Home Wiadomości Czy frankowiczom posiadającym kredyty w Getin Noble Bank uda się odzyskać pieniądze?

Czy frankowiczom posiadającym kredyty w Getin Noble Bank uda się odzyskać pieniądze?

dodał Bankingo

Frankowicze, czyli osoby posiadające kredyty hipoteczne indeksowane do franka szwajcarskiego, od lat borykają się z problemami związanych z tymi umowami. Wielu frankowiczów zdecydowało się na działania prawne w celu odzyskania utraconych środków, w tym unieważnienia umowy kredytu, wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej oraz zwrotu nadpłaty ponad pożyczony kapitał. Część z tych działań dotyczy kredytów udzielonych przez Getin Noble Bank. W niniejszym artykule przyjrzymy się, czy frankowiczom posiadającym kredyty w upadłym Getin Noble Banku uda się odzyskać swoje środki.

Sytuacja frankowiczów po upadłości Getin Noble Banku

Getin Noble Bank ogłosił upadłość w lipcu 2023 roku, co spowodowało niepewność wśród posiadaczy kredytów frankowych. Według „Ogólnego sprawozdania o stanie masy upadłości i możliwości zaspokojenia wierzycieli” z dnia 21 sierpnia 2023 roku, środki zgromadzone na rachunkach bankowych Getin Noble Banku wynosiły:

  1. 14 962 696,7 PLN;
  2. 2 133 990,59 EUR;
  3. 6 318 USD;
  4. 1 739 438,73 CHF;
  5. 18 642 003,01 JPY.

Warto zauważyć, że Getin Noble Bank nie posiada żadnych nieruchomości, a lokalizacje, w których działał, opierały się na umowach najmu.

Zgłoszenie wierzytelności przez frankowiczów

Po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku, frankowicze mieli 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości na zgłoszenie swojej wierzytelności syndykowi w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Po upływie tego terminu zgłoszenie wierzytelności jest nadal możliwe, ale wiąże się z dodatkową opłatą. Wierzytelność zgłoszona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), który przeznaczył 10,34 mld zł na restrukturyzację Getin Noble Banku, może wpływać na ostateczne zaspokojenie wierzycieli, w tym frankowiczów.

Aktualnym celem pełnomocników frankowiczów jest zablokowanie uznanie przez syndyk i sąd upadłościowy wierzytelności zgłoszonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Restrukturyzacja Getin Noble Banku a sytuacja frankowiczów

W wyniku przymusowej restrukturyzacji, część działalności Getin Noble Banku została przeniesiona do VeloBank, natomiast kredyty hipoteczne, w tym kredyty frankowe, pozostały w upadłym Getin Noble Banku. Ta sytuacja jest niekorzystna dla frankowiczów posiadających umowy kredytowe w Getin Noble Banku.

Frankowicze obawiają się, że zaspokojenie wierzytelności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego może odbyć się kosztem ich środków. Ograniczona masa upadłości oraz obecność wielu wierzycieli utrudniają otrzymanie jakiejkolwiek kwoty z masy upadłościowej przez frankowiczów.

Działania frankowiczów w celu odzyskania środków

Frankowicze posiadający kredyty w Getin Noble Banku podejmują różne działania, aby odzyskać utracone środki. Jedną z możliwości jest unieważnienie umowy kredytu frankowego. W Polskim prawie istnieją przepisy, które umożliwiają unieważnienie umowy, jeśli zostały naruszone przepisy o charakterze konsumenckim.

Kolejnym działaniem jest wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Jeżeli umowa kredytowa zostanie unieważniona, to hipoteka również traci ważność. Frankowicze mogą złożyć odpowiedni wniosek do sądu w celu wykreślenia hipoteki.

Dodatkowo, frankowicze mogą ubiegać się o zwrot nadpłaty środków wpłaconych ponad pożyczony kapitał. Ta nadpłata może wynikać z niekorzystnych zmian kursu franka szwajcarskiego w stosunku do polskiego złotego.

Perspektywy frankowiczów posiadających kredyty w Getin Noble Banku

Perspektywy frankowiczów posiadających kredyty w upadłym Getin Noble Banku nie są obecnie optymistyczne. Zgłoszenie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny swojej wierzytelności o wysokiej kwocie może wpływać na ostateczne zaspokojenie wierzycieli, w tym frankowiczów.

Pełnomocnicy frankowiczów podejmują działania w celu zablokowania uznania przez syndyk i sąd upadłościowy wierzytelności zgłoszonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jednakże, ze względu na ograniczoną masę upadłości i wiele wierzycieli, odzyskanie środków przez frankowiczów może być trudne.

Podsumowanie

Frankowicze posiadający kredyty w upadłym Getin Noble Banku borykają się z trudnościami w odzyskaniu utraconych środków. Zgłoszenie wierzytelności przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny może wpływać na ostateczne zaspokojenie wierzycieli, w tym frankowiczów. Obecnie pełnomocnicy frankowiczów podejmują działania w celu zablokowania uznania wierzytelności zgłoszonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Perspektywy frankowiczów w odzyskaniu środków są niepewne ze względu na ograniczoną masę upadłości i wiele wierzycieli.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie