Home Wiadomości Co z Frankowiczami którzy już spłacili kredyt?

Co z Frankowiczami którzy już spłacili kredyt?

dodał Bankingo

Frankowicze mają w swoich umowach klauzule niedozwolone na podstawie których ich zobowiązania zostały znacznie zawyżone. Wiele osób nie widząc jednak o tym, zdecydowało się na wcześniejszą spłatę swojego zadłużenia, chcąc uwolnić się od wysokich rat i ryzyka związanego z kursem franka szwajcarskiego. Jednak co się dzieje po spłacie kredytu? Czy osoby, które uregulowały swoje zobowiązania, mają jakiekolwiek roszczenia wobec banków? Okazuje się, że tak.

Uwarunkowania prawne

Czerwcowe wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) pozbawiły banki argumentów, którymi wcześniej skutecznie odstraszali kredytobiorców od walki o swoje prawa. W rezultacie sądy, prawnicy i same banki przygotowują się na lawinę pozwów w zakresie spraw frankowych. Banki zdają sobie sprawę, że zmęczeni kredytem frankowicze zdecydują się na proces sądowy, gdyż składając pozew niewiele ryzykują, lecz mogą zyskać bardzo dużo. Banki próbują ratować swoją sytuację, oferując ugody kredytobiorcom, jednak ZUPEŁNIE pomijają tych, którzy już spłacili swoje kredyty, gdyż rzadko decydują się oni pozwać bank.To jednak powinno się zmienić, gdyż frankowicze, którzy już spłacili kredyty, również mają szanse na odzyskanie swoich pieniędzy.

Kluczowe informacje dotyczące spłacanych kredytów we frankach

Spłata kredytu indeksowanego lub denominowanego w frankach szwajcarskich nie oznacza, że osoba, która uregulowała swoje zobowiązanie, traci możliwość dochodzenia swoich praw.Kluczowym czynnikiem jest obecnośćniedozwolonych klauzul w umowie kredytowej. Jeśli zawarte w umowie są klauzule abuzywne, to osoba, która spłaciła kredyt, nadal może skierować sprawę do sądu i domagać się zwrotu nadpłaconych rat.

Warto podkreślić, że umowa kredytowa zawierająca niedozwolone klauzule jest nieważna, niezależnie od tego, czy kredyt został spłacony czy nie i można tego unieważnienia dochodzić w sądzie.Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) potwierdzają, że abuzywne klauzule powinny być badane na etapie zawierania umowy.

Oznacza to, że nawet po uregulowaniu wszystkich rat, osoba może stwierdzić nieważność umowy kredytowej lub nieważność konkretnych zapisów umowy i żądać zwrotu przepłaconych środków.

Kiedy można dochodzić roszczeń po spłacie kredytu?

Osoba, która spłaciła kredyt we frankach, ma możliwość dochodzenia roszczeń od banku w związku z niedozwolonymi klauzulami zawartymi w umowie kredytowej. W polskim systemie prawnym roszczenia kredytobiorcy przedawniają się po upływie 10 lat od momentu spłaty kredytu.

Jednak istnieje ważna informacja wynikająca z orzeczenia TSUE, które mówi, że powództwo o ustalenie nieważności umowy kredytu nie może ulec przedawnieniu, jeśli kredytobiorca nie miał świadomości o niedozwolonym charakterze zapisów umowy.Oznacza to, że nawet jeśli kredyt został spłacony kilka lat temu, osoba nadal ma możliwość skierowania sprawy do sądu i żądania zwrotu nadpłaconych środków.

Procedura dochodzenia roszczeń po spłacie kredytu

Aby dochodzić swoich praw po spłacie kredytu we frankach, osoba powinna złożyć pozew przeciwko bankowi. Warto pamiętać, że procedura sądowa w przypadku spłaconego kredytu nie różni się znacząco od spraw dotyczących aktywnych kredytów.

Sąd będzie badał, czy umowa zawierała niedozwolone postanowienia i czy powinna zostać uznana za nieważną. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sądu, osoba będzie miała prawo do zwrotu nadpłaconych rat.

Wysokość roszczeń po spłacie kredytu we frankach

Określenie konkretnej wysokości roszczeń wobec banku po spłacie kredytu we frankach może być trudne. Warto skorzystać z narzędzi dostępnych online, takich jak „Kalkulator Frankowicza„, które umożliwiają oszacowanie potencjalnej kwoty do odzyskania. Każda sytuacja jest indywidualna, dlatego istotne jest skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach dotyczących kredytów we frankach, aby uzyskać dokładne informacje na temat swoich roszczeń. Wybór prawnika to też istotna kwestia dlatego przed podjęciem tych kroków warto sprawdzićjak wybrać dobrego prawnika do kredytu we frankach.

Przedawnienie roszczeń po spłacie kredytu we frankach

Przedawnienie roszczeń po spłacie kredytu we frankach może być ważnym aspektem w dochodzeniu swoich praw. W polskim prawie roszczenia kredytobiorcy przedawniają się po upływie 10 lat od momentu spłaty kredytu. Jednak, jak wcześniej wspomniano, orzeczenia TSUE stanowią, że powództwo o ustalenie nieważności umowy kredytu nie może ulec przedawnieniu, jeśli kredytobiorca nie miał świadomości o niedozwolonym charakterze zapisów umowy. Oznacza to, że jeśli kredytobiorca dowiedział się o niedozwolonych klauzulach po spłacie kredytu, nadal ma możliwość skierowania sprawy do sądu.

Podsumowanie

Frankowicze, którzy spłacili swoje kredyty we frankach, mają możliwość dochodzenia roszczeń od banków. Spłata kredytu nie wyłącza możliwości skierowania sprawy do sądu w przypadku wystąpienia niedozwolonych klauzul w umowie kredytowej. Osoby, które uregulowały swoje zobowiązania, mogą domagać się zwrotu nadpłaconych rat. Nie ma innego wyjścia aby odzyskać nienależnie pobrane przez bank pieniądze ponieważ żaden bank nie proponuje ugód dla frankowiczów którzy już spłacili kredyty we frankach.

Przedawnienie roszczeń występuje po upływie 10 lat od momentu spłaty kredytu, jednak orzeczenia TSUE stanowią, że roszczenia o ustalenie nieważności umowy nie przedawniają się, jeśli kredytobiorca nie był świadomy niedozwolonych zapisów umowy. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach dotyczących kredytów we frankach, aby uzyskać dokładne informacje na temat swoich roszczeń i możliwości dochodzenia swoich praw.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie