Home Bez kategorii Zastrzeżenie numeru PESEL – Nowe zabezpieczenie przed kradzieżą tożsamości

Zastrzeżenie numeru PESEL – Nowe zabezpieczenie przed kradzieżą tożsamości

dodał Bankingo

W dniu 17 listopada obywatele otrzymają nowe narzędzie ochrony swojej tożsamości – możliwość zastrzeżenia numeru PESEL. Zgodnie z nową ustawą, której głównym celem jest ograniczenie skutków kradzieży tożsamości, od czerwca 2024 roku banki będą zobowiązane do sprawdzenia, czy numer PESEL danej osoby został zastrzeżony przed udzieleniem kredytu. W tym artykule przyjrzymy się temu nowemu rozwiązaniu, jego celom i sposobom realizacji.

mObywatel i nowe funkcje PESEL

mObywatel to innowacyjna aplikacja stworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji, która umożliwia obywatelom dostęp do swoich danych za pośrednictwem smartfona. Dzięki tej aplikacji, posiadacze PESEL mogą sprawdzać informacje związane z instytucjami finansowymi i dokonywać różnego rodzaju transakcji bez konieczności wizyty w placówkach tych instytucji. Aplikacja mObywatel stanowi nowoczesne narzędzie, które ułatwia interakcję obywateli z Ministerstwem Cyfryzacji oraz instytucjami finansowymi.

Aplikacja mObywatel, Fot. www.gov.pl

Aplikacja mObywatel, będąc innowacyjnym rozwiązaniem, zapewnia obywatelom wygodny i szybki dostęp do swoich danych osobowych oraz informacji finansowych, co pozwala na skuteczne zarządzanie nimi w codziennym życiu. Dzięki temu narzędziu, posiadacze PESEL mogą w łatwy sposób monitorować swoje konta bankowe, dokonywać płatności oraz sprawdzać wszelkie informacje związane z instytucjami finansowymi, bez konieczności odwiedzania placówek tych instytucji. Aplikacja mObywatel stanowi zatem niezwykle przydatne narzędzie, które usprawnia codzienne czynności obywateli, umożliwiając im skuteczne zarządzanie swoimi finansami oraz dostęp do istotnych informacji.

Nowe zabezpieczenie przed kradzieżą tożsamości

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia skutków kradzieży tożsamości wprowadza możliwość zastrzeżenia numeru PESEL. Głównym celem tego rozwiązania jest walka z wyłudzeniami finansowymi, takimi jak zaciąganie kredytów na czyjeś nazwisko bez wiedzy i zgody tej osoby. Ponadto, ma to przeciwdziałać tzw. SIM swappingowi, czyli nielegalnemu uzyskiwaniu duplikatu karty SIM w celu autoryzacji transakcji.

Od 1 czerwca 2024 roku, przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności, banki, instytucje finansowe i notariusze będą zobowiązani do sprawdzenia, czy numer PESEL danej osoby został zastrzeżony. Ustawa gwarantuje, że osoby, których PESEL został zastrzeżony, nie będą obciążane za zobowiązania zaciągnięte bez ich wiedzy, mimo istniejącego zastrzeżenia.

Jak zastrzec numer PESEL?

Nowa ustawa wprowadza dwa sposoby na zastrzeżenie numeru PESEL. Pierwszym z nich jest skorzystanie z e-usługi dostępnej w aplikacji mObywatel. Wystarczy zalogować się do aplikacji i skorzystać z usługi „Zastrzeż PESEL”. Drugą opcją jest osobiste stawiennictwo w urzędzie gminy, banku krajowym, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na poczcie.

W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL z powodu choroby, niepełnosprawności lub innych przeszkód, możliwe jest dokonanie tego zastrzeżenia za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnik musi osobiście stawić się w dowolnym urzędzie gminy, przedstawić pełnomocnictwo szczególne do dokonania zastrzeżenia numeru PESEL oraz potwierdzić swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości. Osoby, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych lub mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą skorzystać z usług opiekuna prawnego lub kuratora, którzy w ich imieniu złożą wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.

Konsekwencje dla instytucji finansowych

Zastrzeżenie numeru PESEL ma istotne konsekwencje dla instytucji finansowych. Od 1 czerwca 2024 roku banki, instytucje finansowe oraz inne podmioty udzielające pożyczek będą zobowiązane do sprawdzania rejestru PESEL, aby upewnić się, czy numer PESEL danej osoby nie został zastrzeżony. Jeżeli instytucja udzieli pożyczki bez weryfikacji PESEL i okaże się, że numer PESEL był zastrzeżony, nie będzie mogła dochodzić zaspokojenia roszczenia z tytułu tej umowy ani zbyć wierzytelności powstałej z tego tytułu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy umowa została zawarta online, a pożyczkobiorca został uwierzytelniony przy użyciu indywidualnych danych uwierzytelniających.

Sprawdzanie rejestru PESEL będzie dotyczyć nie tylko banków, ale również innych instytucji finansowych, takich jak leasingodawcy czy operatorzy telefonii komórkowej przed wydaniem duplikatu karty SIM. Ponadto, notariusze będą zobowiązani do sprawdzania rejestru przed dokonaniem czynności notarialnej związanej ze sprzedażą lub obciążeniem nieruchomości, a także sporządzeniem pełnomocnictwa do takich czynności.

Dlaczego warto dbać o bezpieczeństwo nr PESEL

Warto dbać o bezpieczeństwo numeru PESEL z kilku istotnych powodów. Po pierwsze, numer PESEL zawiera ważne dane osobowe, dlatego jego nadużycie może prowadzić do kradzieży tożsamości. Ponadto, istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa numeru PESEL ze względu na jego użyteczność w instytucjach finansowych, gdzie służy do identyfikacji osób ubiegających się o pożyczki lub inne usługi. Zastrzeżenie numeru PESEL ma istotne konsekwencje dla instytucji finansowych, ponieważ od 1 czerwca 2024 roku będą zobowiązane do sprawdzania rejestru PESEL, aby upewnić się, czy numer danej osoby nie został zastrzeżony. To nowe narzędzie ochrony przed kradzieżą tożsamości oraz ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego i ochronę tożsamości obywateli.

Zastrzeż pesel w aplikacji mObywatel

Zastrzeżenie numeru PESEL to nowe narzędzie ochrony przed kradzieżą tożsamości. Ustawa wprowadza obowiązek sprawdzania rejestru PESEL przez instytucje finansowe i notariuszy przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności, aby upewnić się, czy numer PESEL danej osoby nie został zastrzeżony. Osoby, którym PESEL został zastrzeżony, nie będą obciążane za zobowiązania zaciągnięte bez ich wiedzy. Zastrażenie numeru PESEL można dokonać za pomocą aplikacji mObywatel lub osobiście w wybranych placówkach. W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście, możliwe jest skorzystanie z usług pełnomocnika, opiekuna prawnego lub kuratora. Nowe rozwiązanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego i ochronę tożsamości obywateli.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie