Home Wiadomości Ile kosztuje przegrany proces Frankowy i kto kryje te koszty?

Ile kosztuje przegrany proces Frankowy i kto kryje te koszty?

dodał Bankingo

W sporach sądowych, zwłaszcza dotyczących kredytów frankowych, wiele osób obawia się nie tylko o wynik procesu, ale również o finansowe konsekwencje przegranej sprawy. Banki często wykorzystują ten strach, by zniechęcić klientów do podjęcia działań prawnych. Jednak analizując statystyki oraz konsekwencje przegranej sprawy, można dojść do wniosku, że ryzyko poniesienia wysokich kosztów jest zdecydowanie mniejsze niż się powszechnie uważa.

Szanse na wygraną

Przyjrzyjmy się najpierw szansom na wygraną w sprawie kredytowej. Statystyki są niezwykle obiecujące dla konsumentów.Według najnowszych danych, w pierwszej instancji frankowicze wygrywają około 97% spraw, a w drugiej instancji ich szanse wzrastają do ponad 99%. Oznacza to, że prawdopodobieństwo przegrania sprawy jest obecnie mniejsze niż 1%. Taki wynik daje klientom pewność, że walka o unieważnienie umowy frankowej może zakończyć się sukcesem.

Koszty procesu

W przypadku przegranej sprawy, strona przegrywająca jest zobowiązana do pokrycia kosztów procesu. Istnieje kilka kategorii tych kosztów, które warto wziąć pod uwagę.

  1. Opłata od pozwu: W przypadku spraw frankowych oraz spraw dotyczących unieważnienia WIBOR, opłata od pozwu wynosi zwykle 1000 zł.
  2. Koszty obsługi adwokackiej: Koszty obsługi adwokackiej zależą od umowy z pełnomocnikiem prawnym. Mogą wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.
  3. Poniesione koszty związane z dochodzeniem roszczeń: W przypadku sporów kredytowych, konieczne może być pozyskanie opinii ekspertów, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. (obecnie w 2023 roku bardzo rzadko spotykane)
  4. Koszty sądowe: Koszty sądowe obejmują m.in. koszty opinii biegłego. Ich wysokość zależy od konkretnej sprawy i może wynosić od tysiąca do kilku tysięcy złotych. (obecnie w 2023 roku bardzo rzadko spotykane)
  5. Koszty procesu: W przypadku przegranej sprawy, strona przegrywająca musi pokryć koszty obsługi adwokackiej drugiej strony.

Warto podkreślić, że koszty procesu są zmienną kategorią. Opłata od pozwu jest stała, ale pozostałe koszty zależą od indywidualnych okoliczności sprawy. Koszty obsługi adwokackiej mogą być niższe ze względu na umowę z pełnomocnikiem, a koszty związane z dochodzeniem roszczeń są uzależnione od potrzeby pozyskania opinii ekspertów. Koszty sądowe obejmują tylko wybrane wydatki, takie jak koszty opinii biegłego.

Zwrot kosztów po wygranej

Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku wygranej sprawy, kredytobiorca ma szansę na zwrot poniesionych kosztów. Po uzyskaniu pozytywnego wyroku, klient może ubiegać się o zwrot opłaty od pozwu oraz kosztów procesu.

Docelowo, po wygranej sprawie o kredyt frankowy, klient może otrzymać zwrot opłaty od pozwu w wysokości 1000 zł, zwrot zaliczki na biegłego w kwocie 2000 zł oraz zwrot kosztów procesu za pierwszą instancję w wysokości 10 800 zł. W drugiej instancji zwrot kosztów procesu wynosiłby 5400 zł. Oczywiście, to wszystko zależy od indywidualnej umowy z pełnomocnikiem prawnym.

Natomiast w przypadku przegrania sprawy frankowej strona przegrywająca musi pokryć koszty poniesione prez stronę przeciwną w wysokości zależnej od wysokości dochodzonego roszczenia i tak:

  1. powyżej 50000 zł do 200000 zł – 5400 zł;
  2. powyżej 200000 zł do 2000000 zł – 10800 zł;
  3. powyżej 2000000 zł do 5000000 zł – 15000 zł;
  4. powyżej 5000000 zł – 25000 zł.

Jako, że najczęściej sprawy o kredyty frankowe przekraczają kwotę 200.000 zł – zastosowanie znajdzie stawka10.800 zł. Warto także dodać, że koszt procesu w drugiej instancji (jeśli pełnomocnik się nie zmienił) wynosi połowę stawki minimalnej (w przypadku spraw kredytów frankowych –5400 zł). Pełnomocnik może również wnosić o zasądzenie na rzecz jego klienta kilkakrotności stawki minimalnej (maksymalnie do sześciokrotności), jednakże w praktyce nie zdarza się zbyt często nawet zasądzenie stawki podwójnej.

Konsekwencje dla banku

Warto również spojrzeć na konsekwencje przegranej sprawy dla banku. Ze względu na stabilną linię orzeczniczą i wysokie prawdopodobieństwo wygranej przez klientów, banki są świadome ryzyka związanego z procesami frankowiczów.

W przypadku przegranej sprawy, bank musi nie tylko zwrócić klientowi koszty procesu, ale również ponieść własne koszty związane z obsługą prawną. To oznacza, że wygrywając sprawę, klient nie tylko odzyskuje swoje koszty, ale również otrzymuje rekompensatę za poniesione wydatki.

Podsumowanie

Analizując koszty procesu oraz szanse na wygraną, można dojść do wniosku, że ryzyko finansowe związane z przegraną sprawą jest zdecydowanie mniejsze niż się powszechnie uważa. Statystyki pokazują, że prawdopodobieństwo przegrania sprawy frankowej jest bardzo niskie, a klient, który podejmie walkę sądową, ma dużą szansę na sukces.

Ponadto, zwrot kosztów po wygranej sprawie może częściowo lub nawet całkowicie zrekompensować poniesione wydatki. Warto jednak pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna i wymaga profesjonalnej obsługi prawnej.

Dlatego też warto skonsultować się z doświadczonym pełnomocnikiem prawnym, który pomoże zrozumieć ryzyka i szanse związane z daną sprawą.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie