Home Wiadomości Wzrost upadłości konsumenckich w Polsce w roku 2023. Będzie rekord

Wzrost upadłości konsumenckich w Polsce w roku 2023. Będzie rekord

dodał Bankingo

Ostatnie miesiące przyniosły alarmujący wzrost liczby upadłości konsumenckich w Polsce. W pierwszym półroczu tego roku, liczba ogłoszeń bankructw przekroczyła 10 tysięcy, a tempo publikacji ogłoszeń wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Co spowodowało ten nagły wzrost? Czy rok 2023 stanie się rekordowym rokiem pod względem ogłaszanych upadłości? Przyjrzyjmy się przyczynom tego zjawiska oraz jego potencjalnym konsekwencjom.

Wzrost liczby upadłości konsumenckich

Pierwsze miesiące 2023 roku przyniosły kolejne potwierdzenie narastającej fali upadłości konsumenckich. Według danych opublikowanych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w lipcu ogłoszono bankructwo 1654 osób fizycznych. To wzrost o 40% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Całe pierwsze półrocze zamknęło się liczbą 10,5 tysiąca bankructw, podczas gdy w całym 2022 roku ogłoszono 15 tysięcy upadłości.

Nawet miesiące wakacyjne, zwykle charakteryzujące się spadkiem liczby bankructw, nie zahamowały tego trendu. Lipcowe wyniki, choć odległe od ostatnich rekordów, potwierdzają narastający trend upadłości konsumenckich.

Przyczyny wzrostu

Istnieje kilka czynników, które mogą tłumaczyć wzrost liczby upadłości konsumenckich w Polsce w roku 2023. Przede wszystkim, zauważalny jest wzrost świadomości prawnej konsumentów oraz rosnąca potrzeba skorzystania z instrumentu jakim jest upadłość konsumencka. W ostatnich latach obserwowaliśmy systematyczny wzrost liczby ogłaszanych upadłości konsumenckich, z wyjątkiem roku 2022. Wprowadzenie zmian w prawie upadłościowym w marcu 2020 roku spowodowało liberalizację przepisów dotyczących ogłaszania upadłości konsumenckiej. To z kolei przyczyniło się do zwiększenia popularności tego rozwiązania.

Dodatkowo, trudności ekonomiczne wynikające z pandemii COVID-19, wzrostu cen i inflacji oraz rosnących kosztów życia sprawiły, że wielu Polaków znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Informacje z biur informacji kredytowej oraz rosnąca liczba osób ubiegających się o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wskazują na rosnące zadłużenie i trudności w obsłudze kredytów. Skumulowane efekty tych czynników mogą przyczynić się do wzrostu liczby ogłaszanych upadłości w roku 2023.

Efektywność sądów a wzrost upadłości

Warto zauważyć, że różnica w liczbie ogłaszanych upadłości między rokiem 2023 a 2022 wynika również z poprawy efektywności pracy sądów. W 2022 roku sądy borykały się z zatorami w rozstrzyganiu wniosków, co było spowodowane wprowadzeniem nowego systemu teleinformatycznego – Krajowego Rejestru Zadłużonych. Jednak w drugiej połowie tego roku sytuacja ustabilizowała się, a sądy poprawiły swoją efektywność. W efekcie, liczba ogłaszanych upadłości w marcu 2023 roku przekroczyła 2000.

Rok rekordowych upadłości?

Czy rok 2023 stanie się rekordowym rokiem pod względem liczby ogłaszanych upadłości? Jest to możliwe, biorąc pod uwagę trend wzrostowy w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku. Oczywiście, wiele zależy od dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej i skutków pandemii. Jednak ze względu na rosnące trudności finansowe wielu Polaków, w tym seniorów, oraz trudności w restrukturyzacji przedsiębiorstw, istnieje ryzyko dalszego wzrostu liczby ogłaszanych upadłości.

Ważne jest, aby osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej wiedziały o możliwości skorzystania z instrumentów takich jak upadłość konsumencka. Jest to legalne narzędzie, które może pomóc w rozwiązaniu trudności i dłużnikom. Jednak przed podjęciem takiej decyzji, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, aby dokładnie zrozumieć konsekwencje i możliwości.

Podsumowanie

Wzrost liczby upadłości konsumenckich w Polsce w roku 2023 jest wynikiem kilku czynników, takich jak rosnąca świadomość prawna konsumentów, trudności ekonomiczne wynikające z pandemii oraz poprawa efektywności pracy sądów. Czy rok 2023 stanie się rekordowym rokiem pod względem liczby ogłoszonych upadłości?

To zależy od dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej i skutków pandemii, jednak istnieje ryzyko dalszego wzrostu liczby ogłaszanych upadłości. Dlatego ważne jest, aby osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej były świadome możliwości skorzystania z instrumentów takich jak upadłość konsumencka i zawsze konsultowały się z odpowiednimi specjalistami przed podjęciem decyzji.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie