Home Wiadomości Zmiana Prezesa KNF będzie miała wpływ na sprawy Frankowiczów w sądach?

Zmiana Prezesa KNF będzie miała wpływ na sprawy Frankowiczów w sądach?

dodał Anna Wrona

Orzecznictwo w sprawach frankowych od lat układa się pomyślnie dla kredytobiorców, a jednak mimo to, zawsze gdy pojawia się widmo pewnych zmian, nawet w organach, które nie mają bezpośredniego wpływu na sytuację zadłużonych we frankach szwajcarskich, rodzi się niepokój i niepewność czy jednak sytuacja się nie pogorszy. Nie inaczej jest i obecnie, gdyż zaledwie za kilka dni, a dokładnie 23 listopada br., kończy się kadencja obecnego Szefa Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF), na stanowisko to zostanie więc powołana nowa osoba, lub przez kolejne pięć lat funkcję tą ponownie będzie sprawować prof. Jacek Jastrzębski. Frankowicze nie powinni jednak wskazaną zmianą za bardzo się przejmować, ich pozycja w sądach jest bardzo silna i korzystna, i nawet niesprzyjający kredytobiorcom Przewodniczący KNF tego nie zmieni.

Zmiany w KNF, lecz kredytobiorcy muszą robić swoje.

Komisja Nadzoru Finansowego jest organem właściwym do sprawowania nadzoru nad instytucjami krajowymi w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, a działa od 2006 r. Głównymi zadaniami KNF jest sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, a także nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

Przez ostatnie 5 lat Szefem KNF był prof. Jacek Jastrzębski i choć istnieje duża szansa, że zachowa funkcję na kolejną kadencję, możliwe jednak również, że stanowisko to obejmie zupełnie inna osoba i właśnie to może niepokoić frankowiczów, choć zupełnie niepotrzebnie.

Dla kredytobiorców nie jest tak naprawdę istotne czy Szefem Komisji Nadzoru Finansowego będzie nadal obecny przewodniczący, czy powołanie otrzyma ktoś inny, i tak samo, frankowicze nie muszą się przejmować czy osoba ta będzie przychylna wnoszonym przez nich roszczeniom. Przewodniczący KNF tak naprawdę wcale nie musi popierać żądań wysuwanych w sądach przez kredytobiorców, gdyż to nie od niego zależy czy sądy nadal będą masowo unieważniać umowy odnoszące się do franka szwajcarskiego.

Frankowiczów powinno przede wszystkim interesować orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, gdyż to na nim opierają się i stosują do niego sądy powszechne, a gdy nowy Szef Komisji Nadzoru Finansowego nie będzie podzielać stanowiska TSUE w zakresie kredytów frankowych i nie będzie uznawać roszczeń kredytobiorców, to najważniejsze jest by przynajmniej nie przeszkadzał w dochodzeniu sprawiedliwości przez frankowiczów.

O sprawach frankowych wiele się mówi, a każde odniesienie się do tej kwestii przez osoby zajmujące znaczące stanowiska, jak np. Przewodniczący KNF, jest szeroko komentowane przez media i powielane w różnych artykułach, dlatego bardzo istotne jest by swoje osobiste odczucia i poglądy, pozostające w sprzeczności z dotychczasowym orzecznictwem, takie osoby pozostawiały dla siebie, gdyż wywołują one tylko niepotrzebny szum informacyjny i stresują kredytobiorców, którzy tego typu wypowiedziami czują się wprowadzeni w błąd i zaczynają mieć wątpliwości co powinni ze swoim kredytem zrobić.

Pamiętać jednak należy, że Trybunał Sprawiedliwości UE zawsze stoi po stronie frankowiczów, a gdy Szef KNF za bardzo uzewnętrznia swoje wewnętrze przekonania, ocierając się o niedorzeczność podawanych informacji, sędziowie nie mają problemu, by publicznie skrytykować jego poglądy, i właśnie to jest dla kredytobiorców istotna informacja. Niezależnie więc od tego, kto będzie przewodniczyć pracom Komisji Nadzoru Finansowego, nie wpłynie to na orzecznictwo i przebieg spraw frankowych w sądach, a szybkie uzyskanie korzystnego wyroku przeciwko bankowi nadal będzie możliwe.

Kancelarie chwalą się świetnymi wynikami w sprawach frankowych.

Niezależnie od tego co obecnie dzieje się na scenie politycznej oraz jakie zmiany zachodzą w organach państwowych, frankowicze nadal w sądach wygrywają większość spraw, a korzystne wyroki są wydawane w ilościach hurtowych, bo po kilka każdego dnia.

Jedna z warszawskich kancelarii specjalizujących się w pomocy frankowiczom podała, iż tylko we wrześniu, czyli przez jeden miesiąc, uzyskała aż 71 korzystnych wyroków w sprawach frankowych, a 16 z wydanych orzeczeń to rozstrzygnięcia prawomocne. Wyroki te wydawane były przez sądy w całej Polsce, przeciwko różnym bankom, jest to więc niezwykle ważne, bo pokazuje, że praktycznie wszędzie i z każdym bankiem można wygrać w sądzie, a część z tych orzeczeń zapadła wręcz w ekspresowym tempie.

21 września br. wyrok unieważniający umowę o kredyt frankowy banku PKO S.A. wydał Sąd Okręgowy w Katowicach, i choć orzeczenie to nie jest jeszcze prawomocne, zaskakuje czas postępowania, gdyż frankowicze na unieważnienie czekali zaledwie trzy miesiące od dnia złożenia pozwu.Sprawa toczyła się pod sygnaturą akt II C 778/23. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Nieco dłużej, lecz również szybko biorąc pod uwagę realia sądowe i fakt, że w sprawie orzekał Sąd Okręgowy w Warszawie, trwało postępowanie, które doprowadziło do unieważnienia umowy kredytowej mBanku, Sąd wydał bowiem wyrok w przeciągu 8 miesięcy od złożenia pozwu. Orzeczenie zapadło dnia 25 września 2023 r., sygn. akt: XXVIII C 1624/23, i ono także jest jeszcze nieprawomocne. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

We wrześniu br. prawomocny wyrok zapadł natomiast m.in. przeciwko bankowi BPH, a postępowanie w drugiej instancji toczyło się przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi. Korzystny dla kredytobiorców wyrok unieważniający zawartą umowę kredytową, zapadł dnia 29 września 2023 r., sygn. akt: I ACa 1198/22, cały proces trwał zaledwie 23 miesiące. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Tylko dwa miesiące dłużej, czyli 25 miesięcy, trwało z kolei postępowanie przeciwko bankowi Millennium, które również zakończyło się dnia 29 września br., sygn. akt: VI ACa 1251/22. Do prawomocnego unieważnienia frankowej umowy kredytowej doszło w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Można zatem powiedzieć, że sądy sprawnie unieważniają frankowe umowy kredytowe i nie zmieni tego fakt, że na Szefa KNF zostanie powołana nowa osoba.

Frankowicze domagają się nieważności.

Przeciwko frankowym umowom kredytowym formułowane są dwa rodzaje roszczeń: o unieważnienie zawartej umowy kredytowej, lub jej odfrankowienie, czyli usunięcie z umowy zapisów odwołujących się do waluty obcej przez co kredyt frankowy staje się kredytem złotówkowym, lecz jest oprocentowany według stawki właściwej dla kredytu frankowego. Początkowo kredytobiorcy stosunkowo często decydowali się na odfrankowienie, gdyż była to opcja bezpieczniejsza, jednak odkąd po stronie frankowiczów wyraźnie opowiedział się Trybunał Sprawiedliwości UE, żądanie unieważnienia stało się dominujące.

Unieważnienie powoduje, że zawarta umowa kredytowa przestaje istnieć, kredytobiorca nie musi więc już dłużej spłacać comiesięcznych rat, a jedyne co zostaje do zrobienia po unieważnieniu, to rozliczenie się kredytobiorcy z bankiem.

Gdy sąd stwierdzi nieważność zawartego kontraktu każda ze stron musi zwrócić drugiej to co od niej otrzymała, frankowicz powinien więc oddać równowartość otrzymanego kapitału kredytu, z kolei bank zwrócić musi wszystkie pobrane raty wraz z odsetkami, opłaty wygenerowane przez zawartą umowę, a także pobrane składki z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Unieważnienie powoduje więc, że kredytobiorca otrzymuje darmowy kredyt, dla banku to z kolei kara za zawarcie w umowie z konsumentem zapisów niezgodnych z prawem.

Szacuje się, że obecnie frankowicze wygrywają około 98 procent zainicjowanych postępowań sądowych, podkreślić jednak należy, że nadal są to sprawy wymagające i skomplikowane, dlatego by wygrać z bankiem, frankowicz w procesie powinien być reprezentowany przez dobrą i doświadczoną kancelarię frankową. Odpowiednia do prowadzenia sprawy frankowej będzie więc kancelaria, która może pochwalić się setkami wyroków, którymi zawarte umowy kredytowe zostały unieważnione, i co najważniejsze, powinna to być kancelaria prowadzona przez zawodowych pełnomocników, a więc adwokatów lub radców prawnych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie