Home Edukacja Czy po splacie kredyt frankowy można unieważnić spłacony?

Czy po splacie kredyt frankowy można unieważnić spłacony?

dodał Bankingo

Kredyty we frankach szwajcarskich były popularne w latach 2005-2012. Wiele osób, które zaciągnęły te kredyty, już je spłaciło lub dokonało przedterminowej spłaty. Teraz pojawia się pytanie, czy kredytobiorcy mogą wciąż dochodzić swoich roszczeń wobec banków, pomimo spłacenia kredytu. Czy możliwe jest unieważnienie umowy kredytowej i odzyskanie nadpłaconych pieniędzy? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Unieważnienie umowy kredytu

W przypadku kredytu we frankach, możliwe jest unieważnienie umowy kredytowej, nawet jeśli została ona już spłacona. Wyrok stwierdzający nieważność umowy oznacza, że umowa nigdy nie była skutecznie zawarta i nie miała prawnego znaczenia. Dlatego też fakt spłacenia kredytu nie ma wpływu na możliwość unieważnienia umowy.

Nadpłata a zwrot pieniędzy

W przypadku unieważnienia umowy kredytowej, bank jest zobowiązany do zwrotu nadpłaconych przez kredytobiorcę pieniędzy. Warto zauważyć, że nadpłata może wynikać zarówno z przedterminowej spłaty kredytu, jak i z ewentualnej różnicy między kwotą wypłaconą przez bank a całkowitą sumą wpłaconą przez kredytobiorcę. Sąd może nakazać bankowi zwrot tej nadpłaty jako świadczenia nienależnego.

Termin przedawnienia

Termin przedawnienia roszczeń kredytobiorcy związanych z kredytem we frankach wynosi 10 lat.Oznacza to, że kredytobiorca ma 10 lat od momentu spłaty kredytu na wniesienie pozwu przeciwko bankowi.Ważne jest więc, aby niezwłocznie podjąć działania w celu dochodzenia swoich praw po spłacie kredytu.

Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) mają duże znaczenie dla frankowiczów. W jednym z takich orzeczeń z 10 czerwca 2021 roku, TSUE stwierdził, że nieuczciwe warunki umowy kredytowej nie mogą ulec przedawnieniu.Oznacza to, że nawet jeśli upłynął termin przedawnienia, kredytobiorca nadal ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń.

Skutki przedterminowej spłaty kredytu

Wielu frankowiczów zdecydowało się na przedterminową spłatę kredytu we frankach. Czy taka spłata ma jakiekolwiek konsekwencje dla możliwości dochodzenia roszczeń?Otóż nie ma to znaczenia. Bez względu na to, czy kredyt został spłacony przed terminem, czy nie, kredytobiorca wciąż ma prawo do unieważnienia umowy i odzyskania nadpłaconych pieniędzy.

Ochrona prawna dla kredytobiorców

W przypadku dochodzenia roszczeń związanych z kredytem we frankach, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej. Taka kancelaria pomoże w analizie umowy kredytowej, przygotowaniu pozwu i reprezentacji przed sądem. Warto zapoznać się przed wyborem kancelarii z ważnymi informacjami o tym czym się kierować wybierając kancelarię frankową!

Podsumowanie

Choć kredyt we frankach został już spłacony, kredytobiorcy wciąż mają możliwość dochodzenia swoich praw. Unieważnienie umowy kredytowej i zwrot nadpłaconych pieniędzy są możliwe nawet po spłacie kredytu. Ważne jest jednak podjęcie działań w odpowiednim terminie, aby roszczenia nie uległy przedawnieniu. W przypadku dochodzenia praw, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej, która pomoże w całym procesie. Nie traćmy zatem nadziei na odzyskanie nadpłaconych pieniędzy po spłacie kredytu we frankach.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie