Home Banki Kolejny rekord zysków banku: Jak zarabiać na klientach w Polsce

Kolejny rekord zysków banku: Jak zarabiać na klientach w Polsce

dodał Bankingo

Banki w Polsce odnotowały historyczne zyski na klientach w minionym roku. Chociaż Narodowy Bank Polski (NBP) jeszcze nie opublikował pełnych wyników sektora bankowego za cały 2023 rok, dane do listopada wskazują, że banki zarobiły na polskich klientach więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Wśród banków, które ustanowiły rekordy zysków, wyróżniają się Santander Bank Polska oraz Bank Handlowy.

Bank Handlowy bije rekord zysków

Bank Handlowy osiągnął w 2023 roku rekordowy zysk netto w wysokości aż 2256 mln zł, co stanowi wzrost o 46 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. To ogromny sukces dla banku, który już w 2022 roku osiągnął rekordowy zysk na poziomie 1545 mln zł. Bank Handlowy dołączył tym samym do grona banków, które odnotowały historyczne wyniki finansowe.

Rekordy zysków innych banków

Santander Bank Polska również osiągnął rekordowy zysk w 2023 roku, wynoszący 4,8 mld zł w porównaniu do poprzedniego rekordu 3 mld zł. Millennium osiągnęło zysk w wysokości 576 mln zł, co stanowi pięcioletni rekord dla tej instytucji. Natomiast mBank, mimo trudności związanych z rozwiązywaniem sprawy frankowiczów, odnotował zysk w wysokości 24 mln zł, co jest uważane za sukces. Wszystkie te wyniki przyczyniły się do osiągnięcia najwyższego zysku netto w historii sektora bankowego, który wyniósł 27,6 mld zł w ciągu jedenaściu miesięcy minionego roku.

Jak Bank Handlowy osiągnął rekordowy zysk?

Bank Handlowy osiągnął rekordowy zysk dzięki kilku czynnikom. Przede wszystkim, zyski banku wzrosły głównie dzięki różnicy odsetek między kredytami a depozytami. Oprocentowanie kredytów było zgodne ze stopami procentowymi, podczas gdy oprocentowanie depozytów było znacznie niższe. Dzięki temu, zysk na różnicy odsetek wzrósł o 20 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając poziom 3,3 mld zł. Ponadto, bank zwiększył przychody odsetkowe o 1109 mln zł, a koszty odsetkowe wzrosły tylko o 507 mln zł. Bank Handlowy również skutecznie kontrolował koszty działania, które wzrosły o zaledwie 102 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do rekordowego zysku banku.

Wzrost depozytów i spłacalność kredytów

Również wzrost depozytów i dobra spłacalność kredytów przyczyniły się do rekordowych wyników finansowych Banku Handlowego. Pomimo niskiego oprocentowania depozytów, bank zanotował wzrost depozytów terminowych o 3,9 mld zł zarówno wśród klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Depozyty na rachunkach bieżących stanowiły dominującą część zobowiązań wobec klientów, jednak udział ten zmniejszył się o 5 punktów procentowych w porównaniu do końca 2022 roku. Wskaźnik złych kredytów utrzymał się na poziomie 4 proc., co świadczy o dobrej kondycji kredytowej klientów banku. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do rekordowych wyników finansowych banku.

Podsumowanie

Bank Handlowy dołączył do grona banków, które osiągnęły rekordowe zyski na klientach w minionym roku. Wzrost zysków banku był wynikiem różnicy odsetek między kredytami a depozytami oraz wzrostu depozytów i dobrej spłacalności kredytów. Rekordowe wyniki finansowe Banku Handlowego są dowodem na rozwój sektora bankowego w Polsce oraz na korzystną koniunkturę gospodarczą.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie