Home Finanse Ile wygrywają Frankowicze?

Ile wygrywają Frankowicze?

dodał Bankingo

Kredyty we frankach szwajcarskich (CHF) były popularne w Polsce przez wiele lat. Niestety, wiele osób, zwanych Frankowiczami, napotkało trudności związane z tymi kredytami. Jednak dzięki najnowszym wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), sytuacja Frankowiczów może ulegać zmianie.

W tym artykule przeanalizujemy korzyści finansowe, jakie mogą osiągnąć Frankowicze po unieważnieniu umowy kredytowej. Dowiemy się, ile pieniędzy mogą zyskać i jakie są konsekwencje tych wyroków.

Unieważnienie umowy kredytowej

Unieważnienie umowy kredytowej to jedna z najważniejszych korzyści, jakie mogą osiągnąć Frankowicze.Sądy unieważniają umowy kredytowe na podstawie teorii dwóch kondykcji.

Oznacza to, że roszczenia stron są niezależne, a kredytobiorcy mają prawo domagać się zwrotu wpłaconych rat kredytowych i innych opłat związanych z kredytem. W przypadku unieważnienia umowy, bank musi zwrócić kredytobiorcy całość dochodzonych kwot, w tym odsetki za opóźnienie i różnice kursowe.

Korzyści finansowe z unieważnienia umowy

Unieważnienie umowy kredytowej przynosi Frankowiczom wiele korzyści finansowych.Przede wszystkim, po unieważnieniu umowy, saldo zadłużenia spada do zera. Oznacza to, że kredytobiorcy nie muszą już spłacać rat kredytowych. Dodatkowo, Frankowicze mogą żądać zwrotu nadpłaconych kwot, czyli różnicy między wszystkimi wpłatami do banku a wartością wypłaconego kredytu.

Kolejną korzyścią jest możliwość otrzymania zwrotu odsetek ustawowych za opóźnienie. Kwota tych odsetek jest naliczana od momentu złożenia pozwu w sądzie i wynosi obecnie 12,5%. Wraz z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych, wartość odsetek będzie rosła.

Frankowicze mogą również ubiegać się o zwrot kosztów procesu oraz wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej i danych z Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Przykład 1: Kredyt CHF na 450 000 złotych

Aby lepiej zrozumieć korzyści finansowe z unieważnienia umowy kredytowej, przyjrzyjmy się konkretnemu przypadkowi. Załóżmy, że pewne małżeństwo wzięło w 2008 roku 20-letni kredyt we frankach szwajcarskich o wartości 450 000 złotych. Po unieważnieniu umowy, Frankowicze uzyskali następujące korzyści:

  • Saldo zadłużenia zostało obniżone z 255 843,20 zł do 0 zł.
  • Oszczędności z tytułu odsetek do końca okresu kredytowania wynoszą około 17 756 zł.
  • Rata kredytu CHF została zmniejszona z 4828,39 zł do 0 zł.
  • Bank jest zobowiązany do zwrotu różnicy między wszystkimi wpłatami a wartością wypłaconego kredytu, czyli 242 461,38 zł.
  • Frankowicze otrzymali również odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości 53 007,48 zł.

Łączna suma korzyści dla tego przypadku wynosi 569 068,06 zł.

Przykład 2: Kredyt CHF na 300 000 złotych

Kolejny przykład to para małżeńska, która otrzymała od banku kredyt CHF na 300 000 złotych. Po unieważnieniu umowy, Frankowicze uzyskali następujące korzyści:

  • Saldo zadłużenia zostało zredukowane z 160 166,85 zł do 0 zł.
  • Oszczędności z tytułu odsetek do końca okresu kredytowania wynoszą około 18 784 zł.
  • Rata kredytu została zmniejszona z 1393,81 zł do 0 zł.
  • Bank jest zobowiązany do zwrotu różnicy między wszystkimi wpłatami a wartością wypłaconego kredytu, czyli 146 728,50 zł.
  • Frankowicze otrzymali również odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości 38 599,18 zł.

Łączna suma korzyści dla tego przypadku wynosi 364 278,52 zł.

Podsumowanie

Unieważnienie umowy kredytowej przez Frankowiczów może przynieść znaczne korzyści finansowe. Saldo zadłużenia spada do zera, a Frankowicze mogą otrzymać zwrot nadpłaconych kwot oraz odsetek za opóźnienie. Dodatkowo, możliwe jest wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej i danych z Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Przykłady pokazują, że Frankowicze mogą zyskać znaczące kwoty, które mogą poprawić ich sytuację finansową. Jeśli jesteś Frankowiczem, warto rozważyć unieważnienie umowy kredytowej i zyskanie tych korzyści finansowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie