Home Prawo Zabezpieczenia ( wstrzymanie płatności) dla frankowiczów z Getin Noble Bank: Analiza sytuacji listopad 2023

Zabezpieczenia ( wstrzymanie płatności) dla frankowiczów z Getin Noble Bank: Analiza sytuacji listopad 2023

dodał Bankingo

W przypadku zabezpieczeń udzielanych osobom zadłużonym w walucie franka szwajcarskiego przez Getin Noble Bank, brakuje jednolitej linii orzeczniczej. Sędziowie różnie interpretują przepisy prawa upadłościowego, co ma bezpośredni wpływ na decyzje dotyczące udzielenia zabezpieczeń. Część sądów uwzględnia wnioski o zabezpieczenie, podczas gdy inne je odrzucają.

Różnorodność postanowień zabezpieczających

Postanowienia zabezpieczające dla frankowiczów z Getin Noble Bank mogą przybierać różne formy. Najczęściej spotykane to:

  1. Wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  2. Zakaz wypowiadania umowy kredytu przez syndyka.
  3. Zakaz umieszczenia informacji o niespłaceniu rat kredytowych w Biurze Informacji Kredytowej.

Możliwe jest również połączenie kilku środków zabezpieczających w jednym wniosku. Ostateczna decyzja zależy od składu sędziowskiego i ich interpretacji prawa upadłościowego.

„Wniosek o udzielenie zabezpieczenia nie musi ograniczać się do jednego sposobu zabezpieczenia. Możliwe jest również skorzystanie z kilku środków zabezpieczających jednocześnie” – wyjaśnia Tomasz Konieczny, radca prawny i partner w Konieczny, Polak Partnerzy.

Różne stanowiska sądów

W przypadku upadłości Getin Noble Banku, niektóre sądy uwzględniają większość wniosków o zabezpieczenie dla frankowiczów, podczas gdy inne je odrzucają. Przykłady sądów, które uwzględniły wnioski, to Sąd Apelacyjny w Białymstoku, Sąd Apelacyjny w Gdańsku oraz Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie.

Prawnicy informują jednak, że nie wszystkie wnioski o zabezpieczenie zostały uwzględnione przez sądy. Istnieją również orzeczenia, które odrzucają możliwość dochodzenia roszczeń poprzez postępowanie sądowe, ze względu na toczące się równolegle postępowanie upadłościowe banku.

Różnice w interpretacji prawa upadłościowego

Różnice w orzecznictwie są wynikiem różnych interpretacji przepisów prawa upadłościowego, a konkretnie art. 146. Przykładem jest interpretacja jednego ze składów sędziowskich w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, który uznał, że nie jest możliwe udzielenie zabezpieczenia na podstawie art. 146 ust. 3 prawa upadłościowego. Zgodnie z tym przepisem, po ogłoszeniu upadłości, niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku banku oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu na majątku upadłego dłużnika.

„Oś sporu dotyczy pytania, czy zabezpieczenie jest skierowane do majątku banku czy do kredytobiorców. Złożyliśmy zażalenie w tej sprawie i czekamy na stanowisko Sądu Apelacyjnego w Poznaniu” – tłumaczy mec. Maciej Wojciechowski.

Według niego, interpretacja przepisu art. 146 ust. 3 jest głównym powodem różnic w ocenie kwestii udzielenia zabezpieczenia przez sądy.

Skuteczność postanowień o zabezpieczeniu

Jeśli postanowienia o zabezpieczeniu zostaną prawomocne, powinny być respektowane przez syndyka przez cały okres trwania procesu upadłościowego.

Prawnicy również podzielili się na dwa obozy. Jeden uważa, że zabezpieczenie jest dopuszczalne, podczas gdy drugi sądzi, że nie. Część prawników twierdzi, że zabezpieczenie w postaci zwolnienia kredytobiorców z obowiązku spłaty rat kredytowych jest prawnie dopuszczalne. Ich zdaniem, zabezpieczenie to nie ogranicza majątku upadłego banku i nie wprowadza żadnych ograniczeń co do jego likwidacji.

Natomiast Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, twierdzi, że wykładnia art. 146 ust. 3 prawa upadłościowego wskazuje, że postanowienia o wstrzymaniu spłaty rat kredytowych nie są skuteczne wobec syndyka banku i masy upadłości.

Podsumowanie

Sytuacja frankowiczów z Getin Noble Bank jest skomplikowana ze względu na brak jednolitej linii orzeczniczej. Sądy różnie interpretują przepisy prawa upadłościowego, co prowadzi do różnych decyzji dotyczących udzielenia zabezpieczeń. Mimo to, istnieje możliwość uzyskania ochrony prawnej dla kredytobiorców, jednak skuteczność takiego zabezpieczenia nie jest jeszcze pewna. Warto zauważyć, że prawnicy także mają podzielone zdania na temat dopuszczalności zabezpieczeń. Ostateczne decyzje w tej sprawie powinny być podejmowane na podstawie analizy konkretnych przypadków i interpretacji prawa przez sądy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie