Home Bez kategorii Czy ktoś wygrał sprawę Frankową?

Czy ktoś wygrał sprawę Frankową?

dodał Bankingo

‍Sprawy dotyczące kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego, znane jako sprawy frankowe, wciąż budzą duże zainteresowanie. Wielu kredytobiorców zdecydowało się podjąć kroki prawne wobec banków, które udzieliły im takich kredytów. Jednak czy ktokolwiek już wygrał sprawę frankową? Przeprowadzimy analizę najświeższych wyroków sądowych oraz osiągnięć frankowiczów, aby odpowiedzieć na to pytanie.

Statystyki wyroków

W pierwszym półroczu 2023 roku zapadło przynajmniej 8,1 tysiąca wyroków w sprawach frankowych. Co ciekawe, aż 97% tych wyroków było korzystnych dla frankowiczów.Oznacza to, że kredytobiorcy wygrali ponad 7,9 tysiąca spraw.Najczęściej podejmowanym rozwiązaniem w tych sprawach było unieważnienie wadliwych umów kredytowych w całości.

Warto zauważyć, że liczba prawomocnych orzeczeń również wzrosła. W pierwszym półroczu 2022 sądy wydały 1 611 prawomocnych wyroków, z czego aż 99% z nich było korzystnych dla frankowiczów. To imponujący wynik, który świadczy o skuteczności prowadzonych przez kancelarie frankowe postępowań.

Sukcesy kancelarii frankowych

Niemalże 100-procentową skutecznością w wygrywaniu spraw mogą pochwalić się najlepsze kancelarie frankowe w kraju. Warto wymienić tu Kancelarię Adwokacką Pawła Borowskiego oraz Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni. Obie kancelarie mają na swoim koncie po ponad 1 000 wygranych spraw. Warto zaznaczyć, że obie kancelarie osiągnęły znaczące sukcesy również w pierwszym półroczu 2023 roku.

Kancelaria Adwokacka Pawła Borowskiego wygrała aż 409 spraw frankowych, z czego 108 miało charakter prawomocny. Natomiast Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni uzyskała 407 korzystnych wyroków, z czego 76 było prawomocnych. To imponujące osiągnięcia, które potwierdzają wysoką skuteczność tych kancelarii.

Dynamika rozwoju spraw frankowych

Liczba wyroków w sprawach frankowych dynamicznie wzrasta z roku na rok. W 2019 roku sądy wydały zaledwie 332 wyroki w takich sprawach, natomiast w 2020 roku było ich już 955. W 2021 roku liczba wyroków wyniosła 2 780.Przewiduje się, że jeśli ten trend się utrzyma, w 2023 roku padnie kolejny rekord, a liczba wydanych wyroków przekroczy 20 000.

Należy zaznaczyć, że nie wszystkie sprawy frankowe kończą się szybko. Istnieje wiele czynników wpływających na czas trwania postępowań, takich jak obciążenie sądów sprawami frankowymi czy złożoność danej sprawy. Niemniej jednak, coraz więcej wyroków jest wydawanych w stosunkowo krótkim czasie, co jest korzystne dla frankowiczów.

Najczęściej rozstrzygane sprawy

Sądy najczęściej rozstrzygają sprawy dotyczące umów frankowych zawartych z bankami takimi jak mBank, Bank Millennium, PKO BP, BPH, Raiffeisen oraz Getin Noble Bank. Przykładowo, mBank przegrał 1 411 spraw, podczas gdy Bank Millennium i PKO BP przegrali około 20 spraw. Warto zauważyć, że liczba wygranych spraw w stosunku do przegranych jest znacznie większa.

Unieważnienia umów kredytowych

Najczęstszym rozstrzygnięciem sądów w sprawach frankowych jest unieważnienie wadliwych umów kredytowych. W pierwszej połowie 2023 roku takich wyroków zapadło aż 7 628, co stanowiło 96,5% wszystkich wygranych spraw. Dodatkowo, w 2 764 sprawach sądy orzekły o odfrankowaniu kredytów, co przyniosło korzyści finansowe dla frankowiczów.

Ważnym argumentem przemawiającym za unieważnieniem umów kredytowych jest naruszenie przez banki zasady równości stron. Wiele umów kredytowych zawierało niedozwolone postanowienia umowne, które dawały bankom bezpośredni wpływ na kształtowanie kursów walut. Tego rodzaju zapisy umów były niejasne i niezrozumiałe dla kredytobiorców, co stanowiło podstawę do unieważnienia umów.

Podsumowanie

Analiza wyroków sądowych oraz sukcesów frankowiczów wskazuje, że wielu kredytobiorców odnosi sukcesy w sprawach frankowych. W pierwszym półroczu 2023 roku zapadło wiele korzystnych wyroków dla frankowiczów, a liczba prawomocnych rozstrzygnięć była bardzo wysoka.

Kancelarie frankowe odgrywają kluczową rolę w osiąganiu sukcesów, prowadząc skuteczne postępowania sądowe.

Wzrost liczby wydawanych wyroków i wysoki odsetek wygranych spraw świadczą o rosnącym znaczeniu spraw frankowych w polskim systemie prawnym.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie