Home Wiadomości Delegacja UKNF omawia kwestie kredytów frankowych i europejskiego sektora bankowego podczas spotkania z SRB w Brukseli

Delegacja UKNF omawia kwestie kredytów frankowych i europejskiego sektora bankowego podczas spotkania z SRB w Brukseli

dodał Bankingo

3 kwietnia 2023 r. w Brukseli odbyło się spotkanie delegacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), kierowanej przez Przewodniczącego Komisji, Jacka Jastrzębskiego, z Przewodniczącym Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB), Dominique Laboureix, oraz członkami SRB. W spotkaniu uczestniczyli również Marcin Mikołajczyk, Zastępca Przewodniczącego KNF, oraz Kamil Liberadzki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji i członek zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB).

Celem spotkania było omówienie kwestii związanych z kredytami denominowanymi lub indeksowanymi do franka szwajcarskiego oraz ich wpływem na polski sektor bankowy. Przedstawiciele UKNF i SRB rozmawiali o ryzykach związanych z kredytami frankowymi oraz możliwych działaniach mających na celu rozwiązanie tego problemu, w kontekście oczekiwanego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ponadto omówiono wybrane aspekty procesów przymusowej restrukturyzacji, biorąc pod uwagę doświadczenia polskie i zagraniczne. W trakcie spotkania poruszono również temat bieżącej sytuacji europejskiego sektora bankowego, w szczególności w kontekście ostatnich wydarzeń związanych z problemami Silicon Valley Bank oraz Credit Suisse.

SRB jest jednym z kluczowych elementów europejskiej unii bankowej, odpowiedzialnym za zagwarantowanie uporządkowanej restrukturyzacji i likwidacji upadających banków, z minimalnym wpływem na gospodarkę realną i finanse publiczne państw członkowskich UE oraz innych krajów.

Omówione kwestie podczas tego spotkania stanowią ważny krok w dążeniu do stabilności europejskiego sektora bankowego oraz zabezpieczenia polskiego rynku przed ryzykami związanymi z kredytami denominowanymi lub indeksowanymi do franka szwajcarskiego.

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) to europejski organ unii bankowej, który stanowi jeden z kluczowych elementów unii bankowej oraz jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Powstała w styczniu 2015 roku, SRB ma na celu zagwarantowanie uporządkowanej restrukturyzacji i likwidacji upadających banków, przy minimalnym wpływie na gospodarkę realną i finanse publiczne państw członkowskich UE i innych krajów. Siedziba SRB znajduje się w Brukseli, w Belgii, a na jej czele stoi przewodniczący Dominique Laboureix.

SRB współpracuje z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Centralnym, krajowymi organami ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego. Dzięki tej współpracy organ ten może efektywnie realizować swoje zadania w zakresie restrukturyzacji i likwidacji banków.

Źródło: www.knf.gov.pl

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie