Home Bez kategorii Upadłość Getin Noble Bank a hipoteki frankowiczów

Upadłość Getin Noble Bank a hipoteki frankowiczów

dodał Bankingo

Getin Noble Bank ogłosił upadłość, co znacząco wpływa na status prawny i finansowy posiadaczy kredytów frankowych. Głównym problemem frankowiczów jest wykreślenie hipoteki związanej z nieważnym kredytem. Syndyk banku odmawia wydania zgody na wykreślenie hipoteki, mimo solidnych podstaw prawnych. Istnieją jednak sposoby na obejście braku zgody syndyka i skuteczne uwolnienie się od ciężaru hipotecznego. W artykule omówimy szczegółowe procedury i argumenty prawne wspierające frankowiczów w tej trudnej sytuacji.

Problematyka niewydawania zgód przez syndyka

Stanowisko i działania syndyka Getin Noble Banku w upadłości

Syndyk Getin Noble Banku w upadłości uważa, że prawomocny wyrok sądu dotyczący nieważności umowy kredytu frankowego jest wystarczający do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej bez dodatkowej zgody czy listu mazalnego. To podejście budzi mieszane reakcje; niektórzy prawnicy popierają je jako wygodne i szybkie, inni twierdzą, że syndyk unika odpowiedzialności.

Sądy wieczystoksięgowe coraz częściej uznają wyrok sądowy za wystarczającą podstawę do wykreślenia hipoteki, bez potrzeby zgody syndyka. Prawnicy wskazują, że sądy zmierzają w kierunku uznawania wyroków za dostateczne podstawy do wykreśleń hipotecznych. Kancelarie sugerują składanie wniosków bezpośrednio do sądów, pomijając syndyka.

Prawnicy, reprezentujący banki, przypominają o konieczności uwzględnienia prawa upadłościowego. Procedura upadłościowa Getin Noble Banku wpływa na sposób i kolejność rozpatrywania zgłoszeń dotyczących majątku banku, w tym zobowiązań hipotecznych. Frankowicze powinni być traktowani równo z innymi wierzycielami.

Metody wykreślenia hipoteki bez zgody syndyka

Wniosek do sądu wieczystoksięgowego

Do sądu wieczystoksięgowego można złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki, korzystając z dostępnego formularza. Opłata za wniosek to 100 złotych. Prawnicy sugerują dołączenie pisma syndyka potwierdzającego, że wyrok sądu jest wystarczający do wykreślenia hipoteki. Sądy coraz częściej akceptują wyroki sądowe bez dodatkowych zgód.

Proces o ustalenie treści księgi wieczystej

Jeśli złożenie wniosku nie przynosi rezultatu, można wszcząć proces o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Proces ten jest bardziej skomplikowany, ale skuteczny w przypadku dodatkowych komplikacji.

Skutki odmowy przez referendarza wieczystoksięgowego

W przypadku odmowy przez referendarza wykreślenia hipoteki na podstawie wniosku, frankowicz może złożyć skargę. Jeśli problem nadal nie zostanie rozwiązany, można złożyć powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Praktyka pokazuje, że sądy wieczystoksięgowe coraz częściej idą na rękę frankowiczom.

Wnioski i zalecenia dla frankowiczów

Zmieniające się podejście sądów wieczystoksięgowych do problematyki frankowiczów, uznanie nieważności umów kredytowych oraz trudna sytuacja związana z postępowaniem upadłościowym banku to nowe wyzwania i możliwości. Frankowicze muszą wziąć pod uwagę kilka ważnych aspektów, aby skutecznie wykreślić hipotekę.

Podstawowym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki w sądzie wieczystoksięgowym. Opłata wynosi zaledwie 100 złotych. Warto dołączyć pismo syndyka, co zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Jeśli ta droga zawiedzie, można wszcząć proces sądowy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Frankowicze muszą pamiętać, że bank Getin Noble jest w upadłości, co komplikuje sprawy majątkowe. Konieczne może być zrozumienie procedur upadłościowych i zwrócenie się o pomoc do sądu.

Podsumowanie

Frankowicze Getin Noble Bank mogą usunąć hipotekę bez zgody syndyka dzięki zmieniającemu się podejściu sądów wieczystoksięgowych. Istnieją dwie główne ścieżki: złożenie wniosku do sądu lub proces sądowy o ustalenie treści księgi wieczystej. Dzięki liberalniejszemu podejściu sądów, frankowicze mają realne szanse na wykreślenie hipoteki. Warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, aby zorientować się w najnowszych wymaganiach i procedurach sądowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie