Home Wiadomości Zysk netto sektora bankowego w Polsce wzrósł o 49,1% w I-II 2023 roku

Zysk netto sektora bankowego w Polsce wzrósł o 49,1% w I-II 2023 roku

dodał Bankingo

Narodowy Bank Polski (NBP) poinformował, że zysk netto sektora bankowego w Polsce w okresie styczeń-luty 2023 roku wyniósł 6,13 mld zł. To oznacza wzrost o 49,1 proc. w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim. W samym lutym zysk sektora bankowego osiągnął 3,03 mld zł.

Według danych NBP, całkowite przychody operacyjne netto sektora bankowego w Polsce w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku wyniosły 19,17 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 29,3 proc. rok do roku. Z kolei koszty administracyjne były na poziomie 8,5 mld zł, o 10,5 proc. wyższe niż przed rokiem.

Odpisy, czyli utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych nie wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, wyniosły 1.270 mln zł, rosnąc rok do roku o 68,4 proc.

Te pozytywne dane świadczą o poprawie kondycji sektora bankowego w Polsce na początku 2023 roku. Wzrost zysku netto oraz przychodów operacyjnych może być rezultatem odbicia gospodarczego po pandemii COVID-19, stabilizacji sytuacji finansowej klientów oraz optymalizacji kosztów operacyjnych przez banki.

Należy jednak zwrócić uwagę na wzrost odpisów, który może sugerować, że niektóre banki nadal borykają się z problemami związanymi z niewypłacalnością kredytobiorców oraz ryzykiem kredytowym. Pomimo tego, dane ogólne wskazują na pozytywny trend w sektorze bankowym w Polsce.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie