Home Felietony Dlaczego frankowicze przegrywają w sądzie po wyrokach TSUE?

Dlaczego frankowicze przegrywają w sądzie po wyrokach TSUE?

dodał Bankingo

Umowy frankowe to temat, który od dłuższego czasu budzi wiele emocji i kontrowersji. Chociaż większość kredytobiorców odnosi sukcesy w sądach, uzyskując korzystne wyroki, niestety nie wszyscy mają takie szczęście. Istnieje grupa klientów frankowych, która przegrywa w procesach sądowych. Dlaczego tak się dzieje? Czy są jakieś czynniki, które mogą działać na niekorzyść tych kredytobiorców? W tym artykule przeanalizujemy główne przyczyny porażek w sądach i przedstawimy kilka ważnych czynników, które mogą wpływać na wynik procesu.

Statystyki – sukcesy i porażki

Statystyki dotyczące wyroków w sprawach frankowych są na ogół optymistyczne. Według danych, niemal 95% kredytobiorców odnosi sukces w sądach, uzyskując wyroki stwierdzające nieważność lub bezskuteczność umowy kredytowej. To ogromny sukces prokonsumenckiej linii orzeczniczej, która ukształtowała się w ostatnich latach. Większość wyroków unieważnia umowy w całości, co przynosi kredytobiorcom największe korzyści finansowe, pozwala pozbyć się toksycznego kredytu i uwolnić nieruchomość od obciążenia hipoteką.

Jednak warto zauważyć, że istnieje niewielki odsetek spraw frankowych, które kończą się przegraną kredytobiorców. Przyczyny takich porażek mogą być różnorodne i zależeć od indywidualnych czynników. W dalszej części artykułu omówimy najczęstsze czynniki, które mogą wpływać na wynik procesu i skutkować niekorzystnym wyrokiem dla kredytobiorcy.

Czynnik ludzki – postawa sędziów

Jednym z kluczowych czynników, który może wpływać na wynik procesu, jest czynnik ludzki, czyli postawa sędziów. Choć większość sędziów ma wyrobioną opinię co do wadliwości umów frankowych, niestety zdarzają się również tacy, którzy nie uznają prokonsumenckich wyroków TSUE i SN. Sędziowie negatywnie nastawieni do spraw frankowych mogą skutkować odrzuceniem powództwa i oddaleniem roszczeń kredytobiorcy. Jednak warto pamiętać, że dwuinstancyjność sądowa daje możliwość apelacji, a sąd wyższej instancji często zmienia wyrok i unieważnia umowę.

W większych sądach okręgowych można spotkać jedynie jednego lub dwóch sędziów, którzy prezentują negatywne nastawienie do spraw frankowych. Oznacza to, że w innych wydziałach tego samego sądu powództwo mogłoby być uwzględnione. Ważne jest zatem, aby nie poddawać się w przypadku niekorzystnego wyroku i skorzystać z możliwości apelacji.

Brak statusu konsumenta

Kolejnym czynnikiem, który może przyczynić się do przegranej w sprawie frankowej, jest brak statusu konsumenta. Niektórzy sędziowie uważają, że prowadzenie działalności gospodarczej powiązanej z kredytowaną nieruchomością pozbawia kredytobiorcę statusu konsumenta. W takim przypadku roszczenia kredytobiorcy mogą zostać odrzucone. Świadczy o tym fakt, że umowy banku Ge Money, Deutche czy BNP Paribas (Fortis) często nie są uznawane za wadliwe przez niektórych sędziów.

Warto również zauważyć, że jeśli nieruchomość była wynajmowana lub była przedmiotem działalności gospodarczej od samego początku, istnieje większe ryzyko przegranej. Sędziowie argumentują, że w takim przypadku strona umowy jest przedsiębiorcą, a nie konsumentem. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku najmu zakupionego na kredyt mieszkania. Zatem prowadzenie szczegółowej analizy swojej sytuacji prawnej i udowodnienie, że jest się konsumentem, może mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu w procesie.

Wzorzec umowny

Kolejnym czynnikiem, który może wpływać na wynik procesu, jest wzorzec umowny. Niektóre umowy frankowe zawierają jasno określone zapisy dotyczące ustalania kursu CHF na podstawie tabel kursowych banków. Jednak w innych przypadkach, bank mógł wyrazić zgodę na spłatę rat bezpośrednio w CHF od samego początku obowiązywania umowy. Takie różnice w umowach mogą utrudniać uzyskanie korzystnego wyroku w sprawie. Ważne jest zatem dokładne przeanalizowanie zawartej umowy i udowodnienie, że zawiera ona klauzule abuzywne, które stanowią podstawę do unieważnienia umowy.

Niewłaściwe zgłoszenie wniosków dowodowych

Ostatnim czynnikiem, który może przyczynić się do porażki w procesie frankowym, jest niewłaściwe zgłoszenie wniosków dowodowych. Wybór profesjonalnego pełnomocnika, takiego jak adwokat lub radca prawny specjalizujący się w sprawach frankowych, jest kluczowy dla zapewnienia odpowiedniego prowadzenia sprawy. Niewłaściwie sformułowane roszczenia lub niezłożenie wniosków dowodowych w odpowiednim czasie mogą prowadzić do odrzucenia powództwa. Dlatego warto powierzyć swoją sprawę doświadczonej i renomowanej kancelarii prawniczej, która zapewni profesjonalną pomoc i skuteczną obronę w sądzie.

Podsumowanie

Wygrana w sprawie frankowej nie jest gwarantowana. Istnieje szereg czynników, które mogą wpływać na wynik procesu i skutkować przegraną dla kredytobiorcy. Czynniki ludzkie, takie jak postawa sędziów, mogą mieć kluczowe znaczenie. Ważne jest również udowodnienie swojego statusu konsumenta oraz analiza zawartej umowy i wykazanie klauzul abuzywnych. Niewłaściwe zgłoszenie wniosków dowodowych może również prowadzić do przegranej. Dlatego kluczowe jest skorzystanie z pomocy profesjonalnych pełnomocników, którzy posiadają doświadczenie i wiedzę w zakresie spraw frankowych. Pamiętajmy, że każda sprawa jest indywidualna i wymaga starannego przygotowania oraz analizy. Tylko w ten sposób można zwiększyć szanse na sukces w procesie sądowym.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie