Home Finanse Najniższa składka zdrowotna w 2024 roku dla przedsiębiorców

Najniższa składka zdrowotna w 2024 roku dla przedsiębiorców

dodał Bankingo

W 2024 roku oczekuje się dwukrotnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia, który wpłynie na wiele wskaźników, w tym również na składki zdrowotne dla przedsiębiorców. Warto poznać szczegóły dotyczące najniższej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, którzy wybierają opodatkowanie na zasadach ogólnych, jak również dla ryczałtowców.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku będzie zmieniać się dwa razy. Od stycznia do czerwca wyniesie 4 242,00 zł, a od lipca do grudnia wzrośnie do 4 300,00 zł. Wzrost ten wynika z największej od lat inflacji.

Minimalna składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych

Wysokość najniższej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, którzy korzystają z opodatkowania na zasadach ogólnych, zależy od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rząd ustala wysokość składki zdrowotnej na każdy rok składkowy, który trwa od 1 lutego do 31 stycznia następnego roku. Minimalna składka zdrowotna nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego.

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w styczniu wynosi 4 242 zł. Oznacza to, że minimalna składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych będzie wynosiła 381,78 zł (4 242 zł x 9% = 381,78 zł).

Najniższa składka zdrowotna dla ryczałtowców

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na zasadach ryczałtu rozliczają składkę zdrowotną w sposób odmienny niż ci, którzy korzystają z zasad ogólnych. Podstawą naliczenia składki jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

W przypadku przychodów do 60 tys. zł składka wynosi 419,46 zł. Przychody powyżej 60 tys. zł do 300 tys. zł będą podlegać składce w wysokości 699,11 zł, a przychody powyżej 300 tys. zł składce wynoszącej 1258,39 zł. Warto zauważyć, że przeciętne wynagrodzenie wpływa również na składki dla wspólników spółek komandytowych, jednoosobowych spółek z o.o., wspólników prostych spółek akcyjnych oraz komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej. Ci przedsiębiorcy opłacają stałą składkę w wysokości 9% przeciętnego wynagrodzenia.

W 2024 roku przewiduje się znaczny wzrost minimalnych wartości składek zdrowotnych dla przedsiębiorców.

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej

Przepisy dotyczące ubezpieczeń przewidują możliwość zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej lub obniżenia jej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy dla niektórych grup osób. Emeryci, renciści oraz osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z tych przywilejów.

Emeryci i renciści

Osoby, które kontynuują działalność po osiągnięciu wieku emerytalnego, mogą być zwolnione z obowiązku opłacania składki zdrowotnej, jeżeli spełniają określone warunki. Jeśli emeryt lub rencista otrzymuje świadczenie emerytalne/rentowe w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia, a jego dodatkowe przychody nie przekraczają 50% kwoty najniższej emerytury lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej, może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej.

Osoby niepełnosprawne

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą również mogą być zwolnione z opłacania składki zdrowotnej. Warunkiem jest posiadanie umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz uzyskiwanie przychodów nieprzekraczających 50% najniższej emerytury lub opłacanie podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej dotyczy również osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy.

W przypadku osób niepełnosprawnych, wielkość otrzymywanego zasiłku nie ma znaczenia dla zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej. Również osoby niepełnosprawne, które nie mają ustalonego stopnia niepełnosprawności, ale posiadają orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy, mogą skorzystać z tego zwolnienia.

Warto zaznaczyć, że zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Podsumowanie

W 2024 roku oczekuje się wzrostu minimalnego wynagrodzenia, co wpłynie na składki zdrowotne dla przedsiębiorców. Minimalna składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych wynosi 381,78 zł, natomiast dla ryczałtowców zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Przepisy przewidują również możliwość zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej dla emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych, które spełniają odpowiednie warunki. Zwolnienie to dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Wszystkie te informacje są istotne dla przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą i pomogą im w planowaniu finansów na rok 2024.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie