Home Wiadomości Kiedy bank może pozwać frankowicza o waloryzację kapitału?

Kiedy bank może pozwać frankowicza o waloryzację kapitału?

dodał Bankingo

W ostatnich latach roszczenia frankowiczów wobec banków znacząco wzrosły w związku z podwyżkami stóp procentowych i inflacją. Wielu kredytobiorców skierowało powództwa mające na celu unieważnienie umów kredytowych oraz zwrot nadwyżki ponad kapitał. Jednak, czy po wygranej sprawie frankowej, banki mogą jeszcze wystąpić o waloryzację kapitału? W niniejszym artykule przeanalizujemy tę kwestię i przedstawimy stanowisko prawników.

Procedura waloryzacji kapitału

Zgodnie z opinią prawników, banki mają prawo wystąpić o waloryzację kapitału po zakończeniu postępowania z powództwa kredytobiorcy, które zmierza do unieważnienia umowy kredytu.

Nie przesądzają oni jednak czy bank taką sprawę wygra, powszechne w środowisku prawników reprezentujących frankowiczów jest stanowisko, że bankowi nie zostanie przyznana waloryzacja gdyż takie stanowisko wyraził Trybunał Sprawiedliwości UE w wyrokach wydanych w czerwcu 2023 roku.

Jeśli umowa zostanie unieważniona, strony mają obowiązek rozliczyć spełnione świadczenia, a kredytobiorca jest zobligowany do zwrotu bankowi wypłaconych środków, czyli kapitału.

W przypadku zwrotu kapitału jedynie w kwocie nominalnej, bank ma prawo żądać waloryzacji tej kwoty. Może to zrobić w osobnym postępowaniu sądowym, które będzie dotyczyło jedynie waloryzacji.

Jeśli kredytobiorca nie zwrócił jeszcze kapitału, bank może wystąpić zarówno o zapłatę kapitału, jak i o waloryzację w osobnym postępowaniu.

Czy waloryzacja jest możliwa po prawomocnym wyroku?

Nawet po prawomocnym wyroku, bank może wciąż wystąpić o waloryzację kapitału. Jeśli kredytobiorca wygrał sprawę frankową w drugiej instancji i wyrok stał się prawomocny, bank nadal ma możliwość żądania waloryzacji.

W takim przypadku, sąd będzie rozstrzygał jedynie o kwestii waloryzacji, ponieważ unieważnienie umowy kredytowej zostało już potwierdzone przez sąd.

Stanowisko prawników

Prawnicy reprezentujący banki, wskazują, że waloryzacja kapitału jest uzasadniona ze względu na zmianę siły nabywczej pieniądza w ciągu kilkunastu lat od wypłaty kapitału kredytu. Jest to forma ochrony interesów banku, który musi uwzględnić inflację i utratę wartości pieniądza.

Jednak nie wszyscy prawnicy zgadzają się z tą interpretacją. Niektórzy uważają, że po wygranej sprawie frankowej, banki nie powinny mieć prawa do żądania waloryzacji kapitału. Twierdzą, że już samo unieważnienie umowy kredytowej powinno wystarczyć. Spór ten jest nadal przedmiotem dyskusji w środowisku prawniczym.

Podsumowanie

Choć banki mają prawo wystąpić o waloryzację kapitału po wygranej sprawie frankowej, to stanowisko prawników w tej kwestii nie jest jednoznaczne. Niektórzy uważają, że unieważnienie umowy powinno wystarczyć, podczas gdy inni uważają, że banki mają prawo żądać waloryzacji ze względu na zmianę siły nabywczej pieniądza.

W praktyce, możliwość wystąpienia o waloryzację kapitału po prawomocnym wyroku zależy od indywidualnego przypadku i interpretacji prawa przez sąd.

Warto pamiętać, że powództwa frankowe nadal stanowią przedmiot dyskusji i mogą mieć wpływ na przyszłe orzecznictwo w tej dziedzinie.

Każdy przypadek jest inny, dlatego warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który pomoże ocenić szanse na wygraną oraz ewentualne skutki po wygranej sprawie frankowej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie