Home Felietony Kurs franka szwajcarskiego – Zmiany na przestrzeni ostatnich 20 lat

Kurs franka szwajcarskiego – Zmiany na przestrzeni ostatnich 20 lat

dodał Bankingo

Kurs franka szwajcarskiego to temat, który budzi duże zainteresowanie i jest przedmiotem wielu spekulacji. W ciągu ostatnich 20 lat kurs tej waluty uległ znaczącym zmianom, co miało istotny wpływ na osoby posiadające kredyty hipoteczne zaciągnięte w tej walucie. W tym artykule przeanalizujemy, jak zmieniał się kurs franka szwajcarskiego na przestrzeni ostatnich dwóch dekad.

Wzrost kursu franka szwajcarskiego

Na początku XXI wieku kurs franka szwajcarskiego zaczął systematycznie rosnąć. Pomimo pewnych korekt i spadków, przez ponad 20 lat utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. Obecnie brak większych szans na powrót kursu franka szwajcarskiego do wartości z końca lat 90. i początków bieżącego stulecia.

Wzrost wysokości kursu franka szwajcarskiego na przestrzeni ostatnich 20 lat dobrze obrazuje poniższy wykres:

Rok Kurs franka szwajcarskiego (CHF/PLN)
2000 2.50
2005 2.80
2010 3.50
2015 4.00
2020 4.50

Źródło:Money.pl

Spadek kursu franka szwajcarskiego

W latach 90. i na początku bieżącego stulecia kurs franka szwajcarskiego utrzymywał się na stosunkowo niskim poziomie, poniżej 3,00 zł. W tym okresie nie odnotowano znaczących wahnięć kursu franka. Ostatni istotny spadek kursu franka szwajcarskiego miał miejsce od połowy 2017 roku do wiosny 2018 roku, kiedy to za jednego franka szwajcarskiego płaciliśmy około 3,45 zł.

Wzrost kursu franka szwajcarskiego

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad wielokrotnie obserwowaliśmy wzrost kursu franka szwajcarskiego. Jednak najbardziej dramatyczny wzrost miał miejsce na początku drugiej dekady bieżącego stulecia. Kryzys ekonomiczny, który dotknął Grecję i inne kraje, spowodował znaczący wzrost kursu franka szwajcarskiego. Jednak prawdziwym szokiem dla kredytobiorców frankowych było wydarzenie z 15 stycznia 2015 roku, kiedy Szwajcarski Bank Narodowy zdecydował się na porzucenie polityki obrony minimalnego kursu wymiany euro na franka szwajcarskiego. Kurs franka poszybował w górę, przekraczając nawet granicę 4,00 zł za jednego franka szwajcarskiego.

Kolejne wzrosty kursu franka szwajcarskiego były związane z globalnymi kryzysami, takimi jak pandemia COVID-19 czy wojna rosyjsko-ukraińska. Jesienią 2022 roku kurs franka szwajcarskiego osiągnął nawet chwilowo wartość 5,00 zł za jednego franka.

Zmiany kursu franka szwajcarskiego a kredyty hipoteczne

W okresie największej popularności kredytów hipotecznych udzielanych w frankach szwajcarskich, kurs tej waluty był uważany za stabilny i relatywnie słaby w stosunku do polskiego złotego. Niestety, zmiana kursu franka miała bardzo niekorzystny wpływ na sytuację kredytobiorców. Wysokość rat kredytów hipotecznych w praktyce była uzależniona od kursu franka szwajcarskiego. Wzrost kursu franka spowodował znaczne podwyżki rat, co doprowadziło do problemów z wypłacalnością kredytobiorców.

Warto zauważyć, że klauzule walutowe zawarte w umowach kredytowych zaciągniętych w frankach są często uważane za abuzywne. Niemniej jednak, z powodu wysokiego kursu franka, kredytobiorcy formalnie wciąż pozostają dłużnikami banku, mimo zwrócenia pełnej kwoty kapitału.

Wpływ Wzrostu Kursu Franka Szwajcarskiego na Strategie Zarządzania Ryzykiem Banków

Wzrost kursu franka szwajcarskiego w ciągu ostatnich dwóch dekad stanowi kluczowy czynnik wpływający na sytuację finansową osób posiadających kredyty hipoteczne zaciągnięte w tej walucie. Znaczące zmiany kursu, szczególnie gwałtowny wzrost w 2015 roku, spowodowały, że raty kredytowe znacząco wzrosły, wprowadzając wielu kredytobiorców w trudną sytuację finansową.

Obserwujemy również, że banki poważnie podeszły do tworzenia rezerw na pokrycie potencjalnych strat wynikających z ryzyka walutowego i sądowych sporów z kredytobiorcami, co jest odzwierciedlone w ich ostatnich działaniach i kwartalnych raportach finansowych.

Na przykład Pekao S.A. wypracował pozycję lidera, tworząc rezerwy przekraczające wartość aktywnych kredytów hipotecznych we frankach, co jest świadectwem ich proaktywnego podejścia do zarządzania ryzykiem. Inne banki, takie jak mBank, również wykazują determinację, dążąc do osiągnięcia pełnego pokrycia swojego portfela kredytowego frankowego.

Wzrost rezerw ma na celu zabezpieczenie banków przed finansowymi konsekwencjami związanymi z rosnącą liczbą sporów sądowych i zmieniającym się orzecznictwem, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. To pokazuje, jak zmieniający się kurs franka szwajcarskiego nie tylko bezpośrednio wpływa na kredytobiorców, ale również ma długoterminowe skutki dla sektora bankowego, zmuszając go do dostosowania strategii zarządzania ryzykiem.

Bank Suma rezerw na koniec 2023 (w mld zł) Wzrost rezerw w 2023 (w mld zł) Wskaźnik pokrycia (%) Liczba procesów na koniec III kw. 2023
PKO BP 13,2 4,3 95 28 000
mBank 12,2 1,48 ~100 21 500+
Millennium Bank 7,9 (łącznie z Euro Bank) 0,7 80 21 484
Santander Bank 5,5 0,86 80 Nie podano
BNP Paribas 4 1 ~100 Nie podano
Pekao S.A. 2,4 Nie podano 105 Nie podano
ING Bank Śląski Nie podano Nie dotwarza od kilku kwartałów 105 Nie podano

Ta tabela ilustruje, jak poszczególne banki radzą sobie z wyzwaniem związanym z kredytami frankowymi, podkreślając ich zobowiązanie do zarządzania ryzykiem i potencjalnymi kosztami prawnych sporów związanych z tymi kredytami.

Podsumowanie

Kurs franka szwajcarskiego uległ znaczącym zmianom na przestrzeni ostatnich 20 lat. Wzrost kursu tej waluty miał negatywny wpływ na kredytobiorców hipotecznych, którzy zaciągnęli kredyty w frankach szwajcarskich. Wyroki sądowe coraz częściej potwierdzają niezgodność klauzul walutowych z prawem i przyznają rację konsumentom. Warto monitorować sytuację na rynku walutowym i być świadomym konsekwencji związanych z zaciąganiem kredytów w obcej walucie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie