Home Wiadomości Zainteresowanie ugodami spada. Frankowicze wybierają sądy – aktualizacja sierpień 2023

Zainteresowanie ugodami spada. Frankowicze wybierają sądy – aktualizacja sierpień 2023

dodał Bankingo

Czerwcowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dla posiadaczy kredytów we franku szwajcarskim był oczekiwany przez wiele osób. Wyrok ten stwierdził, że banki nie mogą domagać się dodatkowych roszczeń od konsumentów. Oczywiście, kredytobiorcy są teraz zainteresowani dochodzeniem rekompensat, które wykraczają poza zwrot miesięcznych rat oraz otrzymanie pieniędzy za zwłokę. Kancelarie frankowe wskazują, że frankowicze coraz chętniej pozywają banki.

Banki coraz częściej decydują się na zawieranie ugód z frankowiczami pozasądowo – prowadzą intensywną kampanie „ugoda lepsza niż proces” aby przekonać jak najwięcej frankowiczów do ugód. Dlaczego? Ponieważ banki przegrywają obecnie w sądach 97% spraw z frankowiczami a ugody to dla nich gigantyczna oszczędność. Frankowicze jednak są coraz bardziej świadomi ile tracą na ugodach z bankami i zdecydowanie wybierają sądy.

Według Związku Banków Polskich (ZBP), do końca drugiego kwartału br. banki zawarły około 70 tysięcy ugod z frankowiczami. Eksperci przewidują, że w nadchodzących miesiącach możemy spodziewać się kolejnych tysięcy takich porozumień, jednak będzie ich znacznie mniej niż pozwów kierowanych przez frankowiczów do sądów. Jednak nie wszyscy są przekonani, czy banki są w stanie przekonać frankowiczów do takich ugód, ponieważ wiele z proponowanych rozwiązań wciąż nie spełnia ich oczekiwań.

Podpisanie ugody czy proces sądowy?

Decyzja dotycząca podpisania ugody czy kontynuowania procesu sądowego jest trudna dla frankowiczów. Banki starają się zachęcić klientów do zawarcia ugody, oferując obniżenie salda kredytu oraz rozłożenie pozostałej części długu na raty o stałym oprocentowaniu.

Jednak jednocześnie przestrzegają, że korzystny wyrok sądowy nie jest pewny, a postępowanie przed sądem może trwać latami. Z drugiej strony, adwokaci podkreślają, że kredytobiorcy bardzo rzadko przegrywają sprawy w pierwszej instancji i jeśli już do tego dojdzie, to zawsze istnieje możliwość odwołania się od wyroku.

Według adwokatów, żadne roszczenia banków, zwłaszcza związane z wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału, nie są uzasadnione. Trybunał Sprawiedliwości UE w czerwcowym orzeczeniu potwierdził, że banki nie mają prawa domagać się dodatkowych opłat od kredytobiorców. Z tego powodu wiele frankowiczów decyduje się na kontynuację procesu sądowego, w nadziei na uzyskanie zwrotu nadpłaconych rat oraz odszkodowania.

Zawieranie ugód przez banki

Mimo obaw niektórych frankowiczów o czas trwania postępowania sądowego, banki nadal zawierają coraz więcej ugód. Jak podkreśla ZBP, propozycje banków są na tyle atrakcyjne, że wiele osób decyduje się na zawarcie porozumienia. Przykładowo, banki oferują obniżenie salda kredytu i zamianę go na kredyt złotowy, który następnie jest spłacany w ratach o stałym oprocentowaniu. Taki układ eliminuje ryzyko kursowe dla kredytobiorcy, co jest bardzo atrakcyjne w obecnej sytuacji.

Według ZBP, do końca roku można spodziewać się zawarcia kilku tysięcy kolejnych ugód bankowych z frankowiczami. Banki starają się utrzymać dynamiczny proces zawierania ugód, ponieważ wiedzą, że wielu kredytobiorców jest zainteresowanych rozwiązaniem swojego problemu w sposób polubowny. Jednakże, niektórzy eksperci są sceptyczni co do skuteczności takich ugód, twierdząc że wiele z proponowanych warunków nie jest korzystne dla kredytobiorców.

Czy ugoda jest lepsza niż proces sądowy?

Dla wielu frankowiczów decyzja dotycząca podpisania ugody z bankiem lub kontynuowania procesu sądowego jest trudna. Ugoda może być korzystnym rozwiązaniem, jeśli uwzględnia interesy i ustępstwa obu stron.Jednak, kredytobiorcy nie powinni poddawać się presji banku i godzić się na każde warunki. Powinni dokładnie przeanalizować propozycję banku i zastanowić się, czy proces sądowy, choć czasochłonny, nie jest dla nich bardziej korzystny. W ramach procesu sądowego, frankowicze mają szansę na uzyskanie zwrotu nadpłaconych rat, opłat dodatkowych, a w przyszłości nawet na dochodzenie odszkodowania od banku.Banki jednak potrafią liczyć i robią tak aby ugoda zawsze była dla nich korzystna.

Warto jednak pamiętać, że podpisanie ugody z bankiem zamyka drogę do dalszych roszczeń odszkodowawczych. To ważny czynnik, którego należy się świadomie zastanowić przed podjęciem decyzji. Niezależnie od wyboru, zarówno proces sądowy, jak i zawarcie ugody mają swoje wady i zalety.Warto przemyśleć swoje opcje i skonsultować się z prawnikiem, aby podjąć najlepszą decyzję w indywidualnym przypadku.

Czy zawarte ugody mogą być podważone?

Po czerwcowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, niektórzy frankowicze zaczęli się zastanawiać, czy istnieje możliwość podważenia już zawartych ugód. Związek Banków Polskich podkreśla, że podważanie takich ugód nie ma i nie powinno mieć charakteru masowego. Podważenie zawartej ugody wymaga oddzielnego postępowania, a przyczyny takiego podważenia muszą być związane z aspektami formalnymi, a nie merytorycznymi.

Jednak, w przypadku niektórych ugód zawartych przed czerwcowym wyrokiem TSUE, istnieje możliwość ich podważenia na podstawie klauzul niedozwolonych lub błędów w procesie zawarcia ugody. Jednakże, podważenie ugody jest trudne i wymaga udowodnienia ważnych uchybień w procesie zawarcia ugody lub niedoinformowania o konsekwencjach jej podpisania. Każdy przypadek musi być indywidualnie oceniany i analizowany.

Co dalej z kredytami we frankach

Frankowicze nadal zmagają się z problemami związanymi z kredytami we franku szwajcarskim. Banki starają się zachęcić klientów do zawierania ugód, oferując korzystne warunki, takie jak obniżenie salda kredytu i zamianę go na kredyt złotowy. Jednak wiele frankowiczów nie jest przekonanych, czy takie ugody są dla nich korzystne. Niektórzy decydują się kontynuować proces sądowy, w nadziei na uzyskanie zwrotu nadpłaconych rat i odszkodowania.

Nawet po wyroku TSUE, liczba spraw sądowych dotyczących kredytów frankowych nie wzrosła znacząco. Zamiast tego, banki zawierają coraz więcej ugód z frankowiczami pozasądowo.Decyzja dotycząca podpisania ugody czy kontynuowania procesu sądowego to indywidualna decyzja każdego frankowicza. Warto dokładnie przeanalizować propozycje banku i skonsultować się z prawnikiem, aby podjąć najlepszą decyzję w swoim przypadku.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie