Home Felietony Co zyskaja frankowicze?

Co zyskaja frankowicze?

dodał Bankingo

Kredyty frankowe przez wiele lat stanowiły dla wielu kredytobiorców ogromne obciążenie finansowe. Jednak z unieważnieniem umowy kredytowej pojawiają się nowe perspektywy dla frankowiczów. W tym artykule przyjrzymy się, jakie korzyści mogą wyniknąć z unieważnienia umowy kredytowej w walucie franka szwajcarskiego.

Unieważnienie umowy kredytowej

Unieważnienie umowy kredytowej to proces, w którym sąd stwierdza nieważność zawartej umowy między kredytobiorcą a bankiem. Decyzja sądu o unieważnieniu umowy oznacza, że umowa ta jest traktowana jakby nigdy nie została zawarta. Jest to ogromna korzyść dla frankowiczów, ponieważ po unieważnieniu umowy nie są już zobowiązani do dalszej spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.

Wykreślenie hipoteki

Jedną z najważniejszych korzyści wynikających z unieważnienia umowy kredytowej jest możliwość wykreślenia hipoteki z nieruchomości. Umowa kredytowa często jest zabezpieczona hipoteką, która zostaje wpisana do księgi wieczystej.

Po unieważnieniu umowy, hipoteka staje się nieistotna i może zostać wykreślona z księgi wieczystej. To oznacza, że frankowicz zostaje uwolniony od związanych z hipoteką obowiązków i może swobodnie dysponować swoją nieruchomością.

Zwrot wpłaconych kwot

Po unieważnieniu umowy kredytowej, frankowicz ma prawo do zwrotu wszystkich wpłaconych kwot bankowi. Oznacza to, że frankowicz otrzymuje z powrotem całą kwotę kredytu, którą wcześniej wpłacił, minus spłacone raty kapitałowe i odsetkowe. Jest to ogromna korzyść finansowa dla frankowicza, ponieważ zostaje on zwolniony z dalszego obowiązku spłaty kredytu.

Zwrot kosztów procesu

W przypadku unieważnienia umowy kredytowej, frankowicz ma również prawo do zwrotu kosztów procesu. Oznacza to, że bank, który został pozwany przez frankowicza, musi pokryć wszystkie koszty związane z procesem sądowym, takie jak opłaty sądowe, wynagrodzenie dla kancelarii prawnej czy koszty zastępstwa procesowego. Jest to kolejna korzyść finansowa dla frankowicza, która częściowo rekompensuje mu poniesione wcześniej koszty.

Ustawowe odsetki za opóźnienie

Dodatkową korzyścią dla frankowicza jest możliwość żądania od banku ustawowych odsetek za opóźnienie. Oznacza to, że frankowicz ma prawo do otrzymania odsetek za zwłokę od banku, naliczanych od momentu złożenia pozwu w sądzie. Ustawowe odsetki za opóźnienie są wysokie i wynoszą obecnie 9%. Jest to kolejna forma rekompensaty finansowej dla frankowicza.

Zysk na różnicach kursowych

Frankowiczom, którzy spłacali kredyt w szwajcarskiej walucie, przysługuje również zysk na różnicach kursowych. Jeśli kurs franka szwajcarskiego wzrośnie w stosunku do polskiego złotego, frankowicz może otrzymać dodatkowe środki od banku, które wynikają z różnicy kursowej. Jest to dodatkowa korzyść finansowa dla frankowicza, która może być znacząca, szczególnie przy obecnym wysokim kursie franka.

Ochrona przed ryzykiem walutowym

Unieważnienie umowy kredytowej w walucie franka szwajcarskiego daje również frankowiczom ochronę przed ryzykiem walutowym. Kredyty frankowe są szczególnie narażone na ryzyko zmiany kursu walutowego. Po unieważnieniu umowy, frankowicz staje się wolny od tego ryzyka i nie musi już obawiać się nagłych skoków kursu franka.

Przywrócenie zdolności kredytowej

Unieważnienie umowy kredytowej w walucie franka szwajcarskiego daje frankowiczom możliwość przywrócenia zdolności kredytowej. Po unieważnieniu umowy, frankowicz może ubiegać się o nowy kredyt w innej walucie lub nawet w złotówkach. Jest to ważna korzyść dla frankowicza, który może w ten sposób skorzystać z innych ofert kredytowych i poprawić swoją sytuację finansową.

Konkluzja

Unieważnienie umowy kredytowej w walucie franka szwajcarskiego to ogromna korzyść dla frankowiczów. Daje im ono możliwość wyjścia z trudnej sytuacji finansowej i uwolnienia się od długów. Zwrot wpłaconych kwot, wykreślenie hipoteki, zwrot kosztów procesu, ustawowe odsetki za opóźnienie, zysk na różnicach kursowych i ochrona przed ryzykiem walutowym to tylko niektóre z korzyści, które mogą wyniknąć z unieważnienia umowy kredytowej. Dlatego warto dla frankowiczów walczyć o unieważnienie umowy i skorzystać z tych korzyści.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie