Home Wiadomości Pekao SA i konflikt o kredyty we frankach. Ugody to dobre rozwiązanie dla banku – RAPORT III kwartał 2023

Pekao SA i konflikt o kredyty we frankach. Ugody to dobre rozwiązanie dla banku – RAPORT III kwartał 2023

dodał Bankingo

Bank Pekao, jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, ogłosił zmianę strategii w rozwiązywaniu konfliktu z klientami posiadającymi kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego. Po uatrakcyjnieniu programu ugód, bank zauważył wzmożone zainteresowanie ze strony frankowiczów i zawarł już blisko 200 ugód. Warto podkreślić, że bank podjął starania, aby ten program był przyjazny dla klientów i prowadził do uczciwego porozumienia między bankiem a poszkodowanymi. W niniejszym artykule przeanalizujemy te zmiany oraz ich wpływ na kondycję Banku Pekao.

Wprowadzenie programu ugód

Wczesnym październikiem Bank Pekao SA uruchomił program ugód dla klientów posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Program ten został uaktualniony i uatrakcyjniony, aby lepiej odpowiadał potrzebom klientów i prowadził do bardziej satysfakcjonujących rozwiązań. Jak podaje bank, od momentu wprowadzenia programu skontaktowano się z około 1 tysiącem klientów, z czego tylko około 10% zdecydowało się na odmowę uczestnictwa w programie.

Duże zainteresowanie programem ugód

Po ulepszeniu programu ugód, Bank Pekao zauważył znaczne zainteresowanie ze strony klientów posiadających kredyty frankowe. Zawarto już blisko 200 ugód, co świadczy o tym, że program cieszy się dużym uznaniem wśród frankowiczów. Jest to pozytywny sygnał zarówno dla banku, jak i dla samych klientów, którzy mają szansę na rozwiązanie swojego problemu związanych z indeksowanymi kredytami.

Budżet programu ugód

Bank Pekao zapewnia, że posiada wystarczający budżet, aby podpisać ugody ze wszystkimi klientami, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w programie. Jednakże, bank wskazuje, że w skrajnym przypadku, gdyby program ugód nie znalazł odzewu ze strony klientów, istniałaby konieczność dowiązania rezerw w wysokości nawet 2 miliardów złotych. Jednakże, według banku, taki scenariusz jest mało prawdopodobny, ponieważ program cieszy się dużym zainteresowaniem i pozytywnymi opiniami klientów.

Wpływ na kondycję banku

Zawieranie ugód z klientami frankowymi ma pozytywny wpływ na kondycję finansową Banku Pekao. Zysk netto banku w III kwartale 2023 roku wyniósł 1,716 miliarda złotych w porównaniu do straty netto w wysokości 544 milionów złotych rok wcześniej. Ten znaczący wzrost zysku można przypisać głównie niższym kosztom związanym z modyfikacją umów kredytów hipotecznych złotowych oraz niższym rezerwom na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych. Dodatkowo, brak dodatkowych kosztów regulacyjnych oraz niższe składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny również przyczyniły się do poprawy wyników finansowych banku.

Pozytywne oddziaływanie rządowych programów

Bank Pekao podkreśla, że rządowe programy wsparcia dla kredytobiorców, takie jak wakacje kredytowe i „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, mają istotny wpływ na zysk Grupy. Program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” szczególnie przyczynił się do wzrostu sprzedaży kredytów hipotecznych, które są napędzane tym rządowym programem. Bank Pekao ma udział rynkowy przekraczający 40% w sprzedaży kredytów hipotecznych w ramach „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”. Duża liczba pozyskiwanych wniosków stanowi potencjał do utrzymania wysokich wolumenów sprzedaży kredytów mieszkaniowych w kolejnych miesiącach. Sprzedaż kredytów mieszkaniowych w III kwartale 2023 roku wyniosła 3,55 miliarda złotych, co stanowi wzrost o 7-krotnie więcej w porównaniu z III kwartałem 2022 roku.

Rozwiązanie konfliktu z frankowiczami

Program ugód dla klientów frankowych jest odpowiedzią Banku Pekao na trwający konflikt i problemy związane z kredytami indeksowanymi do franka szwajcarskiego. Bank podejmuje starania, aby zapewnić uczciwe i satysfakcjonujące rozwiązania dla klientów, jednocześnie dbając o swoją kondycję finansową. Zawarcie blisko 200 ugód stanowi ważny krok w stronę rozwiązania tego konfliktu i przywrócenia zaufania klientów do banku.

Reakcje klientów na program ugód są zdecydowanie pozytywne. Program ten daje nadzieję na rozwiązanie problemów związanych z kredytami frankowymi i pozwala klientom na odzyskanie stabilności finansowej. Wprowadzenie ulepszonych warunków i atrakcyjnych ofert w ramach programu przyczyniło się do wzrostu zaufania klientów do banku i chęci uczestnictwa w programie.

Podsumowanie

Bank Pekao, w odpowiedzi na trwający konflikt z klientami frankowymi, wprowadził program ugód, który cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony frankowiczów. Zawarcie już blisko 200 ugód stanowi ważny krok w stronę rozwiązania konfliktu i przywrócenia zaufania klientów do banku. Program ten ma pozytywny wpływ na kondycję finansową banku, przyczyniając się do wzrostu zysków netto. Rządowe programy wsparcia dla kredytobiorców, takie jak wakacje kredytowe i „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, również odgrywają istotną rolę w poprawie wyników finansowych banku. Wprowadzenie ulepszonych warunków i atrakcyjnych ofert w ramach programu ugód przyczyniło się do wzrostu zaufania klientów i chęci uczestnictwa w programie.

Aspekt Dane
Liczba kontaktów z klientami 1000
Procent odmów 10%
Zawarte ugody Blisko 200
Przewidywany budżet na ugody Dostateczny
Potencjalne rezerwy Do 2 mld zł w skrajnym przypadku
Zysk netto w III kw. 2022 -544 mln zł (strata netto)
Zysk netto w III kw. 2023 1,716 mld zł
Wpływ programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” Wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych
Udział rynkowy w sprzedaży kredytów hipotecznych Ponad 40% w ramach programu
Sprzedaż kredytów mieszkaniowych w III kw. 2023 3,55 mld zł (7-krotny wzrost w porównaniu do III kw. 2022)

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie