlatego warto skorzystać z narzędzia takiego jak kalkulator kredytu frankowego.

Proces Wykreślenia Hipoteki i Czas Trwania

Hipoteka może zostać wykreślona za zgodą banku po całkowitej spłacie zadłużenia. Jednakże, dla kredytobiorców frankowych istnieje dodatkowa możliwość skutecznego wnioskowania o wykreślenie hipoteki z Księgi Wieczystej, a mianowicie prawomocny wyrok sądowy w sprawie frankowej. Pytanie, które często zadają sobie kredytobiorcy, to ile czasu trwa proces frankowy? Odpowiedź na to pytanie zależy od stopnia skomplikowania sprawy i sądu, który ją rozpatruje. Może to trwać od roku do kilku lat, a proces apelacyjny może trwać dodatkowe 1,5 roku.

Po uprawomocnieniu wyroku unieważniającego umowę kredytu, banki często odmawiają zgody na wykreślenie hipoteki. Tutaj jednak pomocą są orzeczenia sądowe. Na przykład, według uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2021 r. sygn. III CZP 28/21, prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy frankowej może stanowić podstawę do wykreślenia hipoteki banku.

Składanie Wniosku o Wykreślenie Hipoteki

Wniosek o wykreślenie hipoteki z Księgi Wieczystej powinien zostać złożony na oficjalnym formularzu KW-WPIS. Powinien zawierać precyzyjne określenie roszczenia, określając, że kredytobiorca wnosi o wykreślenie hipoteki z działu IV KW, oraz określając dokładnie hipotekę – jakiej jest wysokość, z umową jakiego kredytu jest powiązana. Wniosek powinien również zawierać zgodę banku na wykreślenie hipoteki, lub, w przypadku braku takiej zgody (co często się zdarza w sprawach frankowych), prawomocny wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy. Wniosek o wykreślenie hipoteki z KW podlega opłacie w wysokości 100 zł za wykreślenie jednej hipoteki.

Rozumienie procesu wykreślenia hipoteki jest niezwykle istotne dla kredytobiorców frankowych. Jest to krok w kierunku uwolnienia się od obciążenia kredytem i odzyskania pełnej kontroli nad własną nieruchomością.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie