Home Banki Czy Wakacje Kredytowe w 2024 r. Staną Się Pułapką? – Ekspertyza Prezesa Pekao

Czy Wakacje Kredytowe w 2024 r. Staną Się Pułapką? – Ekspertyza Prezesa Pekao

dodał Bankingo

W sektorze bankowym, mimo dobrego stanu dochodowości, zauważalne jest pewne napięcie. Leszek Skiba, prezes Banku Pekao, w trakcie Impact’23 podkreślił, że choć banki prezentują się dobrze pod względem zyskowności, problemem dla wielu z nich stają się kredyty frankowe.

Wakacje kredytowe – ryzyko czy szansa?

Prezes Skiba wyraził swoje obawy dotyczące kontynuowania wakacji kredytowych w 2024 r. Jego zdaniem, ryzyka związane z kredytami frankowymi są na tyle poważne, że rozważanie takich wakacji może być nieodpowiednie. Banki, jak podkreśla, potrzebują zysków, nie tylko w celu wypłaty dywidend akcjonariuszom, ale przede wszystkim, by zbudować rezerwę na franki i podnosić kapitały własne.

Prezes Skiba podkreślił także, że banki, które są szczególnie obciążone kredytami frankowymi, mogą spodziewać się spadku kapitału w najbliższych latach. To zjawisko może skłonić wiele banków do dokapitalizowania, szczególnie po czerwcowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Obniżka stóp procentowych a kondycja złotego

Podczas dyskusji, Skiba odniósł się również do potencjalnej obniżki stóp procentowych, podkreślając, że jest to decyzja, która nie jest prosta ze względu na wpływ, jaki stopy mają na gospodarkę. Zauważył, że obniżka stopy procentowej oznacza osłabienie złotego, co wiąże się z ryzykiem wzrostu inflacji.

Wprowadzenie nowych produktów opartych o WIRON

W kontekście przyszłości sektora, prezes Banku Pekao zdradził, że niedługo pojawi się oferta produktów opartych o WIRON. Oferta ta będzie wprowadzana stopniowo, zaczynając od produktów najbardziej krótkoterminowych. Bank ma na celu stopniowe oswajanie klientów z wskaźnikiem WIRON, tak aby nie byli zaskoczeni zmianą i nie odczuli jej jako straty.

Oczekiwania i wyzwania przyszłości

Właśnie na podstawie tych przemyśleń Skiba podkreślił, że wprowadzenie hipotek opartych na WIRON będzie stanowiło wyzwanie, które może pojawić się na samym końcu procesu adaptacji. Kluczowe jest tu dla banku, aby klient był w pełni świadomy ryzyk związanych z takim kredytem.

W kontekście wakacji kredytowych, obawy Prezesa Skiby stawiają pod znakiem zapytania perspektywy tej propozycji na rok 2024. Biorąc pod uwagę obciążenie sektora bankowego kredytami frankowymi oraz niepewność dotyczącą przyszłych decyzji w zakresie stóp procentowych, te „wakacje” mogą okazać się nie tyle relaksem, co potencjalnym źródłem problemów.

Podkreślenie konieczności budowania rezerw na franki i podnoszenia kapitałów własnych, wskazuje na znaczne wyzwania, z jakimi sektor bankowy może się zmierzyć w najbliższych latach. Choć banki są w dobrej kondycji dochodowej, długoterminowa stabilność sektora może wymagać jeszcze większej uwagi i odpowiedzialności.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie