Home Bez kategorii Koniec koszmaru kredytowego: Co Frankowicze powinni wiedzieć o unieważnieniu kredytów?

Koniec koszmaru kredytowego: Co Frankowicze powinni wiedzieć o unieważnieniu kredytów?

dodał Bankingo

W ostatnich latach tysiące Polaków zmagających się z kredytami indeksowanymi lub denominowanymi w walutach obcych, głównie we frankach szwajcarskich, stają przed szansą na odzyskanie sprawiedliwości. Sytuacja prawna dotycząca tych kredytów staje się coraz bardziej klarowna, co daje nadzieję na rozwiązanie problemów finansowych wielu rodzin. Ale co to tak naprawdę oznacza dla kredytobiorców? Czy możliwe jest uznanie takich umów za nieważne? Jakie są konsekwencje tzw. odfrankowienia kredytu?

W niniejszym artykule omówimy możliwości prawne związane z unieważnieniem umów kredytowych oraz korzyści i ryzyka związane z odfrankowieniem kredytu. Przyjrzymy się najnowszym orzeczeniom sądowym, które coraz częściej przyznają rację kredytobiorcom, oraz przeanalizujemy, co to oznacza w praktyce. Zrozumienie tych zagadnień jest kluczowe nie tylko dla tych, którzy już toczą batalię sądową, ale także dla tych, którzy dopiero rozważają podjęcie działań prawnych.

W artykule znajdziesz szczegółowe informacje na temat możliwości unieważnienia umowy kredytowej oraz konsekwencji odfrankowienia kredytu, a także jakie kwoty mogą żądać kredytobiorcy od banków i czy mogą otrzymać więcej, niż wynosił wypłacony kredyt. Dowiesz się również, jakie prawa mają banki i co mogą odzyskać w ramach rozliczeń z kredytobiorcami, a także od kiedy liczy się przedawnienie roszczeń banków i konsumentów oraz jakie są terminy dochodzenia roszczeń.

Artykuł omawia także dodatkowe roszczenia, które mogą zgłaszać zarówno konsumenci, jak i banki, zwłaszcza w kontekście odsetek za opóźnienia. Przedstawiamy, jak długo trwają postępowania sądowe w różnych miastach i jakie czynniki wpływają na ich czas trwania oraz czy wnioski o zabezpieczenie mogą skłonić banki do bardziej ugodowego podejścia. Poruszamy również kwestie raportowania do BIK po uzyskaniu zabezpieczenia oraz strategie procesowe banków i jak się przed nimi bronić.

Ponadto, dowiesz się, dlaczego banki mają trudności z obsługą dużej liczby spraw sądowych, jakie jest znaczenie oświadczeń o potrąceniu i kiedy warto je składać. Artykuł zawiera również porady dotyczące oceny propozycji ugód bankowych oraz przesłanek skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Opisujemy, jak postępować w przypadku nieautoryzowanych transakcji płatniczych oraz jakie świadczenia przysługują od ZUS w przypadku śmierci bliskiej osoby.

Ten artykuł to kompleksowy przewodnik dla wszystkich kredytobiorców, którzy chcą świadomie podejmować decyzje dotyczące swoich kredytów walutowych. Zapraszamy do lektury!

Czy umowa kredytu indeksowanego/denominowanego może być odfrankowiona lub uznana za nieważną?

Umowy kredytów indeksowanych lub denominowanych mogą być uznane za nieważne, co ma istotne konsekwencje dla kredytobiorców. Odfrankowienie oznacza uznanie kredytu za kredyt złotówkowy, ale z pozostawieniem niższego oprocentowania opartego na LIBOR-ze. W praktyce jednak sądy rzadko decydują się na takie rozwiązanie. Sąd Najwyższy jednoznacznie wskazał, że umowy kredytów indeksowanych i denominowanych mogą być uznane za nieważne w przypadku wyeliminowania z nich klauzul niedozwolonych. Wyeliminowanie tych klauzul sprawia, że umowa nie może być uzupełniona innymi postanowieniami. Unieważnienie kredytów we frankach to obecnie dominujące orzeczenia w polskich sądach zapadające w około 97% spraw. Konsumenci mają prawo żądać od banku zwrotu kwot większych niż wypłacony kredyt, co zostało potwierdzone przez Sąd Najwyższy.

Możliwość dochodzenia roszczeń

Kredytobiorcy mogą pozywać bank bez względu na to, ile zapłacili do tej pory. Ważne jest, że odsetki będą naliczane od momentu wezwania do zapłaty. Bank również ma prawo dochodzić zwrotu kapitału, co jest minusem dla kredytobiorców. Banki mogą odzyskać dokładnie to, co fizycznie wypłaciły w złotówkach. Przedawnienie roszczeń banku względem konsumentów liczy się od momentu zgłoszenia roszczeń przez kredytobiorcę. To istotna kwestia, która wpływa na terminy dochodzenia roszczeń. Przedawnienie roszczeń banku zaczyna się od momentu, kiedy kredytobiorca po raz pierwszy zgłasza swoje roszczenia do banku. Może to być wezwanie do zapłaty lub zawezwanie do próby ugodowej. Termin przedawnienia roszczeń banku wynosi trzy lata. Jest to krótszy termin niż w przypadku roszczeń kredytobiorców względem banku.

Jakie roszczenia dodatkowe przysługują konsumentom i bankom?

Oprócz zwrotu kapitału, zarówno konsumentom jak i bankom przysługują dodatkowe roszczenia, głównie w postaci odsetek. Konsumentom przysługują odsetki za opóźnienie w rozliczeniu przez bank. Dzięki temu konsument może odzyskać więcej środków. Banki mogą domagać się zwrotu kapitału oraz odsetek za opóźnienie w spłacie przez konsumenta. To równoważy prawa obu stron w umowie kredytowej.

W których miastach najszybciej uzyskasz unieważnienie kredytu we frankach?

Analizując dane dostarczone przez największe kancelarie frankowe w Polsce, należy wskazać, że najkrótszy czas oczekiwania na unieważnienie kredytu we frankach i uzyskanie wyroku występuje w Suwałkach, gdzie wynosi 216 dni. Częstochowa i Sosnowiec plasują się na drugim miejscu z czasem oczekiwania wynoszącym 303 dni, a tuż za nimi znajduje się Piotrków Trybunalski z wynikiem 312 dni. Inne miasta, takie jak Elbląg i Tarnobrzeg, również mają stosunkowo krótki czas oczekiwania, wynoszący odpowiednio 350 i 353 dni. W Gliwicach, które są stosunkowo dużym miastem, czas oczekiwania wynosi 404 dni.

Wnioski płynące z analizy wskazują, że czas trwania postępowań może być związany z obciążeniem sądów, lokalnymi praktykami sądowymi, a także efektywnością działania poszczególnych sądów. Dla kredytobiorców frankowych ważne jest zrozumienie tych różnic, aby móc realnie ocenić czas trwania swojej sprawy i podjąć odpowiednie kroki prawne.

Sądy okręgowe w Polsce cechują się krótszym czasem oczekiwania na wyrok w sprawie frankowej w 2024 roku. Oto czołówka:

Miasto Czas oczekiwania (dni)
Suwałki 216
Częstochowa 303
Sosnowiec 303
Piotrków Trybunalski 312
Elbląg 350
Tarnobrzeg 353
Gliwice 404

Niestety, w niektórych sądach czas oczekiwania na wyrok jest znacznie dłuższy. Przykłady:

Miasto Czas oczekiwania (dni)
Warszawa 1153
Wrocław 958
Gdańsk 821
Łódź 780
Radom 754
Zamość 726
Opole 686
Warszawa-Praga 662
Słupsk 662

Porównując te dane z czasami oczekiwania w miastach z najkrótszym czasem postępowania, takich jak Suwałki (216 dni) czy Częstochowa i Sosnowiec (po 303 dni), można zauważyć kilka istotnych zależności. Największe miasta w Polsce, takie jak Warszawa, Wrocław i Gdańsk, mają najdłuższe czasy oczekiwania na wyrok. Z kolei mniejsze miasta, jak Suwałki czy Piotrków Trybunalski, charakteryzują się znacznie krótszymi czasami oczekiwania.

Na długość procesu mogą wpływać różne czynniki. Jednym z najważniejszych jest obciążenie sądów – większe miasta zazwyczaj mają więcej spraw do rozpatrzenia, co może wydłużać czas oczekiwania na wyrok. Kolejnym czynnikiem jest dostępność specjalistów oraz liczba sędziów zajmujących się sprawami frankowymi. Efektywność organizacyjna poszczególnych sądów oraz lokalne praktyki sądowe także odgrywają istotną rolę.

Wielkość miasta wydaje się mieć znaczący wpływ na czas trwania postępowań sądowych w sprawach kredytów frankowych. Większe miasta często borykają się z większym obciążeniem sądów, co przekłada się na dłuższy czas oczekiwania na wyrok. Kredytobiorcy frankowi powinni uwzględnić te różnice przy planowaniu działań prawnych, aby móc skutecznie zarządzać swoimi oczekiwaniami i zasobami.

Średni czas oczekiwania na wyrok w II instancji w sprawie frankowej

Średni czas oczekiwania na wyrok w sądach apelacyjnych wynosi 430 dni. To oznacza, że na wyrok w drugiej instancji trzeba czekać nieco ponad rok.

Analizując dane dotyczące średniego czasu trwania postępowania apelacyjnego w sądach apelacyjnych, widzimy, że najkrótszy czas oczekiwania na wyrok II instancji występuje w Lublinie – średnio 274 dni. Gdańsk plasuje się na drugim miejscu z czasem oczekiwania wynoszącym 338 dni, a tuż za nim Wrocław z wynikiem 342 dni. Szczecin i Rzeszów mają średnie czasy oczekiwania wynoszące odpowiednio 365 i 396 dni. Łódź, Białystok i Warszawa charakteryzują się dłuższym czasem, odpowiednio 430, 452 i 464 dni. Najdłużej na wyrok apelacyjny trzeba czekać w Krakowie (541 dni), Poznaniu (555 dni) oraz Katowicach (574 dni).

Porównując te dane z czasami oczekiwania na wyrok I instancji, zauważamy pewne podobieństwa. Przykładowo, większe miasta takie jak Warszawa, Kraków i Poznań, które mają długie czasy oczekiwania na wyrok I instancji, również charakteryzują się dłuższym czasem trwania postępowania apelacyjnego.

Miasto (apelacyjne) Czas oczekiwania (dni)
Lublin 274
Gdańsk 338
Wrocław 342
Szczecin 365
Rzeszów 396
Łódź 430
Białystok 452
Warszawa 464
Kraków 541
Poznań 555
Katowice 574

Dłuższy czas oczekiwania na wyrok II instancji w dużych miastach może wynikać z większego obciążenia sądów apelacyjnych oraz skomplikowania spraw, które trafiają do apelacji. Również liczba sędziów oraz dostępność specjalistów mogą mieć znaczący wpływ na długość postępowania.

Analiza wskazuje na zależność między wielkością miasta a długością trwania postępowania apelacyjnego. Większe miasta, ze względu na większe obciążenie sądów i skomplikowanie spraw, mają tendencję do dłuższego oczekiwania na wyroki. Kredytobiorcy frankowi powinni uwzględnić te dane przy planowaniu swoich działań prawnych, aby móc skutecznie zarządzać swoimi oczekiwaniami i zasobami.

Niektóre sądy apelacyjne w Polsce działają szybciej niż inne. Oto te z najkrótszymi czasami oczekiwania:

Miasto (apelacyjne) Czas oczekiwania (dni)
Lublin 274
Gdańsk 338
Wrocław 342

W niektórych sądach apelacyjnych oczekiwanie na wyrok jest znacznie dłuższe. Przykłady:

Miasto (apelacyjne) Czas oczekiwania (dni)
Warszawa 430
Kraków 512
Katowice 574

 

Czy wnioski o zabezpieczenie mogą wpłynąć na postawę banków?

Wnioski o zabezpieczenie mogą znacząco wpłynąć na postawę banków w procesach sądowych. Gdy banki zdają sobie sprawę, że przegrywają sprawy i ponoszą dodatkowe koszty, mogą być bardziej skłonne do proponowania ugód. Uzyskanie zabezpieczenia jest stosunkowo szybkie, co może zniechęcić banki do składania apelacji. Średni czas oczekiwania na wydanie postanowienia to 2-3 tygodnie, z wyjątkiem Warszawy, gdzie trwa to dłużej. Po uzyskaniu zabezpieczenia banki muszą zmienić sposób raportowania do BIK. Banki nie mogą raportować nieuregulowanych rat kredytowych, co może poprawić Państwa zdolność kredytową. Dane o zobowiązaniu pozostają w BIK do momentu prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytowej. Ważne jest, aby pamiętać, że zabezpieczenie nie powoduje automatycznego wykreślenia tych danych.

Jakie roszczenia zgłaszają banki w pozwach przeciwko konsumentom?

Banki zgłaszają różne roszczenia w pozwach przeciwko konsumentom, głównie związane ze zwrotem kapitału.

Rodzaje roszczeń

Najczęstsze roszczenia to:

  • Zwrot kapitału
  • Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału
  • Waloryzacja świadczenia

Nieuznane roszczenia

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie wskazywał, że bankom nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału ani waloryzacja świadczenia.

Dlaczego banki nie są przygotowane na obsługę tak dużej liczby spraw?

Banki nie są przygotowane organizacyjnie ani technologicznie na obsługę dużej liczby spraw sądowych. Banki mają trudności z pozyskiwaniem informacji i ustalaniem adresów świadków, co opóźnia procesy sądowe. Brak prawidłowej komunikacji między bankami a kancelariami obsługującymi sprawy powoduje, że banki często nie są świadome otrzymanych oświadczeń o potrąceniu.Składanie oświadczeń o potrąceniu jest kluczowe w procesie rozliczenia z bankiem. Oświadczenia składa się, gdy otrzymamy wezwanie do zapłaty, zawezwanie do próby ugodowej lub pozew wzajemny od banku. Oświadczenia o potrąceniu pozwalają uniknąć podwójnego rozliczenia oraz wysokich kosztów sądowych. Dzięki nim bank otrzymuje swój kapitał, a Frankowicze nie ponoszą dodatkowych kosztów.

Czy warto czekać z rozliczeniem z bankiem do momentu prawomocnego wyroku?

Decyzja o czekaniu z rozliczeniem z bankiem do momentu prawomocnego wyroku może mieć swoje zalety. Im dłużej bank zwleka z rozliczeniem, tym więcej odsetek nalicza się na korzyść kredytobiorcy. Może to stanowić znaczny zysk. Jednak czekanie zbyt długo, szczególnie powyżej 2-3 miesięcy po wyroku, może być nieopłacalne. W takiej sytuacji warto podjąć działania samodzielnie.

Jak podchodzić do propozycji ugód bankowych?

Propozycje ugód oferowane przez banki mogą być różne i warto je dokładnie analizować. Banki często proponują ugody, które nie są w pełni korzystne dla kredytobiorców. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować każdą ofertę. Zaleca się uzyskanie zabezpieczenia spłaty kredytu przed podjęciem decyzji o ugodzie. Może to zwiększyć korzystność oferty ugodowej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie