Home Wiadomości Wakacje kredytowe dla Frankowiczów: Czy możliwe jest zaprzestanie spłaty rat?

Wakacje kredytowe dla Frankowiczów: Czy możliwe jest zaprzestanie spłaty rat?

dodał Bankingo

Wakacje kredytowe dla osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich, mogą być niezwykle korzystne dla ich budżetu domowego. Wzrost kursu franka szwajcarskiego często prowadzi do znacznego wzrostu rat kredytowych, co może poważnie obciążyć finanse. Niestety, program wakacji kredytowych, który został wprowadzony przez rząd, nie obejmuje posiadaczy kredytów związanych z walutą obcą. Czy istnieje jednak sposób, aby uzyskać wakacje kredytowe dla Frankowiczów? Jakie kroki należy podjąć, aby uniknąć płacenia wysokich rat kapitałowo-odsetkowych?

Analiza umowy kredytowej

Najważniejszym krokiem, który należy podjąć, jest przeprowadzenie szczegółowej analizy umowy kredytowej. Wielu ekspertów uważa, że znaczna większość umów zawieranych przez banki posiada wady, które mogą prowadzić do stwierdzenia ich nieważności przez sąd. Dlatego warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w sprawach kredytowych i zlecić mu analizę umowy oraz wskazanie potencjalnych nieprawidłowości.

Postępowanie sądowe

Jeśli adwokat stwierdzi, że umowa kredytowa zawiera wady, można podjąć decyzję o podjęciu batalii sądowej z bankiem w celu unieważnienia umowy. Warto pamiętać, że postępowanie sądowe może przerodzić się w pismo procesowe, zwane pozwem. W pozwie należy określić żądania strony oraz wniosek o wydanie zabezpieczenia w sprawie. W przypadku, gdy suma spłat jest równa lub wyższa od udzielonego kapitału, istnieje duże prawdopodobieństwo, że sąd przychyli się do wniosku i zabezpieczy roszczenie do końca trwania procesu. To daje możliwość cieszenia się wakacjami kredytowymi dla Frankowiczów.

Kancelaria kredytowa jako wsparcie

W przypadku prowadzenia sprawy sądowej warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii kredytowej. Taka kancelaria będzie podejmować wszelkie możliwe kroki, aby uzyskać dla swoich klientów odpowiednie zabezpieczenia, zarówno przeciwko bankom, jak i w przypadku kredytów we frankach szwajcarskich, jak również kredytów w innych walutach. Kancelaria będzie reprezentować interesy klienta i działać w jego imieniu, aby uwolnić go od wysokich rat kredytowych.

Przykładowe orzeczenia

Kancelarie kredytowe na podstawie swojego doświadczenia mają wiele przykładów orzeczeń sądowych, które potwierdzają możliwość uzyskania wakacji kredytowych dla Frankowiczów. W szczególności ważne są sprawy prowadzone przeciwko bankom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, takim jak Getin Noble Bank S.A. W takich przypadkach odzyskanie nadpłaty ponad udzielony kapitał może okazać się niemożliwe, dlatego ważne jest, aby mieć wsparcie kancelarii, która będzie dążyć do uzyskania odpowiedniego zabezpieczenia dla swoich klientów.

Podsumowanie

Wakacje kredytowe dla Frankowiczów, czyli możliwość zaprzestania spłaty rat kredytowych, są możliwe w przypadku podjęcia działań prawnych mających na celu unieważnienie umowy kredytowej. Dokładna analiza umowy przez adwokata specjalizującego się w sprawach kredytowych może pomóc w zidentyfikowaniu wad umowy, co otwiera drogę do postępowania sądowego. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii kredytowej, która będzie działać w imieniu klienta i dążyć do uzyskania odpowiednich zabezpieczeń. Przykładowe orzeczenia sądowe potwierdzają, że istnieje szansa na uzyskanie wakacji kredytowych dla Frankowiczów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie