Home Wiadomości Renta wdowia 2024 – dla kogo, od kiedy? Ile wyniesie renta wdowia?

Renta wdowia 2024 – dla kogo, od kiedy? Ile wyniesie renta wdowia?

dodał Bankingo

Rozważane zmiany w przepisach dotyczących renty wdowiej wzbudzają wiele zainteresowania. W artykule tym omówimy aktualne informacje na temat planowanej renty wdowia w 2024 roku, w tym oczekiwane zmiany, kto będzie uprawniony do otrzymania renty, jakie będą warunki i wysokość świadczenia. Będziemy również rozważać kwestie związane z terminem wejścia w życie nowych przepisów.

Renta wdowia 2024 – aktualności

Według doniesień, w budżecie na rok 2024 zarezerwowano środki na wprowadzenie renty wdowiej. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej planuje, że renta wdowia może zacząć obowiązywać jeszcze w tym samym roku. Projekt ustawy wprowadzającej rentę wdowiej ma być jednym z pierwszych punktów porządku na posiedzeniu Sejmu, które zaplanowano na 7 lutego 2024 roku.

Ministerstwo popiera ten projekt, a środki na wprowadzenie renty wdowiej są już zarezerwowane w budżecie. Jednakże, warto zauważyć, że od momentu przyjęcia ustawy do wdrożenia przepisów może minąć kilka miesięcy potrzebnych do przygotowania systemu informatycznego do wypłat. Dlatego dokładna data wejścia w życie renty wdowiej jeszcze nie jest znana.

Renta rodzinna po zmarłym dla współmałżonka a renta wdowia

Obecnie wdowy i wdowcy mają prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Jednakże, planowane zmiany przewidują wyłączenie tych świadczeń z obecnej ustawy i wprowadzenie odrębnego świadczenia, które będzie nazywane rentą wdowią.

Renta wdowia ma być przeznaczona dla osób, które utraciły współmałżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej lub mają pod opieką dzieci, które nie osiągnęły odpowiedniego wieku lub są trwale niezdolne do podjęcia pracy. W przeciwieństwie do renty rodzinnej, renta wdowia będzie skierowana wyłącznie do osób owdowiałych.

Jakie są wymogi uzyskania renty rodzinnej dla owdowiałych osób?

Aby otrzymać rentę rodzinną, owdowiała osoba musi spełnić określone wymogi. Osoba zmarła musiała mieć prawo do emerytury, emerytury pomostowej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, renty lub do jej uzyskania. Ponadto, owdowiała osoba musi spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków:

  • Mieć skończone 50 lat albo stać się niezdolnym do pracy w ciągu 5 lat od śmierci współmałżonka.
  • Wychowywać co najmniej jedno dziecko uprawnione do renty rodzinnej.
  • Opiekować się dzieckiem niezdolnym do samodzielnej egzystencji lub pracy.

W przypadku renty wdowiej, oczekuje się podobnych wymogów, jednak szczegółowe przepisy dotyczące uzyskania renty wdowiej jeszcze nie zostały ustanowione.

Renta dla wdowy pracującej, dożywotnia i po ukończeniu 50 lat

Aktualnie, renta rodzinna dla wdowy lub wdowca jest przyznawana dożywotnio, jeśli osoba owdowiała ma 50 lat lub mniej i opiekuje się dzieckiem niezdolnym do samodzielnego życia. W przypadku osób pracujących, które osiągają przychód przekraczający 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, renta może zostać pomniejszona o kwotę przewyższenia. Jeśli przychody osoby uprawnionej do renty przekraczają 130% przeciętnego wynagrodzenia, wypłata renty zostaje zawieszona.

W przypadku renty wdowiej, oczekuje się, że podobne zasady będą obowiązywać. Jej wysokość ma być wyliczana na podstawie nowych zasad, jednak nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury. Po waloryzacji w marcu 2024 roku, maksymalna wysokość renty wdowiej ma wynosić około 8 500 zł.

Kiedy wejdzie w życie renta wdowia?

Chociaż dokładna data wejścia w życie renty wdowiej nie jest jeszcze znana, oczekuje się, że nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać w 2024 roku. Projekt ustawy wprowadzającej rentę wdowią jest jednym z priorytetowych punktów porządku na posiedzeniu Sejmu, które zaplanowano na 7 lutego 2024 roku. Po przyjęciu ustawy może jednak minąć kilka miesięcy potrzebnych do przygotowania systemu informatycznego do wypłat renty.

Jak długo przysługuje renta wdowia?

Renta wdowia ma być przyznawana wdowcom i wdowom na stałe po osiągnięciu 50. roku życia. Oznacza to, że osoby, które spełniają wymagane warunki, będą miały prawo do renty wdowiej dożywotnio.

Podsumowanie

Wprowadzenie renty wdowiej w 2024 roku jest obecnie rozważane przez Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. Renta wdowia ma być odrębnym świadczeniem dla osób, które utraciły współmałżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej lub mają pod swoją opieką dzieci, które nie osiągnęły odpowiedniego wieku lub są trwale niezdolne do podjęcia pracy. Oczekuje się, że renta wdowia będzie przyznawana na stałe po osiągnięciu 50. roku życia i będzie miała podobne warunki do renty rodzinnej. Dokładne przepisy dotyczące renty wdowiej oraz wysokość świadczenia będą ustalone w ramach projektu ustawy, który zostanie przedstawiony na posiedzeniu Sejmu.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie