Home Wiadomości ZBP oczekuje od nowego rządu systemowego rozwiązanie problemu kredytów hipotecznych w CHF

ZBP oczekuje od nowego rządu systemowego rozwiązanie problemu kredytów hipotecznych w CHF

dodał Bankingo

W dzisiejszych czasach sektor bankowy odgrywa kluczową rolę w gospodarce, dostarczając finansowanie i usługi bankowe dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Dlatego ważne jest, aby sektor ten działał w sposób uczciwy i przejrzysty, zapewniając stabilność i zaufanie. ZBP przedstawił swoje oczekiwania wobec nowego rządu. Jednym z aspektów, na który sektor bankowy zwraca uwagę, jest systemowe rozwiązanie problemu kredytów hipotecznych w CHF i reforma wskaźników referencyjnych. Związek Banków Polskich (ZBP) postuluje o dalsze wspieranie tej reformy, aby zapewnić wiarygodność i niepodważalność wskaźników referencyjnych, takich jak WIBOR.

Wspieranie wiarygodności i niepodważalności wskaźników referencyjnych

ZBP uważa, że kontynuacja wspierania wiarygodności i niepodważalności wskaźników referencyjnych, w szczególności WIBOR, jest kluczowa dla stabilności sektora bankowego i zaufania klientów. WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) jest jednym z najważniejszych wskaźników referencyjnych w Polsce, używanym do ustalania oprocentowania kredytów bankowych. Dlatego istotne jest, aby ten wskaźnik był rzetelny i niepodważalny.

Reforma wskaźników referencyjnych ma na celu wprowadzenie nowych standardów i procedur, które zapewnią uczciwość i przejrzystość w ustalaniu tych wskaźników. ZBP postuluje o dalsze wspieranie tej reformy, aby zagwarantować, że wskaźniki referencyjne są obiektywne i wiarygodne.

Zogniskowanie działań pomocowych dla kredytobiorców

Bankowcy postulują również o zogniskowanie działań pomocowych dla kredytobiorców, którzy mają problemy ze spłatą rat kredytów mieszkaniowych. Zamiast powszechnych, nieograniczonych wakacji kredytowych, ZBP proponuje większe wykorzystanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Ten fundusz ma na celu udzielanie pomocy finansowej osobom mającym trudności w spłacie kredytów mieszkaniowych.

ZBP uważa, że skoncentrowanie się na Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest bardziej efektywne niż powszechne wakacje kredytowe. Dzięki temu pomoc finansowa trafiałaby tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, a jednocześnie nie byłaby nadmiernie obciążająca dla sektora bankowego.

Systemowe rozwiązanie problemu kredytów hipotecznych w CHF

Jednym z problemów, z którym borykają się kredytobiorcy, są kredyty hipoteczne w CHF (franki szwajcarskie). ZBP postuluje o systemowe rozwiązanie tego problemu poprzez usankcjonowanie, w drodze ustawy, procesu zawierania ugód. Banki masowo przegrywają z frankowiczami sprawy przed sądami. Program ugód na zasadach KNF nie jest atrakcyjny dla frankowiczów, którzy zdają sobie sprawę, że przed sądem moga osiągnać znacznie większe korzyści.

Zagwarantowanie pewności prawnej umów kredytowych

Bankowcy postulują również o podjęcie działań mających na celu zagwarantowanie pewności prawnej umów kredytowych. Istnieje konieczność dokonania przeglądu i zmiany regulacji sankcjonujących skutki abuzywności klauzul umownych.

Pewność prawna jest kluczowa dla budowania zaufania klientów do sektora bankowego. Dlatego istotne jest, aby umowy kredytowe były transparentne i sprawiedliwe dla obu stron. Działania mające na celu zagwarantowanie pewności prawnej umów kredytowych przyczynią się do zwiększenia zaufania klientów i stabilności sektora bankowego.

Zmiana podstawy naliczania podatku od instytucji finansowych

ZBP postuluje również o zmianę podstawy naliczania podatku od niektórych instytucji finansowych. Bankowcy uważają, że obecna podstawa naliczania podatku jest nieefektywna i niekorzystna dla sektora bankowego. Dlatego proponują podjęcie działań zmierzających do obniżenia efektywnej stopy podatkowej banków.

Zmiana podstawy naliczania podatku od instytucji finansowych może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności sektora bankowego i zachęcenia do inwestowania w polskie instytucje finansowe.

Stworzenie systemu zachęt dla inwestorów krajowych

ZBP proponuje również stworzenie systemu zachęt dla inwestorów krajowych nabywających instrumenty MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities). MREL jest to wymóg minimalnego kapitału własnego i kwalifikujących się zobowiązań, który muszą spełniać instytucje finansowe.

Stworzenie systemu zachęt dla inwestorów krajowych może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania inwestowaniem w polskie instytucje finansowe. To z kolei może wpłynąć na rozwój sektora bankowego i gospodarki jako całości.

Wypracowanie docelowego modelu funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych

ZBP postuluje podjęcie kompleksowych działań na rzecz wypracowania docelowego modelu funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych. Jednym z aspektów tego modelu jest zwiększenie bezpieczeństwa osób zaciągających pierwszy raz kredyt na cel mieszkaniowy poprzez obowiązek zawarcia umowy o okresowo stałym oprocentowaniu.

Kredyty hipoteczne są jednym z najważniejszych produktów oferowanych przez sektor bankowy. Dlatego ważne jest, aby rynek kredytów hipotecznych działał w sposób bezpieczny i stabilny. Wypracowanie docelowego modelu funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych może przyczynić się do zapewnienia uczciwości i przejrzystości w tym sektorze.

Wypracowanie „sprawiedliwych i obiektywnych” opłat za wcześniejszą spłatę kredytów hipotecznych

Ostatnim postulatem ZBP jest wypracowanie mechanizmu „sprawiedliwych i obiektywnych” opłat za wcześniejszą spłatę kredytów hipotecznych z oprocentowaniem okresowo stałym. Obecnie opłaty za wcześniejszą spłatę kredytów mogą być wysokie i nieproporcjonalne do rzeczywistych kosztów dla banków.

Wypracowanie mechanizmu opłat za wcześniejszą spłatę kredytów hipotecznych, który jest sprawiedliwy i obiektywny, może zapewnić uczciwość i przejrzystość dla klientów oraz banków. To z kolei przyczyni się do zwiększenia zaufania klientów do sektora bankowego.

Podsumowanie

Wniosek Związku Banków Polskich (ZBP) do nowego parlamentu dotyczy kilku kluczowych postulatów sektora bankowego. Bankowcy postulują o dalsze wspieranie reformy wskaźników referencyjnych, zogniskowanie działań pomocowych dla kredytobiorców, systemowe rozwiązanie problemu kredytów hipotecznych w CHF, zagwarantowanie pewności prawnej umów kredytowych, zmianę podstawy naliczania podatku od instytucji finansowych, stworzenie systemu zachęt dla inwestorów krajowych, wypracowanie docelowego modelu funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych oraz wypracowanie „sprawiedliwych i obiektywnych” opłat za wcześniejszą spłatę kredytów hipotecznych.

Te postulaty mają na celu zapewnienie stabilności, uczciwości i przejrzystości sektora bankowego, co przyczyni się do zwiększenia zaufania klientów i rozwoju gospodarki jako całości. Wsparcie sektora bankowego dla reformy wskaźników referencyjnych jest ważne dla zapewnienia wiarygodności i niepodważalności tych wskaźników. Zogniskowanie działań pomocowych dla kredytobiorców zapewni skuteczną pomoc tym, którzy mają problemy ze spłatą kredytów mieszkaniowych. Systemowe rozwiązanie problemu kredytów hipotecznych w CHF jest niezbędne dla zapewnienia uczciwości i sprawiedliwości dla kredytobiorców. Zagwarantowanie pewności prawnej umów kredytowych, zmiana podstawy naliczania podatku od instytucji finansowych, stworzenie systemu zachęt dla inwestorów krajowych, wypracowanie docelowego modelu funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych oraz wypracowanie „sprawiedliwych i obiektywnych” opłat za wcześniejszą spłatę kredytów hipotecznych są kluczowe dla zapewnienia uczciwości, przejrzystości i stabilności sektora bankowego.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji