Home Felietony Czy frankowicze wygrywają sprawy?

Czy frankowicze wygrywają sprawy?

dodał Bankingo

Kredyty we frankach szwajcarskich od dłuższego czasu stanowią poważny problem dla tysięcy Polaków. Wiele osób zdecydowało się na walkę w sądzie, aby unieważnić swoje umowy kredytowe lub uzyskać korzystne warunki spłaty.Ale czy frankowicze rzeczywiście wygrywają swoje sprawy w sądach? Przeanalizujemy tu najważniejsze czynniki wpływające na wyniki procesów frankowych oraz przedstawimy najnowsze statystyki dotyczące wyroków.

Wzrost liczby wyroków frankowych

Według danych dostępnych w różnych źródłach, liczba składanych pozwów frankowych w Polsce stale rośnie. W 2020 i 2021 roku sądy wydały odpowiednio 955 i 2780 wyroków w sprawach frankowych. Jednak w pierwszym półroczu 2022 roku już zapadło ponad 4000 wyroków, a teraz w pierwszeł połowie 2023 roku zapadło już w sądach ponad 8000 wyroków. To świadczy o tym, że postępowania są coraz bardziej przyspieszone, a klienci frankowicze coraz częściej odnoszą sukcesy w sądach. Szacuje się, że frankowicze wygrywają prawomocnie około 97% spraw frankowych.

Czynniki wpływające na wyniki procesów frankowych

Dlaczego jednak nie wszyscy frankowicze wygrywają swoje sprawy? Dlaczego około 3% frankowiczów nadal przegrywa w sądach skoro umowy frankowe posiadają tyle wad i klauzule abuzywne?

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na wyniki procesów frankowych. Przeanalizujmy najważniejsze z nich:

1. Czynnik ludzki – postawa sędziów

W procesach sądowych istotną rolę odgrywa czynnik ludzki, a konkretnie postawa sędziów. Mimo że większość sędziów ma pozytywne podejście do spraw frankowych i opiera swoje decyzje na wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz Sądu Najwyższego (SN), nadal istnieje niewielka grupa sędziów, którzy nie uznają tych wyroków i orzekają na niekorzyść frankowiczów. Dlatego przy przydziale sprawy do konkretnego sędziego może zdarzyć się, że wynik procesu będzie zależał od indywidualnej postawy sędziego.

2. Wątpliwości co do statusu konsumenta

W niektórych przypadkach sądy mogą mieć wątpliwości co do statusu konsumenta frankowicza. Wpływ na to może mieć prowadzenie działalności gospodarczej w nieruchomości objętej umową kredytową lub jej wynajem. Sąd może odmówić nadania statusu konsumenta, jeśli uznaje, że w przypadku danej nieruchomości nie można go przyznać ze względu na prowadzoną w niej działalność gospodarczą lub wynajem.

3. Trudna do podważenia umowa kredytowa

Niektóre umowy kredytowe mogą być trudne do podważenia w sądzie. Może to wynikać z ich szczególnych warunków lub braku wadliwych postanowień. Takie umowy mogą stanowić większe wyzwanie dla frankowicza w procesie sądowym.

4. Błędy procesowe kancelarii

Niewłaściwe prowadzenie sprawy przez kancelarię prawna może skutkować błędami procesowymi, które mogą mieć negatywny wpływ na wynik procesu frankowego. Niedoświadczeni prawnicy lub pseudokancelarie mogą formułować roszczenia nieprawidłowo lub nie składać odpowiednich wniosków dowodowych w odpowiednim czasie, co może prowadzić do przegranej sprawy.

Statystyki dotyczące wyroków w sprawach frankowych

Analizując statystyki dotyczące wyroków w sprawach frankowych, można stwierdzić, że frankowicze odnoszą znaczne sukcesy w sądach.Przynajmniej 95 proc. kredytobiorców uzyskuje korzystne wyroki, które stwierdzają całkowitą nieważność umowy kredytowej, jedyne pozostałe 2% wyroków stanowią tak zwane odfrankowienia.

Podsumowanie

Walka frankowiczów w sądach przynosi coraz lepsze wyniki. Coraz więcej klientów odnosi sukcesy w unieważnianiu umów kredytowych lub uzyskiwaniu korzystnych warunków spłaty. Statystyki wyroków wskazują na wysoki odsetek korzystnych rozstrzygnięć na rzecz frankowiczów.Jednak należy pamiętać, że nie wszyscy klienci odnoszą sukcesy, a wynik procesu może być uzależniony od wielu czynników, takich jak postawa sędziów, status konsumenta, umowa kredytowa i błędy procesowe. Mimo to, walka frankowiczów w sądach nadal jest skutecznym narzędziem w dążeniu do uzyskania sprawiedliwości i ochrony swoich praw.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie