Home Wiadomości Co powiedział Sąd Najwyższy w sprawie umów kredytowych „frankowych”: Czy nadchodzi przełom?

Co powiedział Sąd Najwyższy w sprawie umów kredytowych „frankowych”: Czy nadchodzi przełom?

dodał Andrzej Kozlowski

W ostatnim czasie kredytobiorcy związani z umowami kredytowymi denominowanymi we frankach szwajcarskich doświadczyli pewnego zakłopotania. Ostatnie wyroki Sądu Najwyższego (SN) wydają się zmieniać dotychczasowe tendencje orzecznicze. Choć większość frankowiczów odnosi zwycięstwo nad bankami w sądach, ostatnie wyroki zaczynają rzucać pewne światło na tę kwestię. Co oznacza to dla kredytobiorców? Czy nadchodzi przełom w ich walce?

Zmiana tendencji orzeczniczych

Pod koniec sierpnia zapadły pierwsze wyroki w sądach pierwszej instancji, które niekorzystnie wpływają na frankowiczów walczących o unieważnienie umowy kredytowej i „darmowy” kredyt. Jednak prawdziwy cios dla kredytobiorców nadszedł, gdy Sąd Najwyższy wydał wyrok, który uchylił wcześniejsze decyzje o unieważnieniu umów kredytowych. Wyrok ten wywołał spore zamieszanie i niepewność wśród kredytobiorców.

Ustne uzasadnienie wyroku

Według ustnego uzasadnienia sędziego SN, nie ma podstaw do unieważnienia umowy po tak długim czasie, zwłaszcza jeśli umowa nie była sprzeczna z prawem. W opinii sędziego, przedsiębiorcy nie powinni być karani za umowy zawarte zgodnie z prawem. Jednak sprawa zostanie ponownie rozpatrzona przez sąd apelacyjny, który ma zdecydować, czy można wprowadzić do umowy kurs rynkowy lub kurs średni NBP zamiast klauzuli spreadowej. Taka zmiana byłaby przełomem w dotychczasowym orzecznictwie.

Reakcje i opinie

Decyzja SN spotkała się z krytyką ze strony adwokatów frankowiczów. Jacek Czabański, prowadzący jedną z takich spraw, jest niezadowolony z wyroku SN. Uważa, że decyzja SN ignoruje liczne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które stanowią istotną podstawę dla frankowiczów w ich walce o unieważnienie umów kredytowych.

Reprezentujący sektor bankowy, Tadeusz Białek, twierdzi, że unieważnianie wieloletnich umów kredytowych nie jest rozwiązaniem, zwłaszcza gdy pojedyncze zapisy są niedozwolone. Banki argumentują, że unieważnienie umów na takiej podstawie jest unikalne dla Polski i nie ma precedensu na świecie.

Data Zdarzenie Wpływ
19 września 2023 Wyroki SN w indywidualnych sprawach frankowiczów Duży rezonans wśród prawników i kredytobiorców
7 listopada 2023 Publikacja pisemnych uzasadnień wyroków SN potwierdza, że nieważność przelicznika walutowego nie eliminuje indeksacji do waluty obcej

Okres Liczba wyroków Procent wyroków korzystnych dla kredytobiorców
I półrocze obecnego roku 8,1 tys. 97,2%

Dalsze perspektywy

Pomimo wyroku SN, większość kredytobiorców nadal wygrywa batalie w sądach o unieważnienie umów kredytowych. Jednakże, wyrok SN może stanowić precedens dla innych sędziów orzekających w podobnych sprawach. Z ponad 130 tysiącami spraw o unieważnienie umów kredytowych w toku, ta decyzja może mieć poważne konsekwencje dla kredytobiorców.

Wnioski

Wniosek w tej chwili jest taki, że wyrok SN stanowi pewne zakłócenie w dotychczasowym orzecznictwie. Decyzja ta wywołała niepewność wśród frankowiczów, którzy walczą o unieważnienie swoich umów kredytowych. Ostateczne znaczenie tej decyzji będzie można ocenić dopiero po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku SN. Jednakże, jeśli sąd apelacyjny skieruje pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu sprawdzenia zgodności wyroku SN z prawem europejskim, to może to otworzyć drogę do zmiany dotychczasowej linii orzeczniczej.

Warto pamiętać, że ta sprawa dotyczy jednego przypadku indywidualnego, ale może stanowić precedens dla innych spraw. Wielu frankowiczów nadal walczy o unieważnienie umów kredytowych i oczekuje na decyzje sądów. Sytuacja ta jest nadal rozwijająca się i wymaga dalszej obserwacji.

Podsumowując, decyzja Sądu Najwyższego w sprawie umów kredytowych „frankowych” wywołała wiele kontrowersji i niepewności. Choć większość kredytobiorców nadal wygrywa w sądach, ostatnie wyroki sugerują zmianę tendencji. Przyszłość tych spraw zależy teraz od dalszych decyzji sądowych i możliwej zmiany linii orzeczniczej. Kredytobiorcy frankowi muszą nadal walczyć o swoje prawa i śledzić rozwój sytuacji w sądach.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie