Strona główna » Bezpieczny kredyt już niebawem dostępny – rząd wprowadził zmiany

Bezpieczny kredyt już niebawem dostępny – rząd wprowadził zmiany

dodał Bankingo

Bezpieczny kredyt to jedna z najważniejszych propozycji rządu w kontekście rynku mieszkaniowego. W połowie marca został przyjęty projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, który zakłada wprowadzenie tego rodzaju kredytu z dopłatą państwa do rat oraz konta mieszkaniowego z dodatkową premią mieszkaniową z budżetu państwa. Dzięki temu inicjatywa ma zwiększyć dostępność mieszkań dla osób, które nie mają na nie wystarczających środków.

W poniedziałek rząd wprowadził autopoprawki do projektu ustawy ws. bezpiecznego kredytu. Najważniejszą zmianą jest dodanie zakazu cesji umów deweloperskich. Według informacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, będzie wprowadzony całkowity zakaz cesji umowy rezerwacyjnej, a możliwość cedowania umowy deweloperskiej będzie ograniczona do przypadków cesji jednego lokalu mieszkalnego dokonywanej przez nabywcę, który w okresie trzech lat poprzedzających jej dokonanie, nie dokonał podobnej cesji innej umowy deweloperskiej. Wyjątkiem od tej reguły będą stanowiły cesje na rzecz osób najbliższych. Ponadto, umowa cesji będzie musiała być wyłącznie w formie aktu notarialnego.

Kredytodawcy będą mogli udzielić „bezpiecznego kredytu” o stałej stopie z dopłatą państwa osobom do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie — osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota „bezpiecznego kredytu” nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo — jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko — 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane).

Bezpieczny kredyt ma pomóc osobom, które nie posiadają wystarczających środków finansowych na zakup pierwszego mieszkania. Rząd liczy na to, że inicjatywa zwiększy dostępność mieszkań dla młodych ludzi, którzy często nie są w stanie sobie pozwolić na kupno własnego lokum. Wsparcie państwa w postaci dopłat do rat oraz konta mieszkaniowego z dodatkową premią mieszkaniową ma znacząco pomóc w sfinansowaniu takiego zakupu.

Dodanie do projektu ustawy zakazu cesji umów deweloperskich to kolejna ważna zmiana, która ma chronić interesy nabywców mieszkań. Ograniczenie możliwości cesji umowy deweloperskiej i całkowity zakaz cesji umowy rezerwacyjnej mają zapobiec praktykom nieuczciwych deweloperów, którzy cedują umowy na kolejne osoby, zwiększając w ten sposób koszty zakupu mieszkań.

Bezpieczny kredyt to propozycja, która w kontekście rynku mieszkaniowego ma duże znaczenie. Dzięki niemu młodzi ludzie będą mieli szansę na zakup swojego pierwszego mieszkania, co przyczyni się do poprawy sytuacji na rynku wynajmu i zwiększy dostępność mieszkań dla innych grup społecznych. Wprowadzenie zakazu cesji umów deweloperskich to kolejna ważna zmiana, która ma zapewnić nabywcom mieszkań większą ochronę i uniknięcie nieuczciwych praktyk deweloperskich.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2023 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie