Home Finanse Zaprzestanie opracowywania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR 1Y

Zaprzestanie opracowywania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR 1Y

dodał Bankingo

W ostatnich latach pojawiły się kontrowersje i pytania dotyczące wiarygodności i reprezentatywności stawek referencyjnych WIBID i WIBOR dla terminu fixingowego 1Y. W związku z tym GPW Benchmark postanowił przeprowadzić konsultacje publiczne w tej sprawie. W niniejszym artykule przeanalizujemy wyniki tych konsultacji oraz omówimy ewentualne konsekwencje zaprzestania opracowywania tych stawek referencyjnych.

Wyniki przeglądu i stanowisko GPW Benchmark

Wyniki przeprowadzonego przeglądu wykazały, że wskaźnik WIBOR dla terminu fixingowego 1Y ma bardzo ograniczony zakres stosowania oraz najniższy poziom transakcyjności spośród wszystkich terminów fixingowych. GPW Benchmark, biorąc pod uwagę te wyniki, przedstawił dokument konsultacyjny dotyczący zaprzestania opracowywania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR dla terminu fixingowego 1Y.

GPW Benchmark podkreśla, że najniższy poziom transakcyjności dla tego terminu fixingowego nie oznacza, że wskaźniki WIBOR i WIBID nie są w stanie mierzyć stanu rynku. Jednak ze względu na specyfikę rynku oraz funkcji tych wskaźników referencyjnych, w przypadku terminu fixingowego 1Y często występują okresy o ograniczonej liczbie transakcji lub braku transakcji depozytowych o długości 1Y. W rezultacie, reprezentatywność tego terminu fixingowego może być uznana za najniższą w porównaniu do innych terminów fixingowych.

Transakcyjność WIBOR/WIBID na różnych terminach fixingowych

Według administratora stawek referencyjnych, transakcyjność WIBOR/WIBID na terminach 3M, 6M oraz 1M w latach 2017-2022 była przeciętnie wyższa niż na terminie fixingowym 1Y. Publicznie dostępne informacje potwierdzają, że wskaźnik 1Y jest rzadziej wykorzystywany w aktywach i pasywach sektora bankowego, zwłaszcza w obszarze obligacji zmiennokuponowych.

GPW Benchmark jednak nie przewiduje istotnego pogorszenia zasobności transakcyjnej ani całkowitego zaprzestania dokonywania transakcji na tym terminie fixingowym. Wskazuje, że transakcje na tym terminie najczęściej odzwierciedlają oczekiwaną lub dokonaną zmianę w poziomie stóp procentowych NBP oraz inne czynniki nominalne, takie jak inflacja czy płynność na rynku PLN.

Ewentualny wpływ zaprzestania opracowywania stawek referencyjnych 1Y

GPW Benchmark w swoim dokumencie konsultacyjnym przedstawia informacje na temat ewentualnego wpływu zaprzestania opracowywania terminu fixingowego 1Y na niektóre elementy metody stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Odnosi się m.in. do możliwości wprowadzenia nowych terminów fixingowych, takich jak 3M, 6M i 1M, jako jedynych reprezentatywnych dla rynku.

Wprowadzenie takiej zmiany mogłoby przyczynić się do zwiększenia wiarygodności i reprezentatywności stawek referencyjnych. Jednakże, decyzja o zaprzestaniu opracowywania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR dla terminu fixingowego 1Y nie jest jednoznaczna i wymaga dalszych konsultacji oraz analizy konsekwencji dla uczestników rynku finansowego.

Podsumowanie

Konsultacje publiczne dotyczące zaprzestania opracowywania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR dla terminu fixingowego 1Y wywołały wiele pytań i kontrowersji. Wyniki przeglądu oraz stanowisko GPW Benchmark wskazują na ograniczony zakres stosowania oraz najniższy poziom transakcyjności dla tego terminu fixingowego. Jednakże, decyzja o zaprzestaniu opracowywania tych stawek wymaga dalszych analiz i konsultacji, aby zminimalizować potencjalne konsekwencje dla uczestników rynku finansowego.

Zaprzestanie opracowywania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR 1Y może prowadzić do zmian w metodologii i terminach fixingowych dla tych wskaźników. Wprowadzenie nowych terminów fixingowych może zwiększyć reprezentatywność stawek referencyjnych, ale wymaga dokładnej analizy i konsultacji z uczestnikami rynku. Ostateczna decyzja powinna uwzględniać interesy wszystkich stron i zapewnić stabilność i wiarygodność rynku finansowego.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie