Home Wiadomości Zgłoszenie wierzytelności w stosunku do Getin Noble Banku: Jak skorygować wniosek i uniknąć dodatkowych kosztów

Zgłoszenie wierzytelności w stosunku do Getin Noble Banku: Jak skorygować wniosek i uniknąć dodatkowych kosztów

dodał Bankingo

W ostatnim czasie zakończył się okres, w którym klienci Getin Noble Banku mieli możliwość zgłaszania swoich wierzytelności wobec banku. W przypadku osób, które złożyły wnioski w ustalonym terminie, nie obowiązuje konieczność ponoszenia kosztów postępowania upadłościowego. Niemniej jednak, dla tych, którzy zgłosili swoje wierzytelności po terminie, istnieje możliwość złożenia wniosku, ale wiąże się to z koniecznością zapłaty opłaty w wysokości nieco ponad 1,01 tys. zł. Czy jednak jest możliwość skorygowania wniosku? W niniejszym artykule omówimy tę kwestię, analizując informacje zawarte w różnych źródłach.

Zgłoszenie wierzytelności po terminie

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, wierzyciel, który zgłosił swoją wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy. Wynika to z art. 235 ust. 1 Prawa upadłościowego. Oznacza to, że zgłoszenie wierzytelności po terminie może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla wierzyciela.

Jednakże, istnieje możliwość skorygowania wniosku w przypadku braku dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów. Według ekspertów w zgłoszeniu wierzytelności nie ma bezwzględnego wymogu dołączania wszystkich dokumentów.

W praktyce wierzyciele mogą zaznaczyć, że wystąpili o potrzebne dokumenty do banku i powołać się na ten fakt w treści zgłoszenia wierzytelności. Ważne jest jednak, aby dołączyć dokumenty, które indywidualizują sytuację wierzyciela, takie jak wyroki, postanowienia, materialnoprawne oświadczenia woli. Nie jest konieczne dołączanie samej treści umowy kredytowej, można jedynie powołać się na jej numer w uzasadnieniu zgłoszenia wierzytelności.

Możliwość korekty wniosku

W przypadku, gdy brakuje dokumentów lub gdy wierzyciel chce zmienić treść zgłoszonego wniosku, istnieje możliwość skorygowania wniosku w późniejszym terminie. Ta korekta nie wpływa negatywnie na skuteczność złożonego zgłoszenia wierzytelności. Decydującym czynnikiem dla zwolnienia od opłat jest data dokonania zgłoszenia wierzytelności w systemie teleinformatycznym KRZ, zgodnie z art. 235 ust. 1 prawa upadłościowego. Wierzyciel może więc dokonać korekty swojego wniosku, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Warto zauważyć, że niektórzy wierzyciele mogą otrzymać wezwanie od syndyka do uzupełnienia brakujących dokumentów. W takim przypadku, uzyskanie tych dokumentów w terminie może być trudne, zwłaszcza jeśli część zaświadczeń musi być uzyskana w Getin Noble Banku, który z powodu upadłości może pracować wolniej. Jednakże, zgodnie z radą prawników, wierzyciele nie powinni obawiać się problemów, ponieważ treść art. 243 prawa upadłościowego wyklucza negatywne konsekwencje nieprzedstawienia dokumentu, który rzeczywiście znajduje się w dyspozycji upadłego.

Statystyki zgłoszeń wierzytelności

Według informacji przedstawionych przez syndyka masy upadłości GNB, Marcina Kubiczka, od ogłoszenia upadłości banku do 22 sierpnia zgłoszono 27 tysięcy wierzytelności. Większość z tych zgłoszeń dotyczy wierzytelności „frankowiczów”. Getin Noble Bank był bankiem uniwersalnym notowanym na GPW. W wyniku nieprzerwanych strat rocznych notowanych przez GNB od 2016 roku oraz wystąpienia przesłanki zagrożenia upadłością w kwietniu 2022 roku, Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Audyt wykazał również, że GNB miał ujemne kapitały własne.

Podsumowanie

Zgłoszenie wierzytelności w stosunku do Getin Noble Banku po wyznaczonym terminie może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla wierzyciela. Niemniej jednak, istnieje możliwość skorygowania wniosku oraz uzupełnienia brakujących dokumentów. Ważne jest, aby wierzyciele dokładnie zapoznali się z przepisami prawa upadłościowego i skonsultowali się z radcą prawnym w celu uzyskania odpowiednich informacji i porad. W przypadku jakichkolwiek problemów lub niejasności, warto zwrócić się o pomoc do syndyka masy upadłości.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie