Home Finanse Zapłata na konto spoza wykazu podatników VAT w 2024 – konsekwencje dla nabywcy

Zapłata na konto spoza wykazu podatników VAT w 2024 – konsekwencje dla nabywcy

dodał Bankingo

Pojawienie się białej listy podatników VAT oraz obowiązkowego split payment w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług budzi wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców nawet jeszcze w 2024 roku. W niniejszym artykule omówimy sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy oraz konsekwencje płatności na rachunek nieujęty na tej liście w 2024 roku.

Biała lista podatników VAT – co to jest i gdzie znaleźć wykaz?

Biała lista podatników VAT to wykaz zapewniający przedsiębiorcom możliwość sprawnej weryfikacji swoich kontrahentów. Na liście znajdują się informacje m.in. o statusie podmiotu jako czynnego podatnika VAT oraz numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać płatności za zakupione towary lub usługi.

Według art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, biała lista jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Można ją znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów oraz w systemie teleinformatycznym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Weryfikacja numerów rachunków bankowych kontrahentów na białej liście jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa transakcji.

Konsekwencje korzystania z rachunku spoza białej listy

Korzystanie z rachunku spoza białej listy niesie ze sobą poważne konsekwencje. Przede wszystkim, przedsiębiorcy zobowiązani są wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów wydatki opłacone na rachunek nieujęty na białej liście podatników VAT w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł brutto. Dotyczy to zarówno pojedynczych płatności, jak i płatności rozłożonych na raty.

Ponadto, dokonanie zapłaty za transakcję przekraczającą 15 000 zł na rachunek spoza białej listy niesie ze sobą ryzyko odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe kontrahenta. Oznacza to, że nabywca odpowiada za zaległości podatkowe sprzedawcy w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na daną dostawę lub usługę. Odpowiedzialność solidarna dotyczy jednak tylko kwoty VAT związanej z konkretną transakcją opłaconą na rachunek spoza białej listy.

Jak zweryfikować rachunki bankowe kontrahentów na białej liście?

Weryfikacja numerów rachunków bankowych kontrahentów na białej liście jest kluczowym krokiem w procesie dokonywania płatności. Sprzedawcy powinni sprawdzić, czy numer ich konta został zamieszczony na białej liście i czy jest aktualny. W przypadku, gdy numer konta nie jest uwzględniony na liście lub nie zgadza się z zamieszczonymi danymi, należy skontaktować się z kontrahentem i wyjaśnić sytuację przed dokonaniem płatności.

Nabywcy również mają obowiązek weryfikacji danych podatników na białej liście. W przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł, należy sprawdzić numer rachunku bankowego kontrahenta tego samego dnia, w którym dokonywana jest płatność. Jednak należy pamiętać, że dane w wykazie są aktualizowane raz dziennie w dni robocze, dlatego decydujący jest dzień zlecenia przelewu.

Sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy

Korzystanie z rachunku spoza białej listy podatników VAT niesie za sobą poważne konsekwencje dla przedsiębiorców. Przede wszystkim, wydatki opłacone na rachunek nieujęty na liście nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie będą mogli odliczyć tych wydatków od osiągniętych przychodów, co może znacząco wpłynąć na ich opodatkowanie.

Ponadto, korzystanie z rachunku spoza białej listy niesie ze sobą ryzyko odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe kontrahenta. Jeżeli sprzedawca nie zapłaci należnego podatku VAT od transakcji, nabywca może zostać obciążony odpowiedzialnością za zaległości podatkowe proporcjonalnie do kwoty VAT związanej z daną transakcją. Odpowiedzialność solidarna nie obejmuje wszystkich zobowiązań podatkowych kontrahenta, ale dotyczy jedynie podatku od towarów i usług.

Jak uniknąć sankcji?

Aby uniknąć sankcji związanych z korzystaniem z rachunku spoza białej listy, przedsiębiorcy powinni regularnie sprawdzać białą listę podatników VAT i upewnić się, że numer ich konta jest uwzględniony na liście oraz jest aktualny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z kontrahentem i wyjaśnić sytuację przed dokonaniem płatności.

Nabywcy również powinni dokładnie sprawdzać dane podatników na białej liście przed dokonaniem płatności. Weryfikacja numeru rachunku bankowego powinna odbywać się tego samego dnia, w którym realizowana jest płatność. Należy pamiętać, że dane w wykazie są aktualizowane raz dziennie w dni robocze.

Podsumowanie

Wprowadzenie białej listy podatników VAT oraz obowiązkowego split payment miało na celu zapewnienie większej przejrzystości i bezpieczeństwa transakcji. Korzystanie z rachunku spoza białej listy niesie jednak poważne konsekwencje dla przedsiębiorców, takie jak wyłączenie wydatków z kosztów uzyskania przychodów oraz ryzyko odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe kontrahenta. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy regularnie weryfikowali rachunki bankowe swoich kontrahentów na białej liście i unikali korzystania z rachunków nieujętych na tej liście. W ten sposób mogą uniknąć dotkliwych kar i zapewnić bezpieczeństwo finansowe swojej działalności.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie