Home Felietony Zawieszenie działalności a „mały ZUS plus”: Czy zawieszenie firmy wpływa na preferencyjne składki ZUS?

Zawieszenie działalności a „mały ZUS plus”: Czy zawieszenie firmy wpływa na preferencyjne składki ZUS?

dodał Bankingo

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą wiele korzyści, ale również obowiązków i ryzyko. W przypadku problemów, przedsiębiorcy mają możliwość zawieszenia swojej działalności, co pozwala na czasowy odpoczynek od prowadzenia firmy. Jednak, czy zawieszenie działalności ma wpływ na możliwość korzystania z preferencyjnych składek ZUS, takich jak „mały ZUS plus”? W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu i wyjaśnimy, jak zawieszenie działalności może wpłynąć na opłacanie preferencyjnych składek ZUS.

Na czym polega zawieszenie działalności?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawieszenie działalności gospodarczej umożliwia przedsiębiorcom czasowe zaprzestanie prowadzenia firmy. Przedsiębiorca, który chce zawiesić swoją działalność, musi złożyć odpowiedni wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zawieszenie działalności może trwać od 30 dni do 24 miesięcy, a po jego zakończeniu przedsiębiorca może wznowić działalność lub zdecydować się na jej likwidację.

Czy zawieszenie działalności wpływa na „mały ZUS plus”?

W przypadku preferencyjnych składek ZUS, takich jak „mały ZUS plus”, przedsiębiorcy mają możliwość opłacania niższych składek przez określony okres czasu. Jednak, gdy przedsiębiorca zawiesza swoją działalność, okres korzystania z „małego ZUS plus” nie jest wliczany do łącznego czasu uprawniającego do preferencyjnych składek. Oznacza to, że czas zawieszenia działalności nie jest uwzględniany w okresie 24 miesięcy, w którym przedsiębiorca może korzystać z niższych składek ZUS.

Prawa i obowiązki podczas zawieszenia działalności

Podczas trwania zawieszenia działalności, przedsiębiorca nie może prowadzić firmy ani osiągać bieżących przychodów. Nie jest również zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS, składania deklaracji VAT ani opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jest to korzystna informacja dla przedsiębiorców, którzy decydują się na zawieszenie działalności, ponieważ mogą tymczasowo odpocząć od obowiązków związanych z prowadzeniem firmy.

Jednak warto zauważyć, że zawieszenie działalności może mieć również pewne negatywne konsekwencje. Przede wszystkim, czas trwania zawieszenia nie jest wliczany do lat pracy, które uprawniają do emerytury. Oznacza to, że przedsiębiorca traci ten czas, który mógłby przyczynić się do osiągnięcia pełnego okresu pracy niezbędnego do uzyskania emerytury. Ponadto, po 30 dniach od zapłacenia ostatniej składki, przedsiębiorca traci również prawo do świadczeń zdrowotnych.

Jak wznowić działalność po okresie zawieszenia?

Po zakończeniu okresu zawieszenia działalności, przedsiębiorca ma możliwość wznowienia swojej działalności. W celu wznowienia działalności, należy złożyć stosowny wniosek do CEIDG, informując o dacie wznowienia działalności. Po wznowieniu działalności, przedsiębiorca ponownie podlega obowiązkowi opłacania składek ZUS i wywiązywania się z innych obowiązków związanych z prowadzeniem firmy.

Podsumowanie

Zawieszenie działalności gospodarczej pozwala przedsiębiorcom na czasowy odpoczynek od prowadzenia firmy. Jednak, warto pamiętać, że zawieszenie działalności nie ma wpływu na preferencyjne składki ZUS, takie jak „mały ZUS plus”. Okres zawieszenia nie jest uwzględniany w łącznym czasie uprawniającym do opłacania niższych składek. W trakcie zawieszenia, przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek ZUS, składać deklaracji VAT ani opłacać zaliczek na podatek dochodowy. Jednak, trzeba pamiętać, że czas trwania zawieszenia nie jest wliczany do lat pracy uprawniających do emerytury, a po 30 dniach od zapłacenia ostatniej składki traci się prawo do świadczeń zdrowotnych. Po zakończeniu zawieszenia, przedsiębiorca może wznowić swoją działalność, składając odpowiedni wniosek do CEIDG.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie