Home Wiadomości Strata netto grupy mBanku w IV kwartale 2023 roku – wyniki lepsze niż oczekiwano

Strata netto grupy mBanku w IV kwartale 2023 roku – wyniki lepsze niż oczekiwano

dodał Bankingo

W czwartym kwartale 2023 roku grupa mBanku poinformowała o stracie netto wynoszącej 20,3 mln zł. To wyższy wynik niż oczekiwano, ponieważ analitycy spodziewali się straty na poziomie 29,8 mln zł. Warto zauważyć, że poprzedni rok przyniósł bankowi zysk netto w wysokości 834,5 mln zł. Niemniej jednak, wynik mBanku nie jest jedynym aspektem w tym raporcie. W dalszej części artykułu omówimy również inne istotne informacje dotyczące wyników finansowych banku, takie jak koszty ryzyka, marża odsetkowa czy wyniki z opłat i prowizji.

Strata netto w IV kwartale 2023 roku

W IV kwartale 2023 roku grupa mBanku odnotowała stratę netto wynoszącą 20,3 mln zł. Jest to lepszy wynik niż oczekiwano, ponieważ analitycy przewidywali stratę na poziomie 29,8 mln zł. Warto jednak zauważyć, że rok wcześniej bank osiągnął zysk netto w wysokości 834,5 mln zł. Wynik ten był zgodny z wcześniejszymi prognozami dziewięciu biur maklerskich, które szacowały stratę netto w przedziale od minus 88 mln zł do 0 zł.

Koszty ryzyka związane z kredytami walutowymi miały wpływ na wynik netto banku. W IV kwartale 2023 roku koszty ryzyka prawno-finansowego wyniosły 1,48 mld zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiły 430,1 mln zł. To znaczący wzrost, który wpłynął na wynik finansowy grupy mBanku.

Wyniki odsetkowe i prowizyjne

Wynik odsetkowy grupy mBanku w IV kwartale 2023 roku wyniósł 2,355 mln zł, co jest zgodne z oczekiwaniami analityków. Wynik ten wzrósł o 19% w porównaniu z rokiem poprzednim. Warto zauważyć, że w tym samym czasie nastąpił niewielki spadek przychodów z tytułu odsetek o 3,7%. Spadek ten był rezultatem wcześniejszych obniżek stóp procentowych ogłoszonych przez RPP. Jednakże koszty z tytułu odsetek spadły głównie dzięki niższym kosztom depozytów od klientów, co jest wynikiem aktywnego zarządzania oprocentowaniem depozytów.

Wynik z opłat i prowizji grupy mBanku wyniósł 444,5 mln zł, co jest o 5% poniżej oczekiwań rynku. Spadek ten był konsekwencją wyższych kosztów procesów należytej staranności wobec klientów oraz kosztów związanych ze sprzedażą produktów banku przez zewnętrzne podmioty.

Saldo rezerw i koszt ryzyka

Saldo rezerw grupy mBanku na koniec IV kwartału 2023 roku wyniosło 476,5 mln zł. Rynek oczekiwał niższych odpisów na poziomie 378,5 mln zł, jednak koszt ryzyka wyniósł 165 punktów bazowych w porównaniu do 87 w poprzednim kwartale. Bank podał, że wzrost kosztu ryzyka wynikał z kilku czynników jednorazowych, w tym związanych z defaultem dwóch ekspozycji kredytowych w portfelu korporacyjnym.

Warto również zauważyć, że rezerwy na ryzyko prawne kredytów walutowych wyniosły prawie 8,3 mld zł na koniec 2023 roku. Poziom pokrycia rezerwami aktywnego portfela kredytów w CHF wzrósł do 99,5% na koniec 2023 roku z około 86% w poprzednim kwartale i 54,3% na koniec 2022 roku.

Podsumowanie

Strata netto grupy mBanku w IV kwartale 2023 roku wyniosła 20,3 mln zł, co było lepszym wynikiem niż oczekiwano. Wpływ na ten wynik miały koszty ryzyka związane z kredytami walutowymi. Wynik odsetkowy i prowizyjny również odzwierciedlał pewne wyzwania, jednak bank nadal utrzymuje stabilną marżę odsetkową. Warto zauważyć, że mBank jest w trudnej sytuacji ze względu na duże obciążenie kredytami frankowymi. Pomimo tych wyzwań, bank podejmuje działania mające na celu poprawę wyników finansowych i ograniczenie strat.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie