Home Wiadomości Wpływ orzecznictwa TSUE na kredyty złotówkowe z WIBOR-em

Wpływ orzecznictwa TSUE na kredyty złotówkowe z WIBOR-em

dodał Bankingo

 

‍Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odgrywa kluczową rolę w ochronie praw konsumentów w sprawach dotyczących sporów z przedsiębiorcami, w tym instytucjami finansowymi, takimi jak banki. Orzeczenia TSUE potwierdzają, że konsument jest stroną słabszą i wymaga odpowiedniej ochrony. W kontekście kredytów złotówkowych z oprocentowaniem zmiennym opartym na WIBOR-ze, orzecznictwo TSUE może mieć znaczący wpływ na rozstrzyganie sporów.

Głośne orzeczenia TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kilka głośnych orzeczeń dotyczących kredytów frankowych, które mają również potencjalne znaczenie dla kredytobiorców złotówkowych. Jednym z takich orzeczeń jest sprawa Państwa Dziubak przeciwko bankowi Raiffeisen dotycząca kredytu frankowego (C-260/18). TSUE potwierdził w tym wyroku, że sądy krajowe mają obowiązek usuwać nieuczciwe postanowienia z umów kredytowych. Wyrokiem tym TSUE otworzył drogę dla tysięcy frankowiczów do wystąpienia z pozwami. Obecne orzecznictwo w sprawach frankowych wskazuje, że walka z bankiem może się opłacić, ponieważ większość spraw rozstrzygana jest na korzyść kredytobiorców.

Ponadto, najnowsze orzeczenia TSUE wydane 15 czerwca 2023 r. (sygn. C-287/22, C-520/21) mają duże znaczenie dla kredytobiorców. W orzeczeniach tych TSUE wypowiedział się na temat dwóch istotnych kwestii. Po pierwsze, potwierdził, że banki nie mają prawa żądać od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu. Po drugie, sądy nie mogą odmówić zabezpieczenia roszczenia kredytobiorcy na czas trwania postępowania sądowego, jeśli jest to konieczne dla przyszłego orzeczenia.

Orzeczenia TSUE a kredyty złotówkowe z WIBOR-em

Orzeczenia TSUE w sprawach kredytów frankowych mają potencjalne znaczenie również dla kredytobiorców złotówkowych posiadających kredyty z oprocentowaniem opartym na WIBOR-ze. Podobnie jak w przypadku kredytów frankowych, banki nie zawsze przestrzegały swojego obowiązku informacyjnego i mogły dowolnie wpływać na wysokość zobowiązań kredytobiorców poprzez kształtowanie wskaźnika WIBOR. Chociaż sądy rozstrzygające sprawy kredytobiorców złotówkowych nie są związane orzeczeniami TSUE, mogą one stanowić ważny punkt odniesienia.

Zmniejszenie raty kredytu z WIBOR-em

W przypadku kredytów złotówkowych z oprocentowaniem opartym na WIBOR-ze istnieje możliwość uzyskania zabezpieczenia na czas trwania postępowania sądowego. Zabezpieczenie to polega na tym, że kredytobiorca płaci jedynie część kapitałową wraz ze stałą marżą banku, a wskaźnik WIBOR zostaje usunięty z umowy. Taki sposób zabezpieczenia prowadzi do znacznego obniżenia raty kredytu. Chociaż obecnie nie ma jeszcze jednoznacznej linii orzeczniczej w sprawie kredytów złotówkowych z WIBOR-em, orzeczenie C-287/22 dotyczące zabezpieczenia roszczeń kredytobiorców frankowych może stanowić istotny punkt odniesienia. Warto zauważyć, że prokonsumentowskie stanowisko TSUE może wzmocnić argumentację przedstawianą w pozwach dotyczących kredytów złotówkowych opartych na WIBOR-ze.

Zawieszenie płatności rat kredytu z WIBOR-em

Analizując sprawy kredytów złotówkowych z WIBOR-em, można zauważyć, że eliminacja postanowień dotyczących WIBOR-a może prowadzić do unieważnienia całej umowy. W takim przypadku kredytobiorca może starać się o zawieszenie płatności rat kredytowych z WIBOR-em. Tego rodzaju żądanie byłoby uzasadnione, zwłaszcza jeśli kapitał kredytu został już spłacony lub kredytobiorca znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Orzeczenie TSUE w sprawie C-287/22 wskazuje na konieczność zapewnienia ochrony prawnej kredytobiorcom na czas trwania postępowania sądowego, aby uniknąć sankcjonowania pobierania przez bank zawyżonych rat na podstawie nieważnej umowy kredytowej.

Wniosek o zabezpieczenie przed złożeniem pozwu

Wniosek o zabezpieczenie przed złożeniem pozwu może być skutecznym narzędziem w przypadku kredytów złotówkowych z WIBOR-em. Może on zostać złożony na różnych etapach postępowania, często razem z pozwem. Istnieje również możliwość złożenia wniosku przed wytoczeniem pozwu, co pozwala zweryfikować, czy istnieje uprawdopodobnienie roszczenia kredytobiorcy. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie sugeruje, że roszczenie ma dużą szansę na sukces. Spór dotyczący kredytów złotówkowych z WIBOR-em powinien być rozstrzygnięty na podstawie dokumentów, takich jak umowa kredytowa i regulamin. Warto rozważyć tę drogę postępowania przed złożeniem pozwu, aby zminimalizować ryzyko kosztów procesu.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie