Home Edukacja Wstrzymanie spłaty rat kredytu we frankach w postępowaniu apelacyjnym: prawda czy mit?

Wstrzymanie spłaty rat kredytu we frankach w postępowaniu apelacyjnym: prawda czy mit?

dodał Bankingo

Często słyszy się pytanie, czy jest możliwe zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu apelacyjnym poprzez wstrzymanie spłaty dalszych rat kredytowych. Odpowiedź na to pytanie, zgodnie z dostępnymi informacjami, brzmi: tak. Dowodem na to są pozytywne rozstrzygnięcia wniosków o zabezpieczenie w Sądach Apelacyjnych w Krakowie, Katowicach i Warszawie.

Kiedy zabezpieczenie roszczenia w sprawie frankowej jest możliwe?

Następne pytanie, które często pojawia się wśród kredytobiorców, dotyczy sytuacji, w której po wyroku I instancji nadal były spłacane raty kredytowe, a dopiero w II instancji został przekroczony kapitał kredytu. Czy w takim przypadku możliwe jest uzyskanie zabezpieczenia? Zgodnie z informacjami uzyskanymi od różnych kancelarii prawnych, odpowiedź brzmi: tak. Zabezpieczenia poprzez wstrzymanie spłaty rat są możliwe nawet w sytuacji, gdy na dzień wyroku sądu I instancji kapitał kredytu nie był jeszcze spłacony.

Co z nadpłaconym kapitałem kredytu we frankach?

Czy kredytobiorcy, którzy nadpłacili kapitał kredytu, powinni kontynuować spłatę rat kredytowych? Przykład Getin Noble Bank w restrukturyzacji, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, zabranie rezerw przez BFG i przeniesienie ich do nowego podmiotu Velo Bank, sugeruje, że nie. W takiej sytuacji, nie ma gwarancji odzyskania środków finansowych po zakończonym procesie, a postępowania mogą trwać latami. Ważne jest więc, by kredytobiorcy podejmowali świadome decyzje finansowe i zawsze konsultowali je z doświadczoną kancelarią frankową.

Konsekwencje przerwania spłaty rat kredytu we frankach

Jeśli kredytobiorcy zdecydują się na samowolne, bez zgody sądu, zaprzestanie spłaty rat, muszą być świadomi konsekwencji. Na przykład, bank wpisze ich do BIK. Taki wpis będzie widoczny tylko do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, a po wygranej sprawie zostanie wykreślony. Ponadto, jeśli bank wypowie umowę kredytową, nie oznacza to automatycznego uruchomienia egzekucji komorniczej. Bank musi wówczas podjąć szereg działań prawnych, takich jak pozwanie kredytobiorcy i wygranie sprawy w I i II instancji. Dopiero po uzyskaniu klauzuli wykonalności, bank może rozpocząć procedurę egzekucji. Co więcej, jeżeli kredytobiorca już toczy spór sądowy dotyczący tej samej umowy kredytowej, sąd najprawdopodobniej zawiesi postępowanie egzekucyjne do czasu rozpoznania sprawy.

W kontekście wyżej przedstawionych informacji, kredytobiorcy powinni podejmować decyzje o płaceniu rat kredytowych oparte na gruntownym zrozumieniu swojej sytuacji finansowej oraz procesu sądowego. Biorąc pod uwagę złożoność tych kwestii, zawsze warto skonsultować się z kompetentnym specjalistą od spraw frankowych, który może pomóc w nawigacji przez te trudne decyzje.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie