Home Banki mBank prognozuje niższe ryzyko prawne dotyczące CHF w roku 24

mBank prognozuje niższe ryzyko prawne dotyczące CHF w roku 24

dodał Bankingo

mBank, jeden z wiodących banków w Polsce, zakłada, że w roku 2024 koszty ryzyka prawnego związane z kredytami walutowymi we frankach szwajcarskich (CHF) będą niższe niż w poprzednim roku. Wiceprezes zarządu ds. zarządzania ryzykiem, Marek Lusztyn, podkreślił, że bank oczekuje zmniejszenia tych kosztów, choć orzecznictwo w tej sprawie niekorzystne dla banku. Przedstawiciele mBanku informują również, że liczba ugód zawartych ze swoimi klientami w sprawie kredytów hipotecznych w CHF stale rośnie.

Koszty ryzyka prawnego w roku 2023

W roku 2023 mBank zanotował znaczne koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi we frankach szwajcarskich. Łączne koszty ryzyka wyniosły aż 4,9 mld zł. Bank podkreśla, że te koszty są wynikiem odpowiedzi na kluczowe pytania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczące zapłaty za korzystanie z kapitału oraz kosztów programu ugód. Ostateczne orzecznictwo w tej sprawie było niekorzystne dla banku, co wpłynęło na wysokość kosztów.

Spodziewane zmniejszenie kosztów ryzyka prawego w roku 2024

mBank optymistycznie prognozuje, że koszty ryzyka prawego związane z kredytami walutowymi CHF w roku 2024 będą niższe niż w roku 2023. Bank opiera swoje przewidywania na faktach, że większość kluczowych pytań została już odpowiedziana przez TSUE, a orzecznictwo w tej sprawie jest już bardziej ustabilizowane. Pomimo tego, że orzecznictwo jest niekorzystne dla banku, mBank wierzy, że koszty będą niższe dzięki większej pewności prawnej.

Liczba ugód dotyczących kredytów hipotecznych w CHF

Liczba ugód zawartych pomiędzy mBankiem a klientami w sprawie kredytów hipotecznych w CHF stale rośnie. Obecnie liczba ta przekroczyła 14 tysięcy, podczas gdy na koniec roku 2023 wynosiła 13,3 tysiąca. Ugody te mają na celu uregulowanie zobowiązań klientów związanych z kredytami w CHF oraz zmniejszenie ryzyka prawego dla banku.

Stabilna sytuacja finansowa mBanku

mBank informuje, że mimo kosztów ryzyka prawego związanego z kredytami walutowymi, sytuacja finansowa banku jest stabilna. Wynik netto banku w pierwszym półroczu roku 2023 wyniósł blisko zero, jednak bank oczekuje, że w całym roku 2024 wynik będzie dodatni. mBank podkreśla, że ma atrakcyjny model biznesowy i osiąga rekordowe dochody.

Współczynniki kapitałowe i płynnościowe

Współczynniki kapitałowe i płynnościowe mBanku są na wysokim poziomie. Względem wartości zaraportowanych za pierwszy kwartał 2024 roku, oczekuje się, że współczynniki te będą wyższe w drugim kwartale. Bank spełnia wymogi regulacyjne dotyczące płynności i ma odpowiednie zabezpieczenia na wypadek sporów frankowych.

Propozycja porozumienia dla klientów

mBank przedstawił swoim klientom propozycję porozumienia w sprawie kredytów hipotecznych w CHF. Propozycja ta jest zgodna z propozycją Komisji Nadzoru Finansowego i polega na przewalutowaniu kredytu na złote. Bank jest otwarty na negocjacje z klientami i zachęca ich do podpisania porozumień. Dotychczas ponad 6,5 tysiąca klientów zaakceptowało proponowane rozwiązania.

Podsumowanie

mBank, oczekuje, że koszty ryzyka prawnego związane z kredytami walutowymi we frankach szwajcarskich będą niższe w roku 2024. Bank jest świadomy niekorzystnego orzecznictwa TSUE, jednak wierzy, że większa pewność prawna pozwoli na redukcję tych kosztów. Liczba zawartych ugód w sprawie kredytów hipotecznych w CHF stale rośnie, co przyczynia się do uregulowania zobowiązań klientów i zmniejszenia ryzyka prawego dla banku. Sytuacja finansowa mBanku jest stabilna, a współczynniki kapitałowe i płynnościowe spełniają wymogi regulacyjne. Bank proponuje rozwiązanie dla klientów w formie przewalutowania kredytu na złote i zachęca do podpisania porozumień.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie